RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.09.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
17.09.2018
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2018, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 44 166 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,2% față de trimestrul II 2017. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,1% față de același trimestru din 2017 și cu 1,7% față de trimestrul I 2018.

17.09.2018
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2018 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2374 lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar față de trimestrul I 2018 au crescut cu 0,9%. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 3,3%.

11.09.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 1,5%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare.

10.09.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2018 inflaţia anuală a constituit 3,2%, inclusiv la: produse alimentare – 6,9%, mărfuri nealimentare – 2,7% şi servicii prestate populaţiei. Totodată, indicele preţurilor de consum în august 2018 faţă de iulie 2018 a constituit 99,8%.

07.09.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iulie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1534,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,8%, iar importurile de mărfuri au constituit 3223,5 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,0%.

05.09.2018
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 investiţiile în active imobilizate au însumat 6767,7 mil. lei. Comparativ cu ianuarie-iunie 2017 acest indicator a crescut cu cu 7,4%.

03.09.2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul lI 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în trimestrul II 2018 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1384,3 mii persoane, fiind în creștere cu 5,2% față de trimestrul II 2017.

24.08.2018
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6 369,8 lei, înregistrând o creștere de 13,0% față de trimestrul II 2017.

24.08.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iulie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 9,6 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 15,0%. Parcursul mărfurilor a constituit 2581,8 mil. tone-km, cu 6,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

24.08.2018
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 au fost date în exploatare 2471 locuințe cu suprafaţa totală de 208,1 mii m², în scădere cu 36,5% față de perioada similară a anului precedent.

23.08.2018
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 3040,8 mil.lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, acest indicator a crescut cu 4,2%.

22.08.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 6,4% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

21.08.2018
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 primele brute subscrise au constituit 705,7 mil. lei, fiind în creştere cu 6,4% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 293,3 mil. lei, fiind în creștere cu 20,9% față de achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2017.

17.08.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2018 preţurile producătorului în industrie s-au diminuat față de iunie curent și față de iulie 2017 cu cîte 0,1%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,5%.

17.08.2018
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 135,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 22,4% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul intern.

15.08.2018
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 150,5 mii de turişti, din care 71,3 mii de turişti străini și 79,2 mii de turiști moldoveni.

14.08.2018
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie – iunie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 53525 mil. lei, fiind în creștere cu 4,0% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

10.08.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în luna iunie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,2%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

10.08.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2018 inflaţia anuală a constituit 3,0%, inclusiv la: produse alimentare – 5,5%, mărfuri nealimentare – 3,4% şi servicii prestate populaţiei – (-1,7%). Totodată, indicele preţurilor de consum în iulie 2018 faţă de iunie 2018 a constituit 98,8%.

10.08.2018
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 1,9 mil. persoane, în creștere cu 12,3% fată de perioada corespunzătoare din anul 2017.

09.08.2018
Tinerii în Republica Moldova în anul 2017
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018 a constituit 3547,5 mii persoane, din care 1149,6 mii sau 32,4% sunt tineri cu vârsta14-34 ani. Pe parcursul ultimilor ani putem observa o descreştere a populaţiei cu vârsta de 14-19 ani cu 45,3 mii persoane, ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a micşorat de la 22,0% la 01.01.2014, până la 19,8% la 01.01.2018.

07.08.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1315,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,9%, iar importurile de mărfuri au constituit 2735,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,4%.

06.08.2018
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 93,2%.

02.08.2018
Rezultatele RPL 2014. Caracteristicile persoanelor plecate peste hotare
Conform datelor Recensământului Populației și al Locuințelor – 12 mai 2014, 283 mii persoane au fost declarate ca fiind plecate peste hotare de către membrii familiilor aflate în țară în perioada recenzării. Aceste date nu reflectă persoanele plecate peste hotare cu întreaga familie care nu au fost cuprinse la RPL 2014.

31.07.2018
Investiţiile în active imobilizate în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017, investiţiile în active imobilizate realizate în economia națională au însumat 23498,3 mil. lei, fiind în creştere cu 3,5% faţă de anul 2016.

27.07.2018
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2018, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente 5028 mil. lei, înregistrînd 107,2% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017.

27.07.2018
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 s-au eliberat 1560 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 15,1% faţă de ianuarie-iunie 2017.

26.07.2018
Locuinţe date în exploatare în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2017 au fost date în exploatare 9249 locuințe cu suprafaţa totală de 700,4 mii m². Comparativ cu anul 2016 acest indicator a crescut cu 35,9%.

24.07.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 7,7 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 14,9%. Parcursul mărfurilor a constituit 2157,3 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

18.07.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2018 preţurile producătorului în industrie față de mai curent s-au majorat cu 0,1% , față de iunie 2017 – cu 0,2%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,4%.

10.07.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2018, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,0%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă (+19,2%), în industria prelucrătoare (+8,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+22,1%).

10.07.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2018 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din iulie 2017 pînă în iunie 2018) a constituit 3,2%, inclusiv la: produse alimentare – 5,1%, mărfuri nealimentare – 3,3% şi servicii prestate populaţiei – 0,1%.

10.07.2018
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 53,6 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 323,3 mii persoane, deținând 61,2% din numărul total de salariați ai întreprinderilor.

06.07.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
Biroul Național de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2018 s-au cifrat la 223,0 mil. dolari SUA, cu 11,6% mai mult față de luna precedentă și cu 27,6% - comparativ cu luna mai 2017. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2018 au însumat 505,4 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai mult față de luna anterioară și cu 26,2% - comparativ cu luna mai 2017.

29.06.2018
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2018, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1287,3 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii m.p.

25.06.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-mai 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,1 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 13,4%. Parcursul mărfurilor a constituit 1762,8 mil. tone-km, cu 5,2% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

19.06.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2018 preţurile producătorului în industrie față de aprilie curent s-au diminuat cu 0,3% , față de mai 2017 prețurile s-au majorat cu 0,3%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,5%.

18.06.2018
Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în trimestrul I 2018 veniturile disponibile ale populației au fost în medie 2353 lei lunar pe o persoană, fiind în creștere cu 10,3% față de aceeași perioadă a anului precedent iar față de trimestrul IV 2017 s-au redus cu 1,9%. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 4,8%.

15.06.2018
Produsul intern brut în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 37 609 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 3,7% față de trimestrul I 2017. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2017, PIB s-a majorat cu 3,6%, iar față de trimestrul IV 2017 s-a diminuat cu 0,8%.

12.06.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 13,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42434 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran