RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.02.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
07.05.2018
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2017
Activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi în localitățile urbane pe parcursul anului 2017 s-a desfăşurat pe o suprafață totală de 7,7 mii ha, sau pe 8,9% din suprafaţa totală a intravilanului, ceea ce reprezintă practic nivelul anului precedent. În perioada anilor 2010-2013 suprafaţa spaţiilor verzi se menține practic constantă.

07.05.2018
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 91,5%.

02.05.2018
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017
În anul 2017, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

02.05.2018
Contravenţii constatate în anul 2017
În anul 2017 au fost constatate 450,4 mii contravenţii, cu 32,9 mii mai mult comparativ cu anul precedent. Pentru majoritatea cazurilor de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse. În medie, la 1000 locuitori revin 121 pedepse aplicate.

31.05.2017
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că la 1 ianuarie 2017, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 681,3 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani.

29.05.2017
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2017 valoarea investiţiilor1 în active imobilizate a constituit 2322,1 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 1,2%.

26.05.2017
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2016. Comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 68 unități, astfel pe teritoriul ţării fiind amplasate 1181 sisteme de alimentare cu apă.

25.05.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,2 mil. tone de mărfuri, cu 1,3% mai puțin faţă de luna precedentă şi cu 15,8% mai mult în raport cu luna aprilie 2016.

25.05.2017
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-martie 2017 au fost date în exploatare 1177 locuințe cu suprafaţa totală de 122,6 mii m², sau de 2,0 ori mai mult faţă de ianuarie-martie 2016.

25.05.2017
Câștigul salarial mediu lunar în I trimestru 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5218,9 lei, înregistrând o creștere de 11,3% față de trimestrul I 2016.

24.05.2017
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-martie 2017 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 1 034,0 mil. lei sau 101,7% faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2016.

23.05.2017
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie - martie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a diminuat cu 4,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016.

22.05.2017
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vârste, sexe și medii la 1 ianuarie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2017 a constituit 3 550,9 mii și nu este recalculat în baza datelor recensământului populației și al locuințelor din anul 2014.

19.05.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează că în luna aprilie 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 1,1% față de decembrie 2016 și cu 3,5% − faţă de aprilie 2016, iar faţă de martie curent prețurile au rămas la același nivel.

19.05.2017
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2017 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 27,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 29,1% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2016.

16.05.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna martie 2017 producția industrială s-a diminuat față de luna corespunzătoare din anul precedent ca serie brută cu 2,3%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 1,3%.

15.05.2017
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2017 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 44,8 mii de turişti, din care 23,6 mii de turişti străini și 21,2 mii de turiști moldoveni.

12.05.2017
Activitatea companiilor de leasing în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că în anul 2016 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1231,5 mil. lei, sau cu 142,4 mil. lei mai mult decât în anul 2015. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1085,2 mil. lei, din care autoturismele au constituit 919 mil. lei.

12.05.2017
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că numărul decedaţilor în anul 2016 a fost de 38490 persoane, cu 1416 persoane mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,8 decedaţi la 1000 locuitori.

11.05.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2017 inflaţia anuală a constituit 6,6%, inclusiv la: produse alimentare – 7,0%, mărfuri nealimentare – 5,5% şi servicii prestate populaţiei – 7,5%.

10.05.2017
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că total pe republică localitățile urbane în anul 2016 au avut o suprafață totală cu spații verzi de 7,72 mii ha sau 8,8% din suprafaţa totală a intravilanului.

10.05.2017
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2017 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 701,9 mii persoane, în creștere cu 7,6% fată de perioada corespunzătoare din anul 2016.

05.05.2017
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2017 faţă de perioada respectivă a anului precedent a constituit 100,8%.

05.05.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 528,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 26,8%.

31.05.2016
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2015 pe teritoriul ţării au fost amplasate 1113 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1044 sisteme sau circa 94 la sută. Lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei potabile a constituit 12,8 mii km sau cu 2,3 mii km mai mult faţă de anul 2014.

27.05.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2016 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2115,7 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 22,6% (în preţuri comparabile).

27.05.2016
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la 1 ianuarie 2015 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova2 a constituit 3553,1 mii persoane, din care 685,5 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani.

26.05.2016
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-martie 2016 au fost date în folosinţă 562 apartamente noi cu suprafaţa totală de 60,8 mii m², ceea ce a constituit 91,9% faţă de ianuarie-martie 2015.

25.05.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1011,4 mii tone de mărfuri, cu 2,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,7% mai puţin în raport cu luna aprilie 2015. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2016 a totalizat 326,7 mil. tone-km, cu 1,2% mai mult faţă de luna martie 2016 şi cu 8,0% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

25.05.2016
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 928,8 mil. lei sau 87,3% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2015.

23.05.2016
Câştigul salarial mediu în martie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4749,7 lei, înregistrând o creştere cu 8,0% faţă de luna martie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2016 faţă de luna martie 2015 a fost de 98,7%, sau în scădere cu 1,3% faţă de nivelul anului trecut.

20.05.2016
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în trimestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2016 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a redus cu 4,5% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015.

20.05.2016
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2016 a constituit 3553,1 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 2103 persoane. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2042,0 mii persoane, sau 57,5%. În mediul urban locuiesc 1511,1 mii persoane, sau 42,5%.

19.05.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au micşorat cu 0,3% faţă de martie curent, însă au înregistrat creșteri cu 0,4% − faţă de decembrie 2015 şi cu 5,1% − faţă de aprilie 2015.

19.05.2016
Subutilizarea forţei de muncă în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează că pentru prima dată au fost calculaţi indicatori privind subutilizarea forţei de muncă, care au fost calculaţi în conformitate cu definiţiile acestora, prevăzute în noua Rezoluţie „Statisticile privind activitatea de muncă, ocuparea şi subutilizarea forţei de muncă”, adoptată de Conferinţa Internaţională a 19-ea Internaţională a Statisticienilor Muncii (19-ea CISM, Biroul Internaţional al Muncii (BIM), Geneva, 2013).

18.05.2016
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2016 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 21,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 8,7% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2015.

17.05.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 417,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 14,5%. În ianuarie-martie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 889,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 8,9%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-martie 2016 a fost de 472,2 mil. dolari SUA, cu 16,1 mil. dolari SUA (-3,3%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

16.05.2016
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 40,9 mii de turişti, din care 18,9 mii de turişti moldoveni (46,1% din total) şi 22,0 mii de turişti străini (53,9%). Comparativ cu ianuarie-martie 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+14,5%), pe seama creşterii acestuia la hoteluri şi moteluri (+24,5%), la tabere de vacanţă pentru elevi (+20,7%), la structuri de odihnă (+13,1%).

13.05.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2015 a constituit 101,1%. În luna martie 2016 faţă de martie 2015 acest indice a marcat 107,2%.

12.05.2016
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul decedaţilor în anul 2015 a fost de 39906 persoane, cu 412 persoane (1,0%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,2 decedaţi la 1000 locuitori.

 
Pagina
123456
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
64843 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran