RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 11.12.2019
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
10.07.2014
Anunţ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare - 25 iulie 2014.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru funcţia vacantă în cadrul Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.

10.07.2014
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 14 iulie 2014, ora 10:00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

04.07.2014
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2014
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2004-2013. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

01.07.2014
Anunţ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor, pînă la 10 iulie 2014.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru funcţia vacantă în cadrul Secţiei administrare şi achiziţii.

17.07.2013
Au fost aprobate principiile metodologice şi proiectele chestionarelor pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014
Documentele au fost examinate şi aprobate în cadrul şedinţei ordinare a Comisiei Naţionale pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2014, care a avut loc zilele trecute.

15.07.2013
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare - 05 august 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru funcţia vacantă în cadrul Secţiei Metode Statistice.

02.07.2013
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2013
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2003-2012. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

01.07.2013
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2012” plasată pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2012”, ediţia 2013.

12.07.2012
Anunţ privind organizarea consultării publice a Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială
12.07.2012-24.07.2012
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 12 iulie 2012, consultarea publică privind monitorizarea implementării Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială, în scopul identificării gradului de executare (de acţiune) al acesteia, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul acesteia au fost îndeplinite.

12.07.2012
A fost editat breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2012"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea breviarului statistic "Moldova în cifre, ediţia 2012". Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2012" cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2008-2011. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

12.07.2012
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”
12.07.2012-25.07.2012
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 12 iulie 2012 consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”

06.07.2012
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2012
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2002-2011. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

21.07.2011
Rezultatele preliminare privind recensămîntul general agricol 2011
Conform datelor preliminare sistematizate şi generalizate în baza centralizatoarelor de recensămînt au fost supuse recenzării 2,25 mil.ha de terenuri ale exploataţiilor şi unităţilor agricole ce constituie peste 99 la sută faţă de datele evidenţei cadastrale. Din totalul terenurilor recenzate peste 1,9 mil.ha (87 la sută din total) constituie terenurile agricole utilizate (teren arabil, culturi permanente, păşuni şi fîneţe) şi 300 mii ha (13 la sută) – alte terenuri (terenuri neutilizate, terenuri sub clădiri, construcţii, curţi,etc.).

15.07.2011
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare – 03 august 2011.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

13.07.2011
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea pe pagina web a publicaţiei statistice "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2011. Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2001-2010. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

12.07.2011
A fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr.1206/11 din 14.07.2011
Data desfăşurării licitaţiei: 25.07.11, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre prelungirea termenului de desfăşurare a licitaţiei publice nr.1206/11 din 14.07.2011 publicată în BAP nr.50/11 din 28.06.2011 cu privire la achiziţionarea „utilajului pentru Centrul de Prelucrare a Datelor (CPD)” cu 10 (zece) zile calendaristice.

11.07.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 11 iulie 2011 , consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”.

08.07.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de Lege cu privire la recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 08 iulie 2011, consultarea publică a proiectului de Lege cu privire la recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2013.

07.07.2011
Celebrul statistician Hans Rosling a avut o prezentare pentru statisticienii din Republica Moldova
În cadrul Biroului Naţional de Statistică statisticianul suedez a susţinut prezentarea cu referire la dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova prin prisma datelor statistice. Expertul a ţinut să menţioneze că informaţiile statistice stau la baza dezvoltării ţării şi sunt foarte importante pentru promovarea şi fundamentarea deciziilor în toate domeniile de activitate social-economică.

27.07.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor
Data limită de depunere a ofertei de preţ: 06.08.2010, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor.

23.07.2010
Anunţ privind iniţierea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorilor din domeniul statistic”
În conformitate cu cerinţele privind transparenţa procesului decizional, Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 23 iulie 2010 consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorilor din domeniul statistic”.

16.07.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, Direcţia generală pentru statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante.

24.07.2009
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, BNS anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante: consultant în Secţia statistica preţurilor în cadrul Direcţiei statistica Macroeconomică, specialist principal în Secţia statistica ocupării forţei de muncă în cadrul Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei, consultant în Secţia cercetări prin sondaj, specialist principal în Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor în cadrul Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor, specialist principal în Secţia statistica de supraveghere şi înregistrare a modificării preţurilor şi tarifelor în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a mun. Chişinău.

17.07.2009
A fost elaborat setul de hărţi cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă că a fost elaborat setul de hărţi «Republica Moldova. Situaţia demografică, 2008». Publicaţia respectivă reprezintă un poster ce include 9 hărţi (la 4 scări) şi 5 grafice cu principalii indicatori statistici din domeniul demografiei pentru anul 2008. Posterul a fost elaborat în baza datelor statistice oficiale ale Biroului Naţional de Statistică dezagregate după unităţile teritorial-administrative de nivelul II (raioane) şi regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

 
Pagina
12
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50244 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran