RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.10.2011
La 20 octombrie se sărbătoreşte Ziua Statisticianului în Republica Moldova
Reiterînd importanţa fundamentală de a susţine capacitatea statistică naţională în a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea social-economică a ţării şi obligaţia morală de motivare a personalului sistemului statistic naţional în procesul complex de colectare, prelucrare şi generalizare a datelor statistice, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 934 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului”. Conform acestei Hotărîri Ziua Statisticianului în Republica Moldova va fi marcată anual, la 20 octombrie.

20.10.2011
Festivitate cu ocazia Zilei Statisticianului
Cu ocazia Zilei Statisticianului, care se sărbătoreşte anual în Republica Moldova la data de 20 octombrie, în incinta Biroului Naţional de Statistică a avut loc o şedinţă festivă cu participarea tuturor colaboratorilor organului central de statistică.

22.09.2011
Munca decentă în atenţia autorităţilor
În conformitate cu Programul de Ţară privind Munca Decentă, 2008-2011, Biroul Naţional de Statistică (BNS) în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, alţi parteneri, au elaborat în conformitate cu recomandările Biroului Internaţional al Muncii (BIM) setul de indicatori statistici privind munca decentă.

19.09.2011
În perioada 19-20 septembrie 2011 la Chişinău are loc Seminarul internaţional „Probleme de dezvoltare strategică şi de management ale sistemelor statistice naţionale”
Evenimentul este organizat de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNS) în comun cu Banca Mondială, Comitetul pentru Statistică al Comunităţii Statelor Independente (CSI), Institutul Internaţional pentru Instruire Statistică.

16.09.2011
Seminar internaţional în domeniul statisticii
În perioada 19-20 septembrie 2011 la Chişinău va avea loc Seminarul internaţional „Probleme de dezvoltare strategică şi de management ale sistemelor statistice naţionale”

15.09.2011
A fost editată publicaţia "Preţurile în Republica Moldova"
Culegerea conţine date statistice vizînd evoluţia preţurilor în Republica Moldova pentru perioada reformelor economice din anii 2001-2010. Sînt prezentate date privind indicii preţurilor de consum pe principalele mărfuri şi servicii, indicii preţurilor producătorilor producţiei industriale, indicii preţurilor de vînzare a producţiei agricole, indici preţurilor în construcţii ş.a.

06.09.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor vacante
Data limită de prezentare - 19 septembrie 2011 inclusiv.
Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă funcţiile vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a mun. Chişinău.

05.09.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2012”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 05 septembrie 2011 consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2012”.

05.09.2011
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-iunie 2011" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

01.09.2011
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2011"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă tri­mestrială pe industrie, agricultură, inves­tiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate po­pu­laţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

26.08.2011
A fost plasat raportul trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011.

26.08.2011
A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2011"
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

25.08.2011
A apărut publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2010"
Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc. Informaţia se prezintă în baza rezultatelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice pentru anul 2010. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

20.08.2011
A apărut culegerea statistică "Piaţa forţei de munca în Republica Moldova" ediţia 2011
Publicaţia caracterizează situaţia pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2010 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Culegerea conţine informaţii statistice privind numărul populaţiei economic active şi ocupate, şomajul, remunerarea salariaţilor şi cheltuielile pentru forţa de muncă, mişcarea forţei de muncă şi utilizarea timpului de lucru, condiţiile de muncă şi traumatismul în producţie, formarea profesională.

16.08.2011
A apărut culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2011
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2010, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

15.08.2011
Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică despre apariţia în format electronic a publicaţiei "Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2011". Culegerea conţine date privind numărul şi structura populaţiei pe vîrste şi sexe în profil teritorial. Informaţia este prezentată fără datele localităţilor din partea sîngă a Nistrului şi mun.Bender.

15.08.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

12.08.2011
Licitaţia publică nr. 1469/11 din 01 septembrie 2011 pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol
Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 01 septembrie 2011, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică vă aduce la cunoştinţă că pe data de 01 septembrie 2011, va avea loc licitaţia nr. 1469/11 pentru achiziţionarea „Serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol”, publicată în BAP nr. 63/11 din 12.08. 2011.

11.08.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
12 august 2011, ora 10.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu

10.08.2011
Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Data limită de prezentare - 23 august 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru funcţia vacantă de Şef adjunct Secţia pentru statistică a raionului Taraclia.

10.08.2011
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-martie 2011" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

10.08.2011
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2011"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă tri­mestrială pe industrie, agricultură, inves­tiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate po­pu­laţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

04.08.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 09 august 2011, ora 10.00

21.07.2011
Rezultatele preliminare privind recensămîntul general agricol 2011
Conform datelor preliminare sistematizate şi generalizate în baza centralizatoarelor de recensămînt au fost supuse recenzării 2,25 mil.ha de terenuri ale exploataţiilor şi unităţilor agricole ce constituie peste 99 la sută faţă de datele evidenţei cadastrale. Din totalul terenurilor recenzate peste 1,9 mil.ha (87 la sută din total) constituie terenurile agricole utilizate (teren arabil, culturi permanente, păşuni şi fîneţe) şi 300 mii ha (13 la sută) – alte terenuri (terenuri neutilizate, terenuri sub clădiri, construcţii, curţi,etc.).

15.07.2011
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare – 03 august 2011.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

13.07.2011
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea pe pagina web a publicaţiei statistice "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2011. Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2001-2010. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

12.07.2011
A fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr.1206/11 din 14.07.2011
Data desfăşurării licitaţiei: 25.07.11, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre prelungirea termenului de desfăşurare a licitaţiei publice nr.1206/11 din 14.07.2011 publicată în BAP nr.50/11 din 28.06.2011 cu privire la achiziţionarea „utilajului pentru Centrul de Prelucrare a Datelor (CPD)” cu 10 (zece) zile calendaristice.

11.07.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 11 iulie 2011 , consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”.

08.07.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de Lege cu privire la recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 08 iulie 2011, consultarea publică a proiectului de Lege cu privire la recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2013.

07.07.2011
Celebrul statistician Hans Rosling a avut o prezentare pentru statisticienii din Republica Moldova
În cadrul Biroului Naţional de Statistică statisticianul suedez a susţinut prezentarea cu referire la dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova prin prisma datelor statistice. Expertul a ţinut să menţioneze că informaţiile statistice stau la baza dezvoltării ţării şi sunt foarte importante pentru promovarea şi fundamentarea deciziilor în toate domeniile de activitate social-economică.

29.06.2011
A fost editat breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea breviarului statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011". Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011" cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2007-2010. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

28.06.2011
Lansarea paginii oficiale a Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica"
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea paginii oficiale a Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica" www.editurastatistica.md .Pagina oficială conţine informaţii privind formularele de evidenţă primară şi formularele cu regim special , răspunsuri la întrebări frecvente puse de agenţii economici, informaţii de contact ş.a.

27.06.2011
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)
Termen de depunere a ofertelor:14 iulie 2011, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică Nr.1206/11 publicată în BAP Nr.50/11 din 28 iunie 2011 cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)".

17.06.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă selectarea şi angajarea personalului temporar pentru lucrările de introducere a informaţiei şi validare a datelor Recensămîntului general agricol din anul 2011.

15.06.2011
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2010”, ediţia 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2010”, ediţia 2011.

09.06.2011
A fost plasat pe pagina web breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011"
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011" cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2007-2010. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

30.05.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea climatizatoarelor, inclusiv instalarea acestora
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea climatizatoarelor, inclusiv instalarea acestora.

25.05.2011
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

23.05.2011
Atelier de lucru în domeniul statisticii pentru jurnalişti
În perioada 21- 22 mai Biroul Naţional de Statistică a desfăşurat pentru un grup de jurnalişti atelierul de lucru cu privire la documentarea, utilizarea şi interpretarea datelor statistice.

 
Pagina
1234
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
29996 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran