RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 09.12.2019
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
17.01.2012
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
19 ianuarie 2012, ora 14.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu.

11.01.2012
A fost editată culegerea privind rezultatele preliminare ale Recensămîntului general agricol din 2011
Culegerea statistică "Recensămîntul General Agricol 2011. Rezultatele preliminare" oferă o imagine de ansamblu la nivel de ţară şi în profil teritorial (regiuni de dezvoltare municipii şi raioane), asupra numărului de exploataţii agricole, a structurii suprafeţelor terenurilor agricole, a numărului de parcele în care sunt divizate terenurile agricole, a efectivelor de animale pe principalele specii.

10.01.2012
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 12 ianuarie 2012, ora 10.00

31.01.2011
Seminar de instruire privind pregătirea pentru Recensămîntul general agricol
Biroul Naţional de Statistică organizează în perioada 31 ianuarie – 04 februarie curent seminarul de instruire pentru şefii organelor teritoriale de statistică şi a responsabililor de recensămînt privind efectuarea Recensămîntului general agricol din 2011 (RGA). La seminar participă Mark Miller, expert al Departamentului Agricultură a SUA.

26.01.2011
Date actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente)
Au fost plasate seriile de timp actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile pe perioadă 2001-2010.

24.01.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 28 ianuarie 2011, ora 10.00.

20.01.2011
Pentru prima dată a fost elaborată culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”
Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice.

17.01.2011
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011"
Data desfăşurării licitaţiei: 31.01.11
Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011".

10.01.2011
Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data limită de prezentare - 19.01.2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru funcţiile vacante.

05.01.2011
Lansarea unei noi aplicaţii - Piramida animată a populaţiei
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea unei noi aplicaţii - Piramida animată a populaţiei. Piramida populaţiei reprezintă o ilustrare grafică a structurii populaţiei Republicii Moldova pe vîrste şi sexe începînd cu anul 1980 pînă în prezent.

03.01.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

26.01.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 28 ianuarie 2010, ora 10.00.

30.01.2009
A apărut "Comerţul exterior al Republicii Moldova, ediţia 2008"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia publicaţiei statistice "Comerţul exterior al Republicii Moldova, ediţia 2008". Publicaţia conţine serii de date statistice de sinteză pe anii 2006-2007, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansamblu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri conform Nomenclatorului mărfurilor, Clasificatorului Standard de Comerţ Internaţional şi Marilor Categorii Economice, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.Publicaţia este disponibilă şi pe CD-ROM si cuprinde serii de date pentru anii 2001-2007 (în formatul Excel).

28.01.2009
A apărut "Balanţa energetică a Republicii Moldova, ediţia 2008"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei electronice "Balanţa energetică a Republicii Moldova, ediţia 2008". Această lucrare cuprinde informaţii detaliate privind crearea resurselor primare şi totale de energie, distribuţia şi consumurile energiei finale pe principalele activităţi economice şi ramuri ale industriei, cît şi caracteristica utilajului energetic: puterea instalată a centralelor electrice, consumul de combustibil pentru producerea energiei electrice şi energiei termice. Ediţia conţine serii de date statistice pentru anii 2000-2007.

22.01.2009
A fost editată publicaţia "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea publicaţiei statistice "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei". Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc. Informaţia se prezintă în baza rezultatelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice pentru anul 2007. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

22.01.2009
A apărut publicaţia statistică "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia publicaţiei statistice "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi". Publicaţia prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor (inclusiv mici şi mijlocii) obţinute în urma prelucrării datelor Anchetei structurale în anul 2007, realizată prin metoda cercetărilor prin sondaj. Ancheta structurală conţine o totalitate de indicatori, prin intermediul cărora se caracterizează întregul sistem productiv şi comercial al întreprinderii. În publicaţie sînt prezentate tabele analitice cu indicatori economici principali, inclusiv pe tipuri de activităţi, forme de proprietate şi talia întreprinderii.

14.01.2009
A apărut "Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2008"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediţia 2008". Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şidemografică a ţării în perioada 2000-2007.

 
Pagina
12
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47164 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran