RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
06.05.2020
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2020 faţă de perioada respectivă a anului 2019 a constituit 108,8%.

04.05.2020
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019
Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2019, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 42 școli doctorale, organizate în 18 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

04.05.2020
Contravenţii constatate în anul 2019
În anul 2019, au fost constatate 370,1 mii contravenţii, ceea ce este cu 56,2 mii contravenții mai puțin, comparativ cu anul precedent. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. În 5,6 mii cazuri au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă, dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii, iar în 12,4 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive.

29.05.2019
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 21,8% faţă de luna precedentă şi de 24,5%, comparativ cu luna martie 2018. În ianuarie-martie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 17,3% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

29.05.2019
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează ca la 1 ianuarie 2019, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 669,6 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vârstă de până la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 9,2 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale este mai înalt decât în localităţile urbane.

28.05.2019
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că valoarea investiţiilor1 în active imobilizate realizate în ianuarie-martie 2019 a constituit 3257,5 mil. lei, în creştere cu 25,1% faţă de perioada similară a anului 2018.

27.05.2019
Activitatea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 6 unități comparativ cu anul precedent. Astfel, pe teritoriul ţării în anul 2018 au fost amplasate 1220 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1168 sisteme sau 95,7%, totodată au fost reconstruite 11 apeducte, din care 10 în localitățile rurale.

24.05.2019
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 au fost date în exploatare 1212 locuințe cu suprafaţa totală de 104,4 mii m², ceea ce constituie cu 14,5% mai mult față de ianuarie-martie 2018.

22.05.2019
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 1364,1 mil. lei. Comparativ cu ianuarie-martie 2018 acest indicator a crescut cu 15,2%.

21.05.2019
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 primele brute subscrise au constituit 343,4 mil. lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 206,8 mil. lei, depășind cu 71,1% achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2018.

20.05.2019
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2019
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2019 preţurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,6%, față de aprilie 2018 – cu 1,4% și față de decembrie 2018 – cu 1,2%.

20.05.2019
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2019 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 38,3 mii de turiști și excursioniști, cu 7,3% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2018. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanți la turismul intern și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul emițător.

20.05.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2019, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 0,9%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă și în industria prelucrătoare. În același timp, la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat producția industrială a scăzut cu 17,3%.

17.05.2019
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 55,3 mii de turiști, din care 31,0 mii de turiști nerezidenți și 24,3 mii de turiști rezidenți. Comparativ cu ianuarie-martie 2018, s-a majorat numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective, pe seama creşterii acestuia la tabere de vacanță pentru elevi, structuri de odihnă, pensiuni turistice şi agroturistice, hoteluri și moteluri. Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați în cămine pentru vizitatori.

16.05.2019
Activitatea companiilor de leasing în anul 2018
În anul 2018 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1583,4 mil. lei sau cu 156,8 mil. lei mai mult decât în anul 2017. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1516,7 mil. lei, din care pentru autoturisme au constituit 1310,3 mil. lei.

15.05.2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 733,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 8,1% iar importurile de mărfuri au constituit 1365,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,9%.

15.05.2019
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2019, cu transportul public, au fost transportați 25,3 mil. pasageri, cu 3,1% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 1195,4 mil. pasageri-km, cu 4,4% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2018.

14.05.2019
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2018
Biroul Național de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2018 a fost de 37200 persoane, cu 432 persoane mai mult comparativ cu anul precedent.

14.05.2019
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 26221 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 5,5%.

13.05.2019
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2019 inflaţia anuală a constituit 3,2%, inclusiv la: produse alimentare – 4,5%, mărfuri nealimentare – 3,7%, servicii prestate populaţiei – 0,5%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2019 faţă de martie 2019 a constituit 100,8%.

07.05.2019
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2018
Pe parcursul anului 2018, activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi în localitățile urbane s-a desfăşurat pe o suprafață totală de 7,9 mii ha, sau 8,7% din suprafaţa totală a teritoriilor localităţilor urbane. În perioada anilor 2016-2018 suprafaţa spaţiilor verzi se menține practic constantă.

07.05.2019
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-martie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2019 faţă de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 95,2%.

02.05.2019
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2019 s-au eliberat 573 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Comparativ cu ianuarie-martie 2018 acest indicator s-a diminuat cu 12,9%.

02.05.2019
Contravenţii constatate în anul 2018
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2018 au fost constatate 426,3 mii contravenţii, cu 24,1 mii contravenții mai puțin comparativ cu anul precedent. Pentru majoritatea cazurilor de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse (96,7%). Din numărul total al hotărârilor adoptate, 2,9 mii (0,7%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

02.05.2019
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2018, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

29.05.2018
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 investiţiile în active imobilizate au însumat 2434,5 mil. lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de perioada similară a anului precedent.

29.05.2018
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează ca la 1 ianuarie 2018, numărul copiilor în Republica Moldova1 a constituit 676,0 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vârstă de pînă la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane.

25.05.2018
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2017 comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 33 unități, astfel pe teritoriul ţării în anul 2017 au fost amplasate 1214 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1150 sisteme sau 94,7 %, totodată au fost reconstruite 26 apeducte, din care 25 în localități rurale.

25.05.2018
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 au fost date în exploatare 1119 locuințe cu suprafaţa totală de 91,2 mii m². Comparativ cu ianuarie-martie 2017 acest indicator s-a diminuat cu 25,6%.

25.05.2018
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5906,5 lei, înregistrând o creștere de 13,2% față de trimestrul I 2017. Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 a fost de 107,6%, sau în creștere cu 7,6% față de nivelul anului trecut.

23.05.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,4 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 12,7%. Parcursul mărfurilor a constituit 1369,0 mil. tone-km, cu 4,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

23.05.2018
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 1089,5 mil. lei sau 98,3% (în prețuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2017.

22.05.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 5,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

21.05.2018
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 primele brute subscrise au constituit 332,1 mil. lei, fiind în creştere cu 7,0% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

18.05.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2018 preţurile producătorului în industrie față de martie curent s-au diminuat cu 0,1% , față de aprile 2017 prețurile s-au majorat cu 1,0%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,3%.

18.05.2018
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 35,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 27,6% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul intern.

15.05.2018
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 49,7 mii de turişti, din care 27,1 mii de turişti străini și 22,6 mii de turiști moldoveni.

14.05.2018
Activitatea companiilor de leasing în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2017 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1426,6 mil. lei, sau cu 195,1 mil. lei mai mult decât în anul 2016. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1335,6 mil. lei, din care autoturismele au constituit 1286,8 mil.lei.

14.05.2018
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 24790 mil. lei, fiind în creștere cu 1,3% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

11.05.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna martie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,2%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

 
Pagina
1234567
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37812 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran