RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
25.05.2016
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 928,8 mil. lei sau 87,3% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2015.

23.05.2016
Câştigul salarial mediu în martie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4749,7 lei, înregistrând o creştere cu 8,0% faţă de luna martie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2016 faţă de luna martie 2015 a fost de 98,7%, sau în scădere cu 1,3% faţă de nivelul anului trecut.

20.05.2016
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în trimestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2016 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a redus cu 4,5% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015.

20.05.2016
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2016 a constituit 3553,1 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 2103 persoane. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2042,0 mii persoane, sau 57,5%. În mediul urban locuiesc 1511,1 mii persoane, sau 42,5%.

19.05.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au micşorat cu 0,3% faţă de martie curent, însă au înregistrat creșteri cu 0,4% − faţă de decembrie 2015 şi cu 5,1% − faţă de aprilie 2015.

19.05.2016
Subutilizarea forţei de muncă în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează că pentru prima dată au fost calculaţi indicatori privind subutilizarea forţei de muncă, care au fost calculaţi în conformitate cu definiţiile acestora, prevăzute în noua Rezoluţie „Statisticile privind activitatea de muncă, ocuparea şi subutilizarea forţei de muncă”, adoptată de Conferinţa Internaţională a 19-ea Internaţională a Statisticienilor Muncii (19-ea CISM, Biroul Internaţional al Muncii (BIM), Geneva, 2013).

18.05.2016
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2016 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 21,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 8,7% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2015.

17.05.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 417,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 14,5%. În ianuarie-martie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 889,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 8,9%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-martie 2016 a fost de 472,2 mil. dolari SUA, cu 16,1 mil. dolari SUA (-3,3%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

16.05.2016
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 40,9 mii de turişti, din care 18,9 mii de turişti moldoveni (46,1% din total) şi 22,0 mii de turişti străini (53,9%). Comparativ cu ianuarie-martie 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+14,5%), pe seama creşterii acestuia la hoteluri şi moteluri (+24,5%), la tabere de vacanţă pentru elevi (+20,7%), la structuri de odihnă (+13,1%).

13.05.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2015 a constituit 101,1%. În luna martie 2016 faţă de martie 2015 acest indice a marcat 107,2%.

12.05.2016
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul decedaţilor în anul 2015 a fost de 39906 persoane, cu 412 persoane (1,0%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,2 decedaţi la 1000 locuitori.

11.05.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din aprilie 2015 pînă în aprilie 2016) a constituit 8,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,3%, nealimentare – 7,2% şi servicii – 7,8%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2016 faţă de martie 2016 a constituit 100,0%.

11.05.2016
Activitatea companiilor de leasing în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2015 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1089,2 mil. lei, sau cu 18 mil. lei (cu 1,7%) mai mult decît în anul 2014. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 981,8 mil. lei (sau 90,1% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 824,2 mil.lei.

10.05.2016
Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2016 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova*, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat a fost de 652,3 mii, în creştere cu 54,0 % faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015. Numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat, în ianuarie-martie 2016 a fost de 1153,1 mii, cu 0,7 % mai puţin decît în perioada similară din anul 2015.

06.05.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2016, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2016 s-au cifrat la 162,0 mil. dolari SUA, cu 17,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 7,3% mai puţin, comparativ cu luna martie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2016 au însumat 395,0 mil. dolari SUA, cu 37,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,8% mai puţin, comparativ cu luna martie 2015.

05.05.2016
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în localităţile urbane spaţiile verzi în anul 2015 au alcătuit 6,5 mii ha sau 7,3% din suprafaţa totală a intravilanului. În perioada anilor 2007-2013 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar începînd cu anul 2014 se atestă o diminuare a acestora.

05.05.2016
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2016 faţă de perioada respectivă a anului precedent a constituit 99,6%.

29.04.2016
Contravenţii constatate în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2015 au fost constatate 579,6 mii contravenţii, cu 50,9 mii mai puţin comparativ cu anul precedent. Pentru majoritatea cazurilor de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse (94,9%). Din numărul total al hotărîrilor adoptate, circa 6,9 mii (1,2%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. În medie la 1000 persoane revin 155 cazuri de contravenţii constatate însoţite de aplicarea pedepselor.

28.04.2016
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2016, s-au eliberat 716 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 12,1% faţă de ianuarie-martie 2015. Din volumul total al autorizaţiilor de construire a clădirilor 397 le-au revenit clădirilor rezidenţiale (sau 55,4% din total), din care 385 au fost eliberate pentru case de locuit individuale, ceea ce constituie 97,0% din numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale.

28.04.2016
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2015, înmatricularea la studii superioare de doctorat (ciclul III) s-a desfăşurat în 43 şcoli doctorale, organizate în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale. Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi anii anteriori îşi continuă studiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înmatriculării lor (în 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 19 instituţii de învăţămînt superior).

26.04.2016
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2015 s-a desfăşurat în 65 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 10 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unităţi sau 78 la sută aparţin sectorului public.

26.04.2016
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I al anului 2016 a constituit 109,1% faţă de perioada respectivă a anului 2015.

25.04.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1060,3 mii tone de mărfuri, cu 52,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,2% mai puţin în raport cu luna martie 2015. Parcursul mărfurilor în luna martie 2016 a totalizat 320,6 mil. tone-km, ce e cu 22,1% mai mult faţă de luna februarie 2016 şi cu 10,0% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

25.04.2016
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele volumului producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-martie 2016 faţă de ianuarie-martie 2015 a constituit 104,0%. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 4,0%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

22.04.2016
Câştigul salarial mediu în februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna februarie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4650,6 lei, înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de luna februarie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2016 faţă de luna februarie 2015 a fost de 99,5%, sau în scădere cu 0,5% faţă de nivelul anului trecut.

19.04.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2016 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,1% faţă de februarie curent, cu 0,7% − faţă de decembrie 2015 şi cu 5,6% − faţă de martie 2015.

15.04.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 255,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 18,5%. În ianuarie-februarie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 494,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 13,8%.

12.04.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2015 a constituit 97,7%. În luna februarie 2016 faţă de februarie 2015 acest indice a marcat 99,7%.

11.04.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în martie 2016 faţă de februarie 2016 a constituit 100,0%, iar faţă de martie 2015 – 109,4%.

07.04.2016
Numărul populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2016, în profil teritorial, pe medii, sexe şi grupe de vîrstă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2016 a constituit 3553,1 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 2103 persoane. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2042,0 mii persoane, sau 57,5%. În mediul urban locuiesc 1511,1 mii persoane, sau 42,5%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,0 mii persoane) – femei şi 48,1% (1709,1 mii persoane) – bărbaţi.

05.04.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2016 s-au cifrat la 138,5 mil. dolari SUA, cu 18,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2016 au însumat 287,0 mil. dolari SUA, cu 38,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 5,7% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2015.

01.04.2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1265,6 mii persoane, fiind în creştere cu 2,7% (33,2 mii) faţă de anul 2014.

31.03.2016
Minimul de existenţă în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1734,1 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,6%.

30.03.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1956,6 lei, fiind în creştere cu 10,7% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 0,9%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2015 au constituit în medie pe o persoană 2048,5 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 12,8%.

24.03.2016
Cîştigul salarial mediu în ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4665,8 lei, înregistrând o creştere cu 9,5% faţă de luna ianuarie 2015. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2016 faţă de luna ianuarie 2015 a fost de 96,6%, sau în scădere cu 3,4% faţă de nivelul anului trecut.

23.03.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 694,8 mii tone de mărfuri, cu 45,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,6% mai puţin în raport cu luna februarie 2015. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2016 a totalizat 262,6 mil. tone-km, ce e cu 43,2 % mai mult faţă de luna ianuarie 2016 şi cu 6,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

18.03.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2016 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,5% faţă de ianuarie curent, cu 0,6% − faţă de decembrie 2015 şi cu 6,2% − faţă de februarie 2015.

15.03.2016
Produsul intern brut în anul 2015 şi trimestrul IV 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2015 produsul intern brut (PIB) a însumat 121851 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,5% faţă de anul 2014 semidefinitiv. În trimestrul IV 2015, PIB a însumat 33011 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere – în termeni reali – cu 3,3% faţă de trimestrul IV 2014 pe seria brută.

10.03.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2016 faţă de ianuarie 2016 a constituit 99,5%, iar faţă de februarie 2015 – 110,3% (informativ: în februarie 2015 faţă de ianuarie 2015 IPC a marcat 102,2% şi faţă de februarie 2014 – 106,5%).

09.03.2016
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2015 în comparaţie cu anul 2014 au crescut cu 22,5%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 34,4%, la produsele animaliere - au scăzut cu 8,9%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69642 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran