RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
10.07.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2018, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,0%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă (+19,2%), în industria prelucrătoare (+8,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+22,1%).

10.07.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2018 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din iulie 2017 pînă în iunie 2018) a constituit 3,2%, inclusiv la: produse alimentare – 5,1%, mărfuri nealimentare – 3,3% şi servicii prestate populaţiei – 0,1%.

10.07.2018
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 53,6 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 323,3 mii persoane, deținând 61,2% din numărul total de salariați ai întreprinderilor.

06.07.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
Biroul Național de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2018 s-au cifrat la 223,0 mil. dolari SUA, cu 11,6% mai mult față de luna precedentă și cu 27,6% - comparativ cu luna mai 2017. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2018 au însumat 505,4 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai mult față de luna anterioară și cu 26,2% - comparativ cu luna mai 2017.

28.07.2017
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2017
Biroul Național de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2017 s-au eliberat 1837 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 0,2% faţă de ianuarie-iunie 2016.

28.07.2017
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 19664,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2015 acest volumul s-a micșorat cu 12,8% (în preţuri comparabile).

27.07.2017
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2017, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 4566 mil. lei, constituind 95,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2016.

25.07.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,3 mil. tone de mărfuri, cu 6,8% mai puțin faţă de luna precedentă şi cu 20,8% mai mult în raport cu luna iunie 2016.

19.07.2017
Evoluția prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna iunie 2017
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna iunie 2017 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de mai curent cu 0,2%, față de iunie 2016 – cu 3,7% și față de decembrie 2016 – cu 1,6%.

17.07.2017
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2016
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2016 a constituit 72,2 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 76,1 ani. În acest an s-a înregistrat o scădere a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2015 – cu 1417 persoane, rata mortalităţii constituind 10,8 decedaţi la 1 000 locuitori.

12.07.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna mai 2017, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 7,0%, dar în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate - cu 7,1%.

10.07.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,0%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 8,9%.

07.07.2017
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 51,6 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,7% din numărul total de întreprinderi.

07.07.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-mai 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 857,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 14,6%.

29.07.2016
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-iunie 2016, s-au eliberat 1834 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 14,4% faţă de ianuarie-iunie 2015.

27.07.2016
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2016 a constituit 104,1% faţă de perioada respectivă a anului 2015. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 21,5% și a producţiei animaliere - cu 1,1%.

26.07.2016
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2016 a constituit 107,6% faţă de perioada respectivă a anului 2015.

25.07.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1078,5 mii tone de mărfuri, cu 2,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,4% mai puţin în raport cu luna iunie 2015. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2016 a totalizat 313,3 mil. tone-km, cu 2,7% mai mult faţă de luna mai 2016 şi cu 6,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

22.07.2016
Câştigul salarial mediu în luna mai 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna mai 2016, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 4863,9 lei, înregistrând o creştere de 7,5% faţă de luna mai 2015. Indicele câștigului salarial real pentru luna mai 2016 faţă de luna mai 2015 a fost de 99,6%, sau în scădere cu 0,4% față de nivelul anului trecut.

19.07.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2016 preţurile producătorului în industrie au rămas la același nivel faţă de mai curent, s-au majorat cu 0,8% − faţă de decembrie 2015 şi cu 5,2% − faţă de iunie 2015.

18.07.2016
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2015 a constituit 71,5 ani, inclusiv la bărbaţi – 67,5 şi la femei – 75,5 ani. În acest an s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2014, rata mortalităţii constituind 11,2 decedaţi la 1000 locuitori. Rata mortalităţii infantile de asemenea a fost în creştere, fiind 9,7 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

15.07.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 748,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 7,8%. În ianuarie-mai 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1544,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 5,5%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2016 a fost de 795,8 mil. dolari SUA, cu 25,9 mil. dolari SUA (-3,2%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

12.07.2016
Activitatea industriei Republicii Moldovaîn ianuarie-mai 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-mai 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2015 a constituit 100,9%. În luna mai 2016 faţă de mai 2015 acest indice a marcat 93,8%.

08.07.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din iunie 2015 pînă în iunie 2016) a constituit 7,4%, inclusiv la: produse alimentare – 7,6%, nealimentare – 6,9% şi servicii – 7,6%. Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2016 faţă de mai 2016 a constituit 99,7%.

05.07.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2016 s-au cifrat la 153,0 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 11,5% - comparativ cu luna mai 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2016 au însumat 328,0 mil. dolari SUA, cu 7,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi la nivelul lunii mai 2015.

31.07.2015
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-iunie 2015, s-au eliberat 2143 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 6,3% faţă de ianuarie-iunie 2014.

27.07.2015
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2015 a constituit 107,9% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

27.07.2015
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2015 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2014. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 88% din total producţia agricolă) cu 6,0%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 15,6%.

22.07.2015
Câştigul salarial mediu în mai 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna mai 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4524,0 lei, înregistrând o creştere cu 12% faţă de luna mai 2014.Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2015 faţă de luna mai 2014 a fost de 103,8%.

21.07.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 972,9 mii tone de mărfuri, cu 11,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 26,6% - în raport cu luna iunie 2014. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2015 a totalizat 313,9 mil. tone-km, ce e cu 4,1% mai puţin faţă de luna mai 2015 şi cu 7,1% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

21.07.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iunie 2015 preţurile producătorului în industrie au crescut cu 0,2% faţă de mai curent, cu 4,4% − faţă de decembrie 2014 şi cu 3,4% − faţă de iunie 2014.

20.07.2015
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2014 a constituit 71,5 ani, inclusiv la bărbaţi – 67,5 şi la femei – 75,4 ani. În acest an s-a înregistrat o majorare a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2013, rata mortalităţii constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori. Rata mortalităţii infantile de asemenea a fost în creştere, fiind 9,6 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

14.07.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 812,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,2%. În ianuarie-mai 2015 importurile au totalizat 1633,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,0%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2015 a fost de 821,3 mil. dolari SUA, mai mic cu 304,4 mil. dolari SUA (-27,0%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

10.07.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-mai 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2014 a constituit 105,5%. În luna mai 2015 faţă de mai 2014 acest indice a marcat 101,9%.

10.07.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în iunie 2015 faţă de mai 2015 a constituit 100,1%, iar faţă de iunie 2014 – 108,3%.

07.07.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2015 s-au cifrat la 172,9 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,3% mai puţin comparativ cu luna mai 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2015 au însumat 328,0 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna mai 2014.

25.07.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2014 a constituit 107,4% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

25.07.2014
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2014 a constituit 107,7% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea atît a producţiei vegetale cu 7,1% cît şi a producţiei animaliere - cu 7,8%. Producţiei animaliere îi revine 86% din volumul total al producţiei agricole, producţiei vegetale - 14%.

23.07.2014
Câştigul salarial mediu în mai 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna mai 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4032,6 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna mai 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2014 faţă de luna mai 2013 a fost de 102,5%.

22.07.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iunie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,2% faţă de mai curent, cu 5,0% faţă de decembrie 2013 şi cu 7,8% − faţă de iunie 2013.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34932 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran