RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.06.2020
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
05.01.2011
Lansarea unei noi aplicaţii - Piramida animată a populaţiei
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea unei noi aplicaţii - Piramida animată a populaţiei. Piramida populaţiei reprezintă o ilustrare grafică a structurii populaţiei Republicii Moldova pe vîrste şi sexe începînd cu anul 1980 pînă în prezent.

03.01.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

28.12.2010
A fost plasată publicaţia "Conturi Naţionale, 2009"
Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2009 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993.

28.12.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
29 decembrie 2010, ora 13 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu.

27.12.2010
A fost plasată culegerea statistică "Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2010
Culegerea cuprinde informaţii detaliate privind crearea resurselor primare şi totale de energie, distribuţia şi consumurile energiei finale pe principalele activităţi economice şi ramuri ale industriei, cît şi caracteristica utilajului energetic: puterea instalată a centralelor electrice, consumul de combustibil pentru producerea energiei electrice şi energiei termice.

27.12.2010
Au fost definitivate datele cu referinţă la resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că au fost definitivate datele cu referinţă la resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009.

27.12.2010
A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010
Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2002-2009, este structurat în 24 de capitole şi include peste 500 de tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în capital fix şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

23.12.2010
A fost plasat Anuarul Statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova în anii 2001-2009"
Publicaţia conţine serii de date statistice de sinteză pe anii 2001-2009, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansamblu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri conform Nomenclatorului mărfurilor, Clasificatorului Standard de Comerţ Internaţional şi Marilor Categorii Economice, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.

22.12.2010
Banca de date completată cu tabele noi la domeniul "Populaţie"
Banca de date statistice a fost completată cu tabele noi la domeniul "Populaţie", în special la subdomeniile Născuţi, Căsătorii şi Divorţuri. De asemenea, a fost creat un nou subdomeniu - Migraţiune.

21.12.2010
Biroul Naţional de Statistică oferă consultanţă Comitetului Naţional de Statistică din Kîrgîzstan
În perioada 20-23 decembrie curent, specialiştii Biroului Naţional de Statistică sînt gazdă colegilor de la Comitetul Naţional de Statistică din Kîrgîzstan. În cadrul acestei vizite specialiştii Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei a BNS au oferit consultanţă şi şi-au împărtăşit experienţa şi succesele colegilor din Kîrgîzstan în ce priveşte domeniul statisticilor ocupării şi salarizării.

16.12.2010
Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie: rezultatele cercetării statistice
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea în format electronic a publicaţiei "Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie". Publicaţia prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie desfăşurată în trimestrul II 2010, ca modul complementar la Ancheta forţei de muncă în gospodării.

15.12.2010
Licitaţia publică pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011”
Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică Nr. 1886/10 publicată în BAP Nr. 97 din 14.12.10 pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011”, conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică.

15.12.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
17 decembrie 2010, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 17 decembrie 2010, ora 10 00

07.12.2010
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului „Metodologia de calcul a Indicelui Producţiei Industriale”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 07.12.2010, consultarea publică a proiectului „Metodologia de calcul a Indicelui Producţiei Industriale”. Scopul proiectului este armonizarea statisticii întreprinderilor pe termen scurt în domeniul industriei la normele internaţionale şi în special la cele europene.

03.12.2010
Anuarul statistic "Chişinău în cifre" ediţia 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică despre plasarea în format electronic a Anuarului statistic "Chişinău în cifre" ediţia 2010. Anuarul este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizînd starea demografică, socială şi economică a municipiului Chişinău pentru anul 2009 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi.

02.12.2010
Nivelul de trai al populaţiei - date pentru anul 2009
Banca de date statistice a fost actualizată cu seriile de timp anuale privind nivelul de trai al populaţiei cu date pentru anul 2009.

26.11.2010
Semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind finanţarea recensămîntului general agricol din 2011
Astăzi, 26 noiembrie 2010, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei, care prevede acordarea de către Suedia a suportului financiar nerambursabil pentru efectuarea recensămîntului general agricol (RGA) în Republica Moldova. Acordul a fost semnat de Dna Ingrid Tersman, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Suediei în Republica Moldova, şi Dl Veaceslav Negruţă, Ministrul finanţelor Republicii Moldova.

25.11.2010
A apărut publicaţia "Buletin statistic trimestrial, ianuarie-septembrie 2010"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării.

24.11.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare - 09 decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

18.11.2010
A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2010"
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău.

15.11.2010
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010.

11.11.2010
Protecţia socială a populaţiei - un nou domeniu în Banca de date
Banca de date a fost actualizată cu un domeniu nou - Protecţia socială a populaţiei, care conţine informaţii privind numărul pensionarilor repartizaţi pe sexe, categorii de pensionare, grade şi cauze de invaliditate; numărul persoanelor care contribuie la sistemul de asigurări sociale; mărimea medie a îndemnizaţiilor pentru copii etc. cu o dinamică pentru anii 2001-2009.

10.11.2010
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011”
Termenul de depunere a ofertelor: 19 noiembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică nr.1501/10, cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011”

09.11.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-septembrie 2010"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-septembrie 2010".

03.11.2010
Licitaţie publică cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol"
Termenul de depunere a ofertelor: 02 decembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitatia publica nr.1469/10 publicata in BAP nr.85/10 din 02.11.10 cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol".

27.10.2010
Date actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile
Pe pagina oficială a Biroului Naţional de Statistică au fost plasate seriile de timp actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile pe perioadă 2001 – 9 luni 2010.

21.10.2010
Ziua Mondială a Statisticii marcată pentru prima dată la nivel internaţional şi în Republica Moldova
Anul acesta la data de 20 octombrie toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au celebrat în premieră Ziua Mondială a Statisticii, conform prevederilor Rezoluţiei Asambleei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/64/267, adoptată la 03 iunie 2010 în cadrul celei de-a 64-a sesiuni. De către Biroul Naţional de Statistică (BNS), organul central de statistică, în subordinea Guvernului Republicii Moldova, care conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii oficiale din ţară, a fost organizată festivitatea de celebrare la Palatul Republicii cu participarea conducerii ţării, autorităţilor publice, altor instituţii partenere în producerea şi utilizarea statisticilor, cercului academic, mediului de afaceri, organizaţiilor nonguvernamentale etc. şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate mesaje de felicitare, decernate diplome celor mai buni statisticieni, a avut loc un concert festiv.

19.10.2010
Biroul Naţional de Statistică organizează miercuri, 20 octombrie, festivitatea de celebrare a Zilei Mondiale a Statisticii în Republica Moldova
Evenimentul va avea loc la Palatul Republicii, începînd cu orele 14.00 (Sala Mare, et.2, intrare din str. Maria Cebotari, 16).

12.10.2010
Calculatorul Indicelui Preţurilor de Consum
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea unui nou instrument - Calculatorul Indicelui Preţurilor de Consum, care permite calculul indicelui preţurilor de consum şi ratei inflaţiei pentru orice perioadă începînd cu anul 1994.

07.10.2010
A apărut publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia publicaţiei statistice "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2010. Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2000-2009. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

04.10.2010
A apărut publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2009"
Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc. Informaţia se prezintă în baza rezultatelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice pentru anul 2009. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

21.09.2010
Locuinţe, Investiţii în capital fix şi Construcţii - date pentru anul 2009
Banca de date statistice a fost completată cu seriile de timp anuale privind domeniul Locuinţe, Investiţii în capital fix şi Construcţii cu datele pentru anul 2009.

15.09.2010
Comerţul interior de bunuri şi servicii - date pentru anul 2009
Banca de date statistice a fost completată cu seriile de timp anuale privind comerţul interior de bunuri şi servicii cu datele pentru anul 2009.

15.09.2010
Rezultatele cercetării "Munca copiilor în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică a lansat publiaţia "Munca copiilor în Republica Moldova". Lucrarea de faţă prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Activităţile copilului (AC) desfăşurată în trimestrul IV 2009, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Cercetarea a fost realizată de către Biroul Naţional de Statistică pentru prima dată în Republica Moldova, ca bază metodologică fiind luate recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM).

15.09.2010
Conferinţa de lansare a rezultatelor cercetării „Activităţile copiilor în Republica Moldova” şi a proiectului Planului Naţional de Acţiuni privind prevenirea şi combaterea muncii copiilor pentru anii 2011-2015
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Biroul Naţional de Statistică şi cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copilului (ILO-IPEC) şi UNICEF Moldova".

13.09.2010
Au fost completate seriile de timp anuale privind consumul produselor alimentare pe locuitor cu datele pe anul 2009
Informaţia poate fi accesată la rubrica: Date statistice / Agricultura / Indicatorii principali în agricultură

03.09.2010
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru Licitaţia publică Nr. 1076/10
Biroul Naţional de Statistică anunţă ca termenul de depunere a ofertelor pentru Licitaţia publică Nr. 1076/10 cu privire la achiziţionarea "Echipamentului de calcul", conform necesităţilor a fost prelungit pînă la 7 septembrie 2010.

01.09.2010
Licitaţia publică pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a Recensămîntului General Agricol
Termenul de depunere a ofertelor: 18 septembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a Recensămîntului General Agricol conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
74062 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran