RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
31.01.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27056,5 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2009 a constituit 107,0% în preţuri comparabile.

28.01.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 787,3 mii tone de mărfuri, cu 16,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,2% mai mult comparativ cu luna decembrie 2009.

27.01.2011
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2,6 mild. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,6% faţă de luna precedentă şi de 9,2% comparativ cu luna decembrie 2009.

25.01.2011
Producţia globală agricolă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2010, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente 19715 mil. lei, marcînd o creştere cu 7,9% (în preţuri comparabile ale a.2005) faţă de anul 2009.

19.01.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV a.2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 3,5 %.

18.01.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2010 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de noiembrie 2010 cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,5%.

12.01.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2010 s-au cifrat la 204,8 mil. dolari SUA, cu 14,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 48,0% - comparativ cu luna noiembrie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2010 au însumat 405,4 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 23,1% - comparativ cu luna noiembrie 2009.

12.01.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie 2010 faţă de noiembrie 2010 a constituit 101,3% iar faţă de decembrie 2009 – 108,1% (informativ: în decembrie 2009 faţă de noiembrie 2009 IPC a marcat 100,9% şi faţă de decembrie 2008 – 100,4 %).

28.01.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 715,2 mii tone de mărfuri, cu 19,5% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 12,7% - comparativ cu luna decembrie 2008. Parcursul mărfurilor în luna decembrie 2009 a totalizat 321,7 mil. tone-km, cu 8,6% mai mult în raport cu luna noiembrie 2009 şi cu 1,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

28.01.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1995,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 15,1% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 3,5% comparativ cu luna decembrie 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna decembrie 2009 a constituit 1087,3 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 10,3% faţă de luna precedentă şi cu 4,3% comparativ cu luna decembrie 2008.

26.01.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 23266,6 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2008 a constituit 77,8% în preţuri comparabile. În luna decembrie 2009 faţă de decembrie 2008 acest indice a marcat 84,3%.

25.01.2010
Producţia globală agricolă în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2009, conform estimărilor preliminare, a marcat o descreştere de circa 9,9% faţă de anul 2008. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 17,4%, producţia animalieră marcînd o creştere cu 11,8% faţă de anul 2008.

18.01.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna decembrie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de noiembrie 2009 cu 1,4%. În comparaţie cu decembrie 2008 preţurile medii ale producţiei industriale au marcat o creştere de 1,0%.

15.01.2010
Intrarea tinerilor pe piaţa muncii
Biroul Naţional de Statistică comunică rezultatele anchetei "Intrarea tinerilor pe piaţa muncii".

15.01.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie faţă de noiembrie 2009 a constituit 100,9%, iar faţă de decembrie 2008 – 100,4% (informativ: în decembrie 2008 faţă de noiembrie 2008 IPC a marcat 99,8% şi faţă de decembrie 2007 – 107,3%).

15.01.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV anul 2009 faţă de perioada respectivă a anului precedent au scăzut cu 12,7%.

12.01.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2009 s-au cifrat la 138,5 mil. dolari SUA, cu 10,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% - comparativ cu luna noiembrie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2009 au însumat 329,3 mil. dolari SUA, cu 8,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 16,0% mai puţin comparativ cu luna noiembrie 2008.

31.01.2009
Activitatea investiţională în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd activitatea investiţională în anul 2008. În anul 2008 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de circa 17710 mil. lei, înregistrînd o creştere de 0,4 % (în preţuri comparabile) faţă de anul 2007.

31.01.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele preliminare principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor în antrepriză ale întreprinderilor de construcţie în anul 2008. În anul 2008 organizaţiile de construcţie au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 5963,6 mil.lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 91,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2007.

31.01.2009
Сonstrucţii de locuinţe în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd construcţia locuinţelor în anul 2008. În anul 2008 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 6152 apartamente cu suprafaţa totală de 623,2 mii m2, ceea ce a constituit 111,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată, în principal, de agenţii economici din sectorul nestatal ale economiei naţionale, constituind 82,5% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

29.01.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele pe transport pentru anul 2008. În anul 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 16163,7 mii tone de mărfuri, sau 95,2% din volumul realizat în anul 2007. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-7,2%), aerian (-17,0%) şi auto (- 0,1%), în timp ce în transportul fluvial acesta s-a majorat cu 21,3%.

28.01.2009
Producţia globală agricolă în anul 2008 în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2008, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente circa 16,4 miliarde lei, înregistrînd 131,9% în preţuri comparabile faţă de anul 2007. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea esenţială a producţiei vegetale - cu 69,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 19,6% faţă de anul precedent.

26.01.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada ianuarie-decembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 29654,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2007 a constituit 100,7% în preţuri comparabile. În luna decembrie curent faţă de decembrie 2007 acest indice a marcat 95,5%.

19.01.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă datele privind evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2008. În luna decembrie 2008 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de noiembrie curent cu 0,3%. În comparaţie cu decembrie 2007 indicele preţurilor producţiei industriale s-a majorat cu 3,4%.

16.01.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna decembrie 2008. În decembrie 2008 preţurile medii de consum au scăzut în comparaţie cu preţurile din luna noiembrie 2008 cu 0,2 la sută, fiind influenţate de descreşterea preţurilor la produsele nealimentare – cu 1,3 la sută, precum şi de creşterea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 1,2 la sută, preţurile medii la produsele alimentare au rămas la nivelul lunii noiembrie.

16.01.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
Importurile din luna noiembrie 2008 au fost inferioare celor din luna octombrie 2008 şi superioare celor din luna noiembrie 2007, în timp ce exporturile s-au redus faţă de ambele perioade. Diminuarea a fost influenţată, cu precădere, de consecinţele crizei financiare mondiale, care s-au răsfrînt negativ asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova. Exporturile de mărfuri în luna noiembrie 2008 s-au cifrat la 123,7 mil. dolari SUA, cu 17,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 16,8% - comparativ cu luna noiembrie 2007. În ianuarie-noiembrie 2008 exporturile au totalizat 1477,1 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 21,6%.

15.01.2009
Dinamica preţurilor în construcţii în trimestrul IV 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV 2008 au crescut cu 4,6 % faţă de trimestrul III 2008 şi cu 19,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

14.01.2009
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2008/09
Elevi în învăţămîntul secundar profesional. La începutul anului de studii 2008/09, reţeaua învăţămîntului secundar profesional cuprindea 75 unităţi, dintre care 2 unităţi (şcoli de meserii) aparţineau sectorului nestatal. Reţeaua unităţilor din învăţămîntul secundar profesional a fost formată din 23 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare), 50 şcoli profesionale şi 2 licee profesionale.

 
Pagina
123
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37781 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran