RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.10.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
14.09.2009
Seminar privind managementul calităţii în statistică
În perioada 14-17 septembrie curent la Biroul Naţional de Statistică se află într-o misiune de lucru consultatul internaţional Dna Daniela Ştefănescu. Programul misiunii vizează managementul calităţii sistemului statistic al Republicii Moldova.

08.09.2009
A fost editată culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea culegerii statistice "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2009. Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republuica Moldova în anul 2008, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi.

24.07.2009
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, BNS anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante: consultant în Secţia statistica preţurilor în cadrul Direcţiei statistica Macroeconomică, specialist principal în Secţia statistica ocupării forţei de muncă în cadrul Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei, consultant în Secţia cercetări prin sondaj, specialist principal în Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor în cadrul Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor, specialist principal în Secţia statistica de supraveghere şi înregistrare a modificării preţurilor şi tarifelor în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a mun. Chişinău.

17.07.2009
A fost elaborat setul de hărţi cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova pentru anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă că a fost elaborat setul de hărţi «Republica Moldova. Situaţia demografică, 2008». Publicaţia respectivă reprezintă un poster ce include 9 hărţi (la 4 scări) şi 5 grafice cu principalii indicatori statistici din domeniul demografiei pentru anul 2008. Posterul a fost elaborat în baza datelor statistice oficiale ale Biroului Naţional de Statistică dezagregate după unităţile teritorial-administrative de nivelul II (raioane) şi regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova.

17.06.2009
A fost editat breviarul statistic "Moldova în cifre"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea breviarului statistic "Moldova în cifre", ediţia 2009. Breviarul cuprinde informaţie statis­ti­că succintă vizînd starea demografică, socială şi eco­no­mi­că a ţării în perioada 2005-2008.

16.06.2009
A fost elaborat breviarul statistic "Femei şi bărbaţi în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică informează despre elaborarea breviarului statistic "Femei şi bărbaţi în Republica Moldova". Breviarul reflectă situaţia femeilor şi bărbaţilor în anul 2008, în aşa domenii cum sînt: demografia, ocupaţia şi şomajul, ocrotirea sănătăţii, educaţia, protecţia socială, criminalitatea, nivelul de trai.

28.05.2009
Seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen"
La 27 mai curent, la Biroul Naţional de Statistică a avut loc seminarul "Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen din domeniul pieţei muncii şi nivelului de trai", cu participarea dnei Adriana Mata Greenwood, expert internaţional de la Departamentul de Statistică al Oficiului Internaţional al Muncii (Geneva), precum şi reprezentanţi ai ministerelor şi organizaţiilor de resort, utilizatori de date şi specialişti BNS, producători de date statistice.

25.05.2009
Felicităm echipa Biroului Naţional de Statistică pentru participarea activă la Spartachiada funcţionarilor publici, ediţia VI
Spartachiada s-a desfăşurat în perioada 22-24 mai 2009 de către Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din RM (SINDASP) şi a avut loc la Campingul de la Vadul-lui-Vodă.

20.05.2009
Conferinţa ”Promovarea politicilor vizînd egalitatea de gen şi procesele demografice prin utilizarea avansată a statisticilor oficiale”
La 19 mai 2009 la Palatul Republicii de către Fondul Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) a fost organizată conferinţa ”Promovarea politicilor vizand egalitatea de gen si procesele demografice prin utilizarea avansata a statisticilor oficiale”. La conferinţă s-au întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor internaţionale, mediului academic, societăţii civile şi mass media.

09.04.2009
Culegerea statistică "Migraţia forţei de muncă în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea culegerii statistice "Migraţia forţei de muncă în Republica Moldova". Culegerea conţine informaţii despre mig­raţia forţei de muncă în Republica Moldova şi caracteristicile ei sociodemografice: sex, vîrstă, mediu, nivel de studii, stare civilă, pre­cum şi unele informaţii despre durata aflării peste hotare, ţara de destinaţie, condiţiile de muncă.

25.03.2009
A ieşit de sub tipar culegerea statistică "Femei şi bărbaţi în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică în comun cu Fondul Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) a elaborat culegerea statistică "Femei şi bărbaţi în Republica Moldova". Publicaţia conţine date statistice dezagregate pe sexe în perioada anilor 2006-2007 vizînd participarea în viaţa publică şi politică, populaţia, sănătatea, migraţia internaţională, piaţa muncii, învăţămîntul, protecţia socială, criminalitatea, nivelul de trai.

18.03.2009
A apărut noua ediţie a publicaţiei "Conturi Naţionale, 2007"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Conturi Naţionale, 2007". Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2007 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993.

21.02.2009
A fost editat raportul statistic "Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2008"
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg elaborarea raportului statistic „Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2008”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă trimestrială cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în anul 2008.

20.02.2009
A ieşit de sub tipar publicaţia statistică "Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică informează despre apariţia publicaţiei statistice "Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova". Culegerea cuprinde informaţii privind aspecte medico-demografice ale sănătăţii populaţiei, organizarea asistenţei curativ-profilactice, tratamentului sanatorial şi a odihnei populaţiei

 
Pagina
123
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41740 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran