RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
26.12.2017
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul de studii 2017/18 învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1243 instituții, inclusiv 102 școli primare, 775 gimnazii, 352 licee și 14 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

26.12.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-noiembrie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 15,8 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 22,4%.

21.12.2017
Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2017/18
La începutul anului de studii 2017/18, numărul de studenţi a fost de 65,5 mii persoane, înregistrând o diminuare cu 9,2 mii comparativ cu anul de studii precedent. Numărul de studenţi în instituțiile de stat a fost de 55,3 mii persoane, reprezentând 84,4% din totalul studenţilor.

19.12.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat faţă de octombrie curent cu 0,1%, faţă de noiembrie 2016 – cu 3,1% și față de decembrie 2016 – cu 2,5%.

18.12.2017
Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2016
În anul 2016 numărul întreprinderilor active a constituit 33,3 mii întreprinderi și reprezintă circa 72,4% din numărul total de întreprinderi raportoare. Pe parcursul anului 2016 au fost create 4,9 mii întreprinderi și lichidate 3,5 mii întreprinderi.

15.12.2017
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2224,4 lei, fiind în creştere cu 6,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. În termeni reali veniturile populaţiei practic au rămas la nivelul anului precedent.

15.12.2017
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2017, Produsul intern brut pe serie brută, a însumat 45 523 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,4% față de trimestrul III 2016. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,9% față de același trimestru din 2016 și cu 3,6% față de trimestrul II 2017.

14.12.2017
Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2017/18
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic în anul de studii 2017/18.

12.12.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna octombrie 2017, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 9,9%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare. Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-12,7%).

11.12.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,6%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 7,9%. Totodată, indicele preţurilor de consum în noiembrie 2017 faţă de octombrie 2017 a constituit 100,7%.

07.12.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-octombrie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1920,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 17,5%, iar importurile de mărfuri au constituit 3904,7 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 19,2%.

04.12.2017
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestru III 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestru III 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1308,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,1% față de trimestrul III 2016.

26.12.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2016 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1297,3 mii tone de mărfuri, cu 12,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 2,0% - în raport cu luna noiembrie 2015. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2016 a totalizat 391,0 mil. tone-km, cu 1,8% mai puțin faţă de luna octombrie 2016 şi cu 9,8% mai mult comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

26.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2016/17
În anul de studii 2016/17 învăţămîntul primar şi secundar general se desfășoară în 1291 unităţi, inclusiv 122 școli primare, 788 gimnazii, 366 licee și 15 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățămînt primar și secundar general s-a diminuat cu 32 unități.

22.12.2016
Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna octombrie 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5109,2 lei, înregistrând o creştere de 11,9% faţă de luna octombrie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2016 faţă de luna octombrie 2015 a fost de 109,2%, sau în creştere cu 9,2% faţă de nivelul anului trecut.

21.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2016/17
La începutul anului de studii 2016/17, numărul de studenţi din învățămîntul superior a constituit 74,7 mii persoane, din care 83 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat. Comparativ cu anul de studii 2015/16 numărul de studenţi s-a redus atît în instituţiile de stat, cît şi în cele nestatale. Repartizarea pe sexe relevă o preponderenţă a femeilor – 57,3% din total studenţi.

20.12.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2080,5 lei, fiind în creştere cu 5,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei practic au rămas la nivelul anului precedent.

20.12.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,4%2 faţă de octombrie curent, cu 2,3% − faţă de decembrie 2015 şi cu 2,4% − faţă de noiembrie 2015.

15.12.2016
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2016
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2016, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 39749 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 6,3% față de trimestrul III 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 7,3% față de același trimestru din 2015 și cu 3,0% față de trimestrul II 2016.

14.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, în anul de studii 2016/17
La începutul anului de studii 2016/17 numărul de instituţii de învăţămînt profesional tehnic a constituit 86 unităţi, inclusiv 11 centre de excelenţă, 32 colegii şi 43 şcoli profesionale. Totodată, 6 centre de excelenţă oferă numai programe de formare profesională tehnică postsecundară, iar 5 centre de excelenţă ‒ programe de formare profesională tehnică postsecundară şi secundară.

13.12.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2015 a constituit 99,4%. În luna octombrie 2016 faţă de octombrie 2015 acest indice a marcat 97,8%.

09.12.2016
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 s-au cifrat la 200,9 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult față de luna precedentă și cu 6,5% - comparativ cu luna octombrie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 au însumat 380,3 mil. dolari SUA, cu 5,2% mai mult față de luna anterioară și cu 12,8% - comparativ cu luna octombrie 2015.

09.12.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din noiembrie 2015 pînă în noiembrie 2016) a constituit 2,6%, inclusiv la: produse alimentare – 3,2%, mărfuri nealimentare – 3,5% şi servicii prestate populaţiei – 0,6%.

05.12.2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III 2016 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit 1337,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,9% faţă de trimestrul III 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 97,1% ocupați şi 2,9% șomeri.

28.12.2015
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor actualizate, în anul 2014 produsul intern brut a însumat 112050 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 4,8% faţă de anul 2013.

24.12.2015
Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2015/16
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, anul de studii 2015/16 a început în învăţăţmîntul primar şi secundar general cu o reţea formată din 1323 unităţi, inclusiv 1321 instituţii de zi şi 2 – serale. În sectorul public funcţionau 1307 instituţii, iar numărul instituţiilor cu proprietate nestatală a înregistrat cifra de 16 unităţi şi care funcţionează doar în mediul urban.

22.12.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1149,5 mii tone de mărfuri, cu 7,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 23,3% - în raport cu luna noiembrie 2014. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2015 a totalizat 337,4 mil. tone-km, ce e cu 3,2% mai mult faţă de luna octombrie 2015 şi cu 17,2% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

22.12.2015
Câştigul salarial mediu în octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4564,9 lei, înregistrând o creştere cu 5,9% faţă de luna octombrie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2015 faţă de luna octombrie 2014 a fost de 93,6%.

21.12.2015
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2015/16
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 – nestatale. Majoritatea instituţiilor de învăţămînt superior îşi au sediul în mun. Chişinău – 26 unităţi, 2 unităţi – în Bălţi şi cîte 1 unitate – în Cahul, Taraclia şi Comrat. Numărul de studenţi din învăţămîntul superior s-a redus cu circa 8 mii persoane faţă de anul de studii precedent. Astfel, la începutul anului de studii 2015/16, numărul de studenţi a constituit 81,7 mii persoane (exclusiv cei străini), din care 82 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat.

17.12.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2015 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 1,2% faţă de octombrie curent, cu 9,0% − faţă de decembrie 2014 şi cu 9,3% − faţă de noiembrie 2014.

15.12.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2006,2 lei, fiind în creştere cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2015 au constituit în medie pe o persoană 2137,7 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 16,7%

15.12.2015
Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul III 2015, Produsul intern brut (PIB) a însumat 35890 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere – în termeni reali – cu 3,7% faţă de trimestrul III 2014 pe seria brută şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul II 2015, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 2,5%.

14.12.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-octombrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1636,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,1%. În ianuarie-octombrie 2015 importurile au totalizat 3299,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,1%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-octombrie 2015 a fost de 1662,5 mil. dolari SUA, cu 735,1 mil. dolari SUA (-30,7%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

14.12.2015
Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în anul de studii 2015/16
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la începutul anului de studii 2015/16, numărul de elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundar a constituit 16,1 mii persoane, cu 8,1% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Majoritatea elevilor (95,3%) îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt cu sediul în mediul urban. Acest nivel de învăţămînt este solicitat mai mult de către băieţi, ponderea acestora fiind de 70,7% sau cu 1,9 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul de studii 2014/15.

10.12.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2014 a constituit 103,5%. În luna octombrie 2015 faţă de octombrie 2014 acest indice a marcat 99,4%.

10.12.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în noiembrie 2015 faţă de octombrie 2015 a constituit 101,1%, iar faţă de noiembrie 2014 – 113,5%.

07.12.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2015 s-au cifrat la 188,5 mil. dolari SUA, cu 15,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,3% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2015 au însumat 337,2 mil. dolari SUA, cu 0,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 30,0% - comparativ cu luna octombrie 2014.

04.12.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în trimestrul III 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1349,2 mii persoane, fiind în creştere cu 2,2% (29,6 mii) faţă de trimestrul III 2014. Structura populaţiei active nu s-a modificat faţă de nivelul trimestrului respectiv al anului 2014: ponderea populaţiei ocupate a fost de 96,7% şi ponderea şomerilor - 3,3%.

24.12.2014
Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2014/15
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, reţeaua instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general este constituită din 1347 unităţi, inclusiv 1345 instituţii de zi şi 2 – serale. Majoritatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general (98,9%) reprezintă proprietatea publică, iar cele 15 instituţii cu proprietate nestatală funcţionează doar în mediul urban.

23.12.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2013, date actualizate
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor actualizate, în anul 2013 produsul intern brut a însumat 100510 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 9,4% faţă de anul 2012.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37781 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran