RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.01.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
12.12.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2013 s-au cifrat la 224,8 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,9% - comparativ cu luna octombrie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2013 au însumat 480,4 mil. dolari SUA, cu 5,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 3,3% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2012.

10.12.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în noiembrie 2013 faţă de octombrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de noiembrie 2012 – 104,9%.

29.11.2013
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2013/14
Biroul Naţional de Statistică informează că, reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 32 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 13 – nestatale (cu 2 unităţi mai puţin comparativ cu anul de studii precedent). Două din cele 19 instituţii de stat au doar Ciclul II – studii superioare de masterat.

29.11.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,2 mii persoane, fiind în creştere cu 3,2% (41,3 mii) faţă de tr.III 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 95,2% la 96,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 4,8% la 3,9%.

28.11.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 9142,0 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 3,3% (în preţuri comparabile).

28.11.2013
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează că, în Republica Moldova sînt circa 183 mii de persoane cu dizabilităţi la evidenţa organelor de protecţie socială a populaţiei. La 10 mii locuitori revin în medie 516 persoane cu dizabilităţi, iar fiecare a şasea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi – 2,1% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

27.11.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2013 au fost date în folosinţă 2703 apartamente noi cu suprafaţa totală de 291,9 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 39%.

22.11.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,8% faţă de septembrie curent, cu 3,3% faţă de decembrie 2012 şi cu 4,1% − faţă de octombrie 2012.

22.11.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3455,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2012.

22.11.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1550,9 mii tone de mărfuri, cu 2,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% - comparativ cu luna octombrie 2012. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2013 a totalizat 429,4 mil. tone-km, cu 0,1% mai puţin în raport cu luna septembrie 2013 şi cu 13,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

21.11.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,1 mii de turişti, din care 148,5 mii de turişti moldoveni (67,5% din total) şi 71,6 mii de turişti străini (32,5%).

21.11.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 175,2 mii de turişti şi excursionişti, cu 7,5% mai mult decît în perioada similară din anul 2012.

19.11.2013
Câştigul salarial mediu în septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna septembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3758,5 lei, în creştere cu 9,8% faţă de luna septembrie 2012.

15.11.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2012 a constituit 106,3%. În luna septembrie 2013 faţă de septembrie 2012 acest indice a marcat 106,5%.

15.11.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna septembrie şi ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna septembrie 2013, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o scădere de 4,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creştere de 0,4 % comparativ cu luna septembrie 2012.

12.11.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 s-au cifrat la 195,6 mil. dolari SUA, cu 2,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 4,6% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 au însumat 455,8 mil. dolari SUA, cu 2,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,4% - comparativ cu luna septembrie 2012.

12.11.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în octombrie 2013 faţă de septembrie 2013 a constituit 101,3%, iar faţă de octombrie 2012 – 104,7%.

05.11.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-septembrie 2013 au scăzut faţă de perioada respectivă a anului 2012 cu 15,5%.

25.10.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2013, conform estimărilor, a crescut cu 30,2% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea considerabilă a producţiei vegetale cu 52,3%, producţia animalieră rămînînd la nivelul anului precedent.

25.10.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III al anului 2013 a constituit 107,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.10.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1489,0 mii tone de mărfuri, cu 6,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 32,2% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2013 a totalizat 429,1 mil. tone-km, cu 4,6% mai mult în raport cu luna august 2013 şi cu 19,8% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

22.10.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5% faţă de august curent, cu 2,5% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de septembrie 2012.

21.10.2013
Câştigul salarial mediu în august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3832,4 lei, în creştere cu 9,4% faţă de luna august 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2013 faţă de luna august 2012 a fost de 105,5%.

16.10.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-august 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2012 a constituit 106,3%. În luna august 2013 faţă de august 2012 acest indice a marcat 105,4%.

11.10.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2013 s-au cifrat la 199,9 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 27,7% mai mult comparativ cu luna august 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2013 au însumat 444,4 mil. dolari SUA, cu 6,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 9,3% mai mult comparativ cu luna august 2012.

10.10.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2013 faţă de august 2013 a constituit 101,1%, iar faţă de septembrie 2012 – 103,9%.

30.09.2013
Minimul de existenţă în semestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că mărimea minimului de existenţă în semestrul I 2013 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1608,3 lei. În funcţie de mediu de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1692,8 lei sau cu 2,9% mai mult comparativ cu alte oraşe –1644,5 lei şi cu 8,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1563,2 lei.

26.09.2013
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că la începutul anului 2013 în Republica Moldova locuiau 544,4 mii persoane în vîrstă de 60 şi peste ani, din care mai mult de jumătate (60,3%) sînt femei. Aproximativ două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au împlinit vîrsta de 80 ani

20.09.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5% faţă de iulie curent, cu 1,9% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de august 2012.

20.09.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1365,7 mii tone de mărfuri, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 36,3% mai mult comparativ cu luna august 2012. Parcursul mărfurilor în luna august 2013 a totalizat 413,3 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult în raport cu luna iulie 2013 şi cu 29,1% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

19.09.2013
Câştigul salarial mediu în iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna iulie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3908,5 lei, în creştere cu 9,3% faţă de luna iulie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2013 faţă de luna iulie 2012 a fost de 104,8%.

18.09.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2012 a constituit 106,3%. În luna iulie 2013 faţă de iulie 2012 acest indice a marcat 108,5%.

18.09.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1667,2 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 4,4%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2013 au constituit în medie pe o persoană 1761,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,3%.

16.09.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2013 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 43376 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2012) - cu 4,9% faţă de ianuarie-iunie 2012. În trimestrul II 2013 produsul intern brut a însumat 23703 mil. lei, depăşind realizările perioadei respective a anului precedent cu 6,1%.

12.09.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 s-au cifrat la 202,1 mil. dolari SUA, cu 10,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,0% - comparativ cu luna iulie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 au însumat 476,0 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 14,2% - comparativ cu luna iulie 2012.

10.09.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna august 2013 faţă de iulie 2013 a constituit 99,8%, iar faţă de august 2012 – 103,7%.

02.09.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în trimestrul II 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1288,4 mii persoane, fiind în creştere cu 1,7% (21,5 mii) faţă de tr.II 2012. Ponderea populaţiei ocupate, în cadrul populaţiei active s-a micşorat cu 0,2 p.p. În mediul rural această pondere a scăzut cu 0,8p.p., iar în mediul urban a rămas neschimbată.

30.08.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-iunie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 5394,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 1,5%.

30.08.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 16601,4 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale. Comparativ cu anul 2011 volumul a scăzut cu 4,2% (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 4664,0 lei investiţii, faţă de 4620,7 lei în anul 2011.

29.08.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 au fost date în folosinţă 1009 apartamente noi cu suprafaţa totală de 139,1 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 7,6%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47945 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran