RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
25.03.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 649,9 mii tone de mărfuri, cu 72,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 47,3% - comparativ cu luna februarie 2012. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2013 a totalizat 298,5 mil. tone-km, cu 64,5% mai mare în raport cu luna ianuarie 2013 şi cu 28,3% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.03.2013
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3413,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,8% faţă de luna ianuarie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2013 faţă de luna ianuarie 2012 a fost de 104,0%.

20.03.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,6% faţă de ianuarie curent, cu 0,3% faţă de decembrie 2012 şi cu 2,8% − faţă de februarie 2012 .

18.03.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna ianuarie 2013 indicele producţiei industriale a constituit 97,9% faţă de ianuarie 2012. Diminuarea volumului producţiei industriale comparativ cu ianuarie 2012 a fost cauzată de reducerea volumului în industria extractivă cu 43,0% şi în industria prelucrătoare – cu 2,9%. Totodată, în luna de raport a fost înregistrată o creştere cu 0,8% în sectorul energetic.

18.03.2013
Produsul intern brut în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2012 produsul intern brut a însumat 87 847 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,8% faţă de anul 2011 şi în creştere cu 74,8% şi 24,1% faţă de anii 2000 şi 2005 respectiv.

14.03.2013
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013, în profil teritorial.

13.03.2013
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 au fost înregistrate 36,6 mii infracţiuni sau cu 4,3% mai mult faţă de anul precedent. În medie la 10 mii locuitori revin 103 infracţiuni faţă de 99 infracţiuni în anul 2011.

12.03.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1200,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 1,3% (-15,8 mii) faţă de tr.IV 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,8% la 94,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,2% la 5,9%.

11.03.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2013 faţă de ianuarie 2013 a constituit 100,2%, iar faţă de februarie 2012 – 104,3%.

05.03.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului la produsele agricole în anul 2012 în comparaţie cu anul 2011 au crescut cu 17,7%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 19,1%, la produsele animaliere – cu 13,1%.

30.03.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată, plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1257,5 mii persoane, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 1,8%. Ponderea bărbaţilor în cadrul persoanelor active a depăşit-o puţin pe cea a femeilor (51,1% şi 48,9%).

23.03.2012
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3139,0 lei, înregistrând o creştere cu 10,7% faţă de luna ianuarie 2011.

22.03.2012
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial.

21.03.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 401,4 mii tone de mărfuri, cu 4,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 39,2% - comparativ cu luna februarie 2011.

16.03.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 0,7%, faţă de decembrie 2011 – cu 1,7% şi faţă de februarie 2011 – cu 6,6%.

15.03.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie 2011 a constituit 95,8%. Diminuarea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2011, a fost cauzată de reducerea volumului în industria prelucrătoare cu 2,5% şi în sectorul energetic – cu 8,9%. Totodată, în luna de raport a fost înregistrată o creştere cu 41,7% în industria extractivă.

15.03.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82174 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,4% faţă de anul 2010.

07.03.2012
Evoluţia preţurilor de consum în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2012 faţă de ianuarie 2012 a constituit 100,6%, iar faţă de februarie 2011 – 106,2%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 0,9 la sută.

05.03.2012
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2011 în comparaţie cu anul 2010 au crescut cu 10,0%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 12,5%, la produsele animaliere – au rămas la nivelul anului precedent.

03.03.2012
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2011 au fost înregistrate 35,1 mii infracţiuni sau cu 5,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 41,8%. Din total infracţiuni circa două treimi au fost înregistrate în localităţile urbane. În medie la 10 mii locuitori revin 99 infracţiuni, faţă de 69 infracţiuni în anul 2006.

01.03.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1216,4 mii persoane, fiind în creştere cu 5,5% (63,1 mii) faţă de tr.IV 2010. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 92,5% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 7,5% la 6,2%.

30.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2010
În anul 2010 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit circa 1235,4 mii persoane, fiind în scădere faţă de anul precedent cu 2,4%. Populaţia ocupată a constituit circa 1143,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,5% faţă de 2009.

22.03.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 670,6 mii tone de mărfuri, cu 42,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 70,7% - comparativ cu luna februarie 2010.

22.03.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în luna ianuarie 2011 faţă de ianuarie 2010 a marcat o creştere de 9,8%.Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă de circa 3,9 ori şi în cea prelucrătoare – cu 19,4%. Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în aceeaşi perioadă a fost în descreştere cu 5,8%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010.

16.03.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de ianuarie curent cu 2,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 3,2%, iar faţă de februarie 2010 – cu 4,9%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţământ în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2010.

16.03.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2010.În anul 2010 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2971,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2009 în valoare nominală cu 8,2% iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 0,7 %.

14.03.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2011 a constituit 101,2%, iar faţă de februarie 2010 – 105,5%. De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 2,3 la sută.

12.03.2011
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial.

09.03.2011
Rezultatele studiului în gospodării "Accesul populaţiei la serviciile de sănătate"
Studiul a fost realizat în perioada august-octombrie 2010 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.Este al doilea studiu realizat de BNS în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, primul fiind realizat în anul 2008.

04.03.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 au crescut cu 42,9%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 57,8%, la produsele animaliere – cu 4,7%.

04.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2010
În trimestrul IV 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,3 mii persoane, în descreştere cu 42,2 mii faţă de perioada respectivă a anului 2009.

31.03.2010
Minimul de existenţă în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1187,8 lei, fiind în descreştere faţă de anul 2008 cu 13,2%. Această scădere a avut loc preponderent din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare, astfel încît, valoarea coşului alimentar al minimului de existenţă s-a micşorat cu 10,2%. Totodată, s-a redus şi ponderea coşului nealimentar în valoarea totală a minimului de existenţă cu 1,7 puncte procentuale.

31.03.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în anul 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1265,3 mii persoane, fiind în scădere faţă de anul precedent cu 2,9%.

31.03.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1204,4 lei, fiind în creştere cu 1,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008.

30.03.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2683,7 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,8%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 1,3%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2396,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,7%, în sectorul real al economiei – 2858,2 lei şi s-a majorat cu 3,5 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

23.03.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1519,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,1% faţă de luna precedentă şi de 0,3% comparativ cu luna februarie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna februarie 2010 a constituit 1197,1 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 1,6 % faţă de luna precedentă şi cu 8,5 % comparativ cu luna februarie 2009.

22.03.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3813,4 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2009 a constituit 104,1% în preţuri comparabile. În luna februarie curent în raport cu februarie 2009 acest indice a marcat 103,4%.

22.03.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto şi aerian au transportat 403,9 mii tone de mărfuri, cu 32,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 30,9% mai puţin comparativ cu luna februarie 2009. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2010 a totalizat 177,6 mil. tone-km, cu 35,3% mai mult în raport cu luna ianuarie 2010 şi cu 3,6% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran