RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.02.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie noiembrie / decembrie
18.10.2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2010, conform estimărilor, a crescut cu 8,7% faţă de perioada respectivă a anului 2009. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea atît a producţiei animale (cu 15,5%), cît şi a producţiei vegetale (cu 4,4%).

15.10.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat faţă de august curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,5%, iar faţă de septembrie 2009 – cu 7,2%.

08.10.2010
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole, reieşind din suprafeţele recoltate în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010.

07.10.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2010 s-au cifrat la 122,6 mil. dolari SUA, cu 3,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 25,3% - comparativ cu luna august 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2010 au însumat 301,5 mil. dolari SUA, cu 4,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 28,9% mai mult comparativ cu luna august 2009.

07.10.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie 2010 faţă de august 2010 a constituit 100,8 %, iar faţă de septembrie 2009 – 108,0 % (informativ: în septembrie 2009 faţă de august 2009 IPC a marcat 100,6% şi faţă de septembrie 2008 – 97,7%). De la începutul anului (în luna septembrie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 4,5 la sută.

30.10.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, ca în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 5555,2 mil. lei, constituind 57,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2008.

30.10.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 2325,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 63,6% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2008.

30.10.2009
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 2834 apartamente cu suprafaţa totală de 313,9 mii m2, ceea ce a constituit 82,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind circa 97% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

27.10.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-septembrie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2701,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 9,9%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,7%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2344,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23,3%, în sectorul real al economiei – 2907,1 lei şi a crescut cu 5,9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

22.10.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16321,1 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2008 a constituit 75,7% în preţuri comparabile (în primele 8 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,4%). În luna septembrie curent faţă de septembrie 2008 acest indice a marcat 77,5%.

22.10.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1827,7 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o diminuare de 0,9% faţă de luna precedentă şi 2,9% comparativ cu luna septembrie 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna septembrie 2009 a constituit 1104,2 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 1,7% faţă de luna precedentă şi cu 9,3% comparativ cu luna septembrie 2008.

20.10.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 5468,1 mii tone de mărfuri, sau 40,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 1879,1 mil. tone-km, sau 49,0% din nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2008.

19.10.2009
Producţia globală agricolă în ianuarie - septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie - septembrie 2009 a marcat 89,8% faţă de perioada respectivă a anului 2008. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 17,0%, totodată producţia animalieră fiind în creştere cu 8,6%.

16.10.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna septembrie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de august curent cu 0,9%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 0,6%, iar faţă de septembrie 2008 – cu 3,2%.

15.10.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III a.2009 faţă de perioada respectivă a anului precedent au scăzut cu 11,2%.

07.10.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2009 s-au cifrat la 98,0 mil. dolari SUA, cu 12,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 36,6% - comparativ cu luna august 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2009 au însumat 233,9 mil. dolari SUA, cu 11,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 48,5% - comparativ cu luna august 2008.

06.10.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie 2009 faţă de august 2009 a constituit 100,6%, iar faţă de septembrie 2008 – 97,7% (informativ: în septembrie 2008 faţă de august 2008 IPC a marcat 100,6% şi faţă de septembrie 2007 – 110,7%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 2,9 la sută.

31.10.2008
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor în antrepriză ale întreprinderilor de construcţie în ianuarie-septembrie 2008. În ianuarie-septembrie 2008 organizaţiile de construcţie au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4066,1 mil.lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 91,2% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2007. Volumul lucrărilor nominalizate în trimestrul III 2008 constituie 93,0 la sută (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului precedent.

31.10.2008
Activitatea investiţională în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd activitatea investiţională în ianuarie – septembrie 2008. În ianuarie – septembrie 2008 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 9575,1 mil. lei, fiind în creştere cu 9,0% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului precedent.

29.10.2008
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada ianuarie-septembrie 2008 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2457,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 25%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp a crescut cu 9,2%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 1902,1 lei, în sectorul real al economiei – 2746,8 lei.

24.10.2008
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 12988,9 mii tone, nivel superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 5,7%. Majorarea a fost determinată de sporirea volumelor de mărfuri transportate cu mijloacele de transport auto (+6,5%) şi feroviar (+5,5%), în timp ce în transportul fluvial şi aerian s-au înregistrat diminuări respectiv, cu 6,6% şi 14,9%.

24.10.2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 21776,9 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2007 a constituit 102,8% în preţuri comparabile3. În luna septembrie curent faţă de septembrie 2007 acest indice a marcat 103,0%.

20.10.2008
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului larg că preţurile producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2008 faţă de luna august curent au marcat o creştere de 0,5%, pe seama majorării nivelului preţurilor la producţia livrată pe piaţa internă (cu 1,7%). În comparaţie cu decembrie 2007 indicele preţurilor producţiei industriale s-a majorat cu 6,2%, iar faţă de septembrie 2007 – cu 8,9%.

 
Pagina
123
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65684 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran