RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
07.03.2017
Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.

06.03.2017
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi șomajul în trimestrul IV 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2016 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1193,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul IV 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 96,2% ocupați și 3,8% șomeri.

06.03.2017
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile producătorului la produsele agricole în anul 2016 în comparaţie cu anul 2015 au scăzut cu 3,4%.

28.02.2017
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2016 valoarea investiţiilor în activele materiale pe termen lung a constituit 19405,7 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 13,9 %.

28.02.2017
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2016
Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne în anul 2016, pe teritoriul republicii au fost înregistrate 41,9 mii infracţiuni, înregistrînd o creştere de 5,4% faţă de anul precedent, iar comparativ cu anul 2012 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 14,5%.

27.02.2017
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2016 au fost date în exploatare 5402 locuințe cu suprafaţa totală de 497,5 mii m², sau cu 18,4% mai puțin faţă de ianuarie-decembrie 2015.

24.02.2017
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 8 177,4 mil. lei sau 91,6% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2015.

22.02.2017
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna decembrie 2016 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creştere de 20,9% faţă de luna noiembrie 2016 şi de 12,1%, comparativ cu luna decembrie 2015.

22.02.2017
Câştigul salarial mediu în luna decembrie 2016
Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6003,7 lei, înregistrând o creștere de 14,8% față de luna decembrie 2015.

21.02.2017
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2016 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 234,2 mii de turişti şi excursionişti, cu 3,4% mai puţin decît în anul 2015. Reducerea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de micşorarea participanţilor la turismul emiţător.

17.02.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2015 a constituit 100,9%. În luna decembrie 2016 faţă de decembrie 2015 acest indice a marcat 108,7%.

16.02.2017
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 306,3 mii de turişti, din care 185,0 mii de turiști moldoveni și 121,3 mii de turişti străini. Comparativ cu anul 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective, pe seama creşterii acestuia la pensiuni turistice şi agroturistice de 2,3 ori, hoteluri și moteluri.

15.02.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 2045,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2015 cu 4,0%. Importurile de mărfuri au totalizat 4020,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2015 cu 0,8%.

13.02.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2017 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din ianuarie 2016 pînă în ianuarie 2017) a constituit 3,0%, inclusiv la: produse alimentare – 3,8%, mărfuri nealimentare – 3,9% şi servicii prestate populaţiei – 0,3%.

10.02.2017
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 3,4 milioane, în creștere cu 18,9% fată de anul 2015.

09.02.2017
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la începutul anului 2017 a constituit 3550,9 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 cu 2,2 mii persoane. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2034,1 mii persoane sau 57,3%, iar în mediul urban – 1516,8 mii persoane sau 42,7%.

31.01.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna decembrie 2016 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,2 mil. tone de mărfuri, cu 1,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 12,8% mai mult în raport cu luna decembrie 2015. Parcursul mărfurilor în luna decembrie 2016 a totalizat 416,2 mil. tone-km, cu 6,2% mai mult faţă de luna noiembrie 2016 şi cu 18,2% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

31.01.2017
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în anul 2016
Biroul Național de Statistică comunică că în anul 2016, s-au eliberat 3 947 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 8,5% faţă de anul 2015.

27.01.2017
Producţia globală agricolă în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2016, conform estimărilor preliminare, a marcat 118,6% faţă de anul 2015. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creștera producţiei vegetale – cu 26,0 % și a producţiei animaliere – cu 3,1%.

26.01.2017
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV al anului 2016 a constituit 108,9% faţă de perioada respectivă a anului 2015.

20.01.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,5%2 faţă de noiembrie curent și cu 2,8% − faţă de decembrie 2015.

20.01.2017
Câştigul salarial mediu în luna noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna noiembrie 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5204,4 lei, înregistrând o creștere de 12,8% față de luna noiembrie 2015. Indicele câștigului salarial real pentru luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015 a fost de 109,9%, sau în creștere cu 9,9% față de nivelul anului 2015.

18.01.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2015 a constituit 100,1%. În luna noiembrie 2016 faţă de noiembrie 2015 acest indice a marcat 104,0%.

11.01.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2016
Exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2016 s-au cifrat la 217,9 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult față de luna precedentă și cu 30,3% - comparativ cu luna noiembrie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2016 au însumat 353,7 mil. dolari SUA, cu 7,0% mai puțin față de luna anterioară și cu 5,7% mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2015.

11.01.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din decembrie 2015 pînă în decembrie 2016) a constituit 2,4%, inclusiv la: produse alimentare – 2,8%, mărfuri nealimentare – 3,2% şi servicii prestate populaţiei – 0,5%.

26.12.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2016 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1297,3 mii tone de mărfuri, cu 12,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 2,0% - în raport cu luna noiembrie 2015. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2016 a totalizat 391,0 mil. tone-km, cu 1,8% mai puțin faţă de luna octombrie 2016 şi cu 9,8% mai mult comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

26.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2016/17
În anul de studii 2016/17 învăţămîntul primar şi secundar general se desfășoară în 1291 unităţi, inclusiv 122 școli primare, 788 gimnazii, 366 licee și 15 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățămînt primar și secundar general s-a diminuat cu 32 unități.

22.12.2016
Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna octombrie 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5109,2 lei, înregistrând o creştere de 11,9% faţă de luna octombrie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2016 faţă de luna octombrie 2015 a fost de 109,2%, sau în creştere cu 9,2% faţă de nivelul anului trecut.

21.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2016/17
La începutul anului de studii 2016/17, numărul de studenţi din învățămîntul superior a constituit 74,7 mii persoane, din care 83 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat. Comparativ cu anul de studii 2015/16 numărul de studenţi s-a redus atît în instituţiile de stat, cît şi în cele nestatale. Repartizarea pe sexe relevă o preponderenţă a femeilor – 57,3% din total studenţi.

20.12.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2080,5 lei, fiind în creştere cu 5,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei practic au rămas la nivelul anului precedent.

20.12.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,4%2 faţă de octombrie curent, cu 2,3% − faţă de decembrie 2015 şi cu 2,4% − faţă de noiembrie 2015.

15.12.2016
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2016
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2016, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 39749 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 6,3% față de trimestrul III 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 7,3% față de același trimestru din 2015 și cu 3,0% față de trimestrul II 2016.

14.12.2016
Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, în anul de studii 2016/17
La începutul anului de studii 2016/17 numărul de instituţii de învăţămînt profesional tehnic a constituit 86 unităţi, inclusiv 11 centre de excelenţă, 32 colegii şi 43 şcoli profesionale. Totodată, 6 centre de excelenţă oferă numai programe de formare profesională tehnică postsecundară, iar 5 centre de excelenţă ‒ programe de formare profesională tehnică postsecundară şi secundară.

13.12.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2015 a constituit 99,4%. În luna octombrie 2016 faţă de octombrie 2015 acest indice a marcat 97,8%.

09.12.2016
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 s-au cifrat la 200,9 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult față de luna precedentă și cu 6,5% - comparativ cu luna octombrie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 au însumat 380,3 mil. dolari SUA, cu 5,2% mai mult față de luna anterioară și cu 12,8% - comparativ cu luna octombrie 2015.

09.12.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din noiembrie 2015 pînă în noiembrie 2016) a constituit 2,6%, inclusiv la: produse alimentare – 3,2%, mărfuri nealimentare – 3,5% şi servicii prestate populaţiei – 0,6%.

05.12.2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III 2016 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit 1337,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,9% faţă de trimestrul III 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 97,1% ocupați şi 2,9% șomeri.

30.11.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2016 valoarea investiţiilor în activele materiale pe termen lung a constituit 9830,2 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 17,6%.

30.11.2016
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,5 mii persoane, inclusiv 12,9 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 1,9% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

29.11.2016
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2016 au fost date în exploatare 2983 locuințe cu suprafaţa totală de 293,0 mii m², sau cu 16,2% mai puțin faţă de ianuarie-septembrie 2015.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69537 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran