RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.01.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
22.08.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1885,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,9% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2012.

21.08.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 80,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 1,6% mai mult decît în perioada similară din anul 2012. În ianuarie-iunie 2013, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012 s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul receptor şi emiţător respectiv cu 6,1% şi 4,4%, pe cînd la turismul intern numărul acestora s-a diminuat cu 10,6%.

21.08.2013
Câştigul salarial mediu în iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3859,0 lei, în scădere cu 1,4% faţă de luna iunie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2013 faţă de luna iunie 2012 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 93,5%.

20.08.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1322,9 mii tone de mărfuri, cu 18,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 19,0% - comparativ cu luna iulie 2012. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2013 a totalizat 386,1 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult în raport cu luna iunie 2013 şi cu 14,2% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.08.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de iunie curent, cu 1,5% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,3% − faţă de iulie 2012.

19.08.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 112,3 mii de turişti, din care 68,0 mii de turişti moldoveni (60,6% din total) şi 44,3 mii de turişti străini (39,4%). Comparativ cu ianuarie-iunie 2012, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+1,1%), pe seama creşterii acestuia la cămine pentru vizitatori (+19,2%), hoteluri şi moteluri (+5,6%).

16.08.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2012 a constituit 106,4%. În luna iunie 2013 faţă de iunie 2012 acest indice a marcat 108,7%.

15.08.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie şi semestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2013, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 3,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 6,5% comparativ cu luna iunie 2012. În semestrul I 2013, volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 1,3% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.

12.08.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna iulie 2013 faţă de iunie 2013 a constituit 99,0%, iar faţă de iulie 2012 – 104,3%.

12.08.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2013 s-au cifrat la 183,0 mil. dolari SUA, cu 10,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,3% - comparativ cu luna iunie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2013 au însumat 455,2 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 13,3% - comparativ cu luna iunie 2012.

05.08.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2013 preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole) au crescut cu 6,8% faţă de ianuarie-iunie 2012. La produsele vegetale preţurile de vînzare s-au majorat cu 17,3%, iar la produsele animaliere - au scăzut cu 2,9%.

25.07.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2013 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 29,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,9%. Producţiei animaliere îi revine 81% din volumul total al producţiei agricole, producţiei vegetale - 19%.

25.07.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2013 a constituit 108,0% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.07.2013
Câştigul salarial mediu în mai 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna mai 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3758,5 lei, în creştere cu 7,7% faţă de luna mai 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2013 faţă de luna mai 2012 a fost de 101,9%.

19.07.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,1% faţă de decembrie 2012 şi cu 2,9% − faţă de iunie 2012 şi au rămas la nivelul lunii mai a anului curent.

19.07.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1154,3 mii tone de mărfuri, cu 22,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 8,6% - comparativ cu luna iunie 2012. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2013 a totalizat 367,0 mil. tone-km, cu 6,3% mai mult în raport cu luna mai 2013 şi cu 2,3% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

17.07.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-mai 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2012 a constituit 105,9%. În luna mai 2013 faţă de mai 2012 acest indice a marcat 104,2%.

16.07.2013
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2012, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,1 ani, respectiv la bărbaţi – 67,2 şi la femei – 75,0 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 11,1 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,8 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

12.07.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2013 s-au cifrat la 165,6 mil. dolari SUA, cu 13,4% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 6,1% - comparativ cu luna mai 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2013 au însumat 409,9 mil. dolari SUA, cu 15,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 4,3% - comparativ cu luna mai 2012.

10.07.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna iunie 2013 faţă de mai 2013 a constituit 99,5%, iar faţă de iunie 2012 – 105,5%.

28.06.2013
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013 a constituit 80163,4 mii m². Localităţilor urbane le revin 31077,5 mii m² sau 38,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49085,9 mii m² sau – 61,2%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,5 m², în localităţile urbane – 20,9 m², rurale – 23,7 m².

21.06.2013
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 49,4 mii întreprinderi, sau cu 2,1 mii întreprinderi (cu 4,4%) mai mult faţă de anul 2011. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5 % din numărul total de întreprinderi.

21.06.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,1% faţă de aprilie curent, cu 1,1% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,0% − faţă de mai 2012.

20.06.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 940,1 mii tone de mărfuri, cu 0,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,8% mai mult comparativ cu luna mai 2012. Parcursul mărfurilor în luna mai 2013 a totalizat 345,1 mil. tone-km, cu 2,3% mai mult în raport cu luna aprilie 2013 şi cu 3,8% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.06.2013
Câştigul salarial mediu în aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3739,7 lei, înregistrând o creştere cu 11,6% faţă de luna aprilie 2012.

18.06.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2012 a constituit 106,4%. În luna aprilie 2013 faţă de aprilie 2012 acest indice a marcat 123,5%.

17.06.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1559,8 lei, fiind în creştere cu 8,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2013 au constituit în medie pe o persoană 1656,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 9,6%.

17.06.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2013 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 19673 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2012) - cu 3,5% faţă de ianuarie-martie 2012.

12.06.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2013 s-au cifrat la 191,2 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 5,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2013 au însumat 486,1 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 13,9% mai mult comparativ cu luna aprilie 2012.

11.06.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna mai 2013 faţă de aprilie 2013 a constituit 101,2%, iar faţă de mai 2012 – 105,7%.

07.06.2013
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2012
În anul 2012 evoluţia proceselor demografice se caracterizează printr-o uşoară creştere faţă de anul 2011 atât a natalităţii, cât şi a mortalităţii generale, la fel şi a valorii indicatorului de scădere naturală a populaţiei. Creşte nesemnificativ rata totală a fertilităţii, înregistrând valoarea de 1,28 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile.

04.06.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1121,0 mii persoane, fiind în creştere cu 1,6% (17,3 mii) faţă de tr. I 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 92,8% la 91,9%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 7,2% la 8,1%.

31.05.2013
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2013 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3559,5 mii persoane, din care 712,1 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani. Numărul născuţilor-vii în anul 2012 a fost de 39,4 mii persoane sau cu 253 persoane (0,6%) mai mult faţă de anul precedent. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori.

29.05.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-martie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 1907,1 mil. lei (în preţuri curente). În ianuarie-martie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 784,4 mil. lei, fiind în creştere cu 9,4% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

28.05.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2013 au fost date în folosinţă 509 apartamente noi cu suprafaţa totală de 69,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 17,1%.

27.05.2013
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2012 pe teritoriul ţării au fost amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă, din care 571 unităţi – cu proprietate publică, 168 – private, 3 – proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2012 au funcţionat 677 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008.

23.05.2013
Câştigul salarial mediu în martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3638,7 lei, înregistrând o creştere cu 11,2% faţă de luna martie 2012.

23.05.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de martie curent, cu 1,0% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,7% − faţă de aprilie 2012 .

22.05.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 20,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 2,6% mai puţin decît în perioada similară din anul 2012.

22.05.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 692,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 103,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47945 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran