RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.12.2019
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
28.02.2014
A fost plasat raportul statistic anual „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în anul 2013”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

26.02.2014
Lansarea rezultatelor cercetării "Tranziţia de la şcoală la muncă în Republica Moldova"
Cercetarea statistică permite utilizatorilor să evalueze, în primul rând, caracteristicile tinerilor, care se află încă în şcoală, care sunt ocupaţi (inclusiv pe cont propriu), care sunt şomeri sau se află în afara forţei de muncă din alte motive, decât instruirea / învăţătura în cadrul sistemului de educaţie. Cercetarea statistică "Tranziţia de la şcoală la muncă" este un modul complementar, ataşat Anchetei Forţei de Muncă care s-a realizat în luna martie 2013.

17.02.2014
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunii Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă învingătorul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

11.02.2014
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice în cadrul subdiviziunii BNS
Data desfăşurării interviului - 13 februarie 2014, ora 15:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu.

04.02.2014
Anunţ cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunii Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 7 februarie 2014, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

27.02.2013
Anunţ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare - 15 martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru funcţiile vacante în cadrul Direcţiei statistica demografică şi recensămîntul populaţiei şi Direcţiei statistica pieţei muncii.

21.02.2013
Implementarea unui nou proiect în domeniul statisticii regionale
Biroul Naţional de Statistică (BNS) în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Guvernul României lansează astăzi la Chişinău un nou proiect de îmbunătăţire a disponibilităţii şi credibilităţii statisticilor regionale pentru factorii de decizie din Republica Moldova.

18.02.2013
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

13.02.2013
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
15 februarie 2013, ora 10.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu.

05.02.2013
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 11 februarie 2013, ora 9:30

28.02.2012
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2011"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă trimestrială pe industrie, agricultură, investiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate populaţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

28.02.2012
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2011", plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

24.02.2012
A fost plasat raportul statistic anual „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în anul 2011”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

23.02.2012
Masă rotundă "Statistica pieţii muncii"
Biroul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Proiectul Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, au familiarizat 25 funcţionari publici în cadrul unei mese rotunde din 22 februarie a.c. cu privire la colectarea, producerea şi diseminarea statisticilor pieţei muncii în Republica Moldova.

25.02.2011
Migraţia populaţiei - date actualizate pentru anul 2010
Banca de date statistice a fost actualizată cu seriile de timp anuale privind migraţia populaţiei cu date pentru anul 2010.

23.02.2011
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2010" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

21.02.2011
A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2010"
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

18.02.2011
A fost plasat raportul statistic anual „Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2010”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

17.02.2011
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2010"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă tri­mestrială pe industrie, agricultură, inves­tiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate po­pu­laţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

16.02.2011
Banca de date completată cu tabele noi la domeniul Comerţ exterior
Banca de date a fost completată cu tabele noi la domeniul Comerţ exterior, cu referinţă la comerţul exterior al RM cu ţările CSI, Uniunii Europene şi alte ţări, structurat pe ţări şi grupe de mărfuri în anii 2001-2009. De asemenea, banca a fost actualizată cu indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate.

11.02.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
15 februarie 2011, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu.

11.02.2011
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului plasate pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă că pe pagina web au fost plasate metadatele şi indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

10.02.2011
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2010 şi obiectivele principale pentru anul 2011
Astăzi, 10 februarie 2011, a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Biroului Naţional de Statistică (BNS), în cadrul căreia a fost discutată activitatea BNS în anul 2010 şi obiectivele pentru anul 2011.

08.02.2011
Un nou subdomeniu în banca de date - Remunerarea salariaţilor
În banca de date la domeniul "Conturi naţionale" a fost creat un nou subdomeniu "Remunerarea salariaţilor". La acest subdomeniu sînt prezentate date privind remunerarea salariaţilor pe activităţi economice şi sectoare instituţionale, cît şi contribuţia remunerării salariaţilor la formarea PIB şi valorii adăugate brute.

07.02.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal
Data limită de depunere a ofertei de preţ: 18.02.2011, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal.

03.02.2011
A fost plasată publicaţia "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi"
Publicaţia prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor (inclusiv mici şi mijlocii) obţinute în urma prelucrării datelor Anchetei structurale în anul 2009, realizată prin metoda cercetărilor prin sondaj. Ancheta structurală conţine o totalitate de indicatori, prin intermediul cărora se caracterizează întregul sistem productiv şi comercial al întreprinderii.

02.02.2011
Concurs de desen pentru copii cu tematica Recensămîntului General Agricol
Biroul Naţional de Statistică în parteneriat cu Ministerul Educaţiei anunţă concurs de desen pentru copii cu tematica Recensămîntului General Agricol. Concursul se desfăşoară pe tot teritoriul ţării în perioada 15 februarie – 10 aprilie 2011.

01.02.2011
A fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 din 14.01.2011
Data desfăşurării licitaţiei: 07.02.11, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă că a fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 publicată în BAP Nr.4/11 din 14 ianuarie 2011 cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011".

01.02.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea
Data limită de depunere a ofertei de preţ 11.02.2011, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea.

25.02.2010
A apărut o ediţie nouă a publicaţiei în format electronic "Buletin statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2009"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia Buletinului statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2009. Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării.

25.02.2010
Masă rotundă privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice”
Problematica măsurării fenomenului de excluziune socială în contextul politicilor de incluziune socială în Republica Moldova a fost subiectul discutat astăzi, 25 februarie 2010, la Biroul Naţional de Statistică în cadrul mesei rotunde privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice”.

22.02.2010
Licitaţia publică Nr.215/10
Termenul de depunere a ofertelor - 03.03.2010, ora 09:30.
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea licitaţiei publice Nr.215/10. Obiectul achiziţiei: servicii de redactare literară, machetare, corectură, tipărirea ediţiilor şi rapoartelor statistice.

19.02.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist anchetator
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist anchetator (operator de interviu) în mun. Chişinău, sectoarele Centru şi Buiucani.

16.02.2010
A fost editat raportul statistic "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2009"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic „Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2009”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în anul 2009.

15.02.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2009"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2009".

09.02.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul privind ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Floreşti.

09.02.2010
A apărut publicaţia "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2009"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2009". Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău în perioada ianuarie-decembrie 2009.

04.02.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea hîrtiei de ziar
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea hîrtiei de ziar.

03.02.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu, care se va desfăşura pe data de 04 februarie 2010, ora 10.00.

 
Pagina
123
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46727 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran