RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
27.11.2014
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, estimativ numărul total al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,3 mii persoane, inclusiv 14,0 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 3,8% în general, iar în cazul copiilor a scăzut cu 7,9%. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 2% din numărul total al copiilor din Republica Moldova. În medie la 10 mii locuitori revin 518 persoane cu dizabilităţi şi 199 copii cu dizabilităţi la 10 mii copii cu vîrsta 0-17 ani. Aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă.

26.11.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2014 au fost date în folosinţă 2365 apartamente noi cu suprafaţa totală de 246,6 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 15,5%.

21.11.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4280,7 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 100,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2013.

21.11.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1648,0 mii tone de mărfuri, cu 7,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,9% mai mult comparativ cu luna octombrie 2013. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2014 a totalizat 404,2 mil. tone-km, cu 0,8% mai puţin în raport cu luna septembrie 2014 şi cu 7,8% faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

20.11.2014
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 7,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creştere de 3,0%, comparativ cu luna septembrie 2013. În ianuarie-septembrie 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 4,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.

20.11.2014
Câştigul salarial mediu în septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4267,7 lei, înregistrând o creştere cu 13,5% faţă de luna septembrie 2013.

19.11.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2014 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 202,8 mii de turişti şi excursionişti, cu 15,7% mai mult decît în perioada similară din anul 2013. În ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2013 s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul intern şi emiţător respectiv cu 31,9% şi 14,3%, pe cînd la turismul receptor numărul acestora s-a diminuat cu 5,5%.

18.11.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna octombrie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 0,3% faţă de septembrie curent, totodată înregistrînd creşteri cu 3,6% faţă de decembrie 2013 şi cu 4,3% − faţă de octombrie 2013.

17.11.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 227,9 mii de turişti, din care 160,8 mii de turişti moldoveni (70,6% din total) şi 67,0 mii de turişti străini (29,4%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+3,5%), pe seama majorării acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+51,5%), hoteluri şi moteluri (+4,7%) şi la structuri de întremare (+3,6%).

12.11.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2013 a constituit 104,7%. În luna septembrie 2014 faţă de septembrie 2013 acest indice a marcat 107,4%.

12.11.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 s-au cifrat la 184,9 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,2% mai puţin - comparativ cu luna septembrie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 au însumat 458,9 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,7% - comparativ cu luna septembrie 2013.

11.11.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în octombrie 2014 faţă de septembrie 2014 a constituit 101,3%, iar faţă de octombrie 2013 – 104,8%.

04.11.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-septembrie 2014 au scăzut faţă de perioada respectivă a anului 2013 cu 3,7%.

27.10.2014
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2014, conform estimărilor, a crescut cu 8,6% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 12,4% şi a producţiei animaliere - cu 2,5%.

24.10.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III al anului 2014 a constituit 108,2% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

22.10.2014
Câştigul salarial mediu în august 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4276,9 lei, înregistrând o creştere cu 11,6 % faţă de luna august 2013.

21.10.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1771,5 mii tone de mărfuri, cu 36,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 17,7% - comparativ cu luna septembrie 2013. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2014 a totalizat 418,2 mil. tone-km, cu 15,0% mai mult în raport cu luna august 2014 şi cu 3,1% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

17.10.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 0,2% faţă de august curent, totodată înregistrînd creşteri cu 3,9% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,3% − faţă de septembrie 2013.

15.10.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-august 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2013 a constituit 104,3%. În luna august 2014 faţă de august 2013 acest indice a marcat 103,9%.

13.10.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna august 2014 s-au cifrat la 176,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai putin faţă de luna precedentă şi cu 13,1% - comparativ cu luna august 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2014 au însumat 412,9 mil. dolari SUA, cu 7,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 7,1% - comparativ cu luna august 2013.

10.10.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie 2014 faţă de august 2014 a constituit 100,8%, iar faţă de septembrie 2013 – 104,8%.

29.09.2014
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la începutul anului 2014 în Republica Moldova locuiau 559,5 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ce constituie circa 15 la sută din numărul total al populaţiei stabile. Aproximativ două treimi din numărul total al vîrstnicilor locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,7% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1331,6 mii tone de mărfuri, cu 3,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,5% mai puţin comparativ cu luna august 2013. Parcursul mărfurilor în luna august 2014 a totalizat 365,7 mil. tone-km, cu 2,6% mai mult în raport cu luna iulie 2014 şi cu 12,2% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

22.09.2014
Câştigul salarial mediu în iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iulie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4328,8 lei, înregistrând o creştere cu 10,8 % faţă de luna iulie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2014 faţă de luna iulie 2013 a fost de 105,2%.

19.09.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 1,1% faţă de iulie curent, totodată înregistrînd creşteri cu 4,1% faţă de decembrie 2013 şi cu 6,2% − faţă de august 2013.

16.09.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1756,1 lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2014 au constituit în medie pe o persoană 1807,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 2,6%.

16.09.2014
Minimul de existenţă în semestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2014 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1667,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2013 precedent cu 3,7%.

15.09.2014
Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2014, produsul intern brut a însumat 26 226 mil. lei preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali – cu 4,2% faţă de trimestrul II 2013 pe seria brută şi cu 1,9% faţă de trimestrul I 2014 pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2014 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 47 695 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 3,9% faţă de ianuarie-iunie 2013.

12.09.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2013 a constituit 104,2%. În luna iulie 2014 faţă de iulie 2013 acest indice a marcat 103,2%.

12.09.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 s-au cifrat la 204,3 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,2% mai puţin comparativ cu luna iulie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 au însumat 447,2 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 6,0% - comparativ cu luna iulie 2013.

10.09.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în august 2014 faţă de iulie 2014 a constituit 99,6%, iar faţă de august 2013 – 105,1%.

03.09.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,6 mii persoane, fiind în creştere cu 3,1% (40,2 mii) faţă de tr. II 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 95,3% la 96,4%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 4,7% la 3,7%.

29.08.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2014 au fost date în folosinţă 1099 apartamente noi cu suprafaţa totală de 126,5 mii m2. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 9,1%.

29.08.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în active materiale pe termen lung pentru anul 2013. În anul 2013 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 18635,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale.

28.08.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 6126,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 4,5% (în preţuri comparabile).

22.08.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iunie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 2247,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2013.

21.08.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1273,7 mii tone de mărfuri, cu 2,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 8,3% - comparativ cu luna iulie 2013. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2014 a totalizat 355,8 mil. tone-km, cu 4,5% mai mult în raport cu luna iunie 2014 şi cu 9,3% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

21.08.2014
Câştigul salarial mediu în iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4203,9 lei, înregistrând o creştere cu 8,9 % faţă de luna iunie 2013.

20.08.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,2% faţă de iunie curent, cu 5,2% faţă de decembrie 2013 şi cu 7,7% − faţă de iulie 2013.

20.08.2014
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în semestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iunie 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 7,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 5,2 %, comparativ cu luna iunie 2013.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
62397 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran