RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
23.03.2012
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3139,0 lei, înregistrând o creştere cu 10,7% faţă de luna ianuarie 2011.

22.03.2012
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial.

21.03.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 401,4 mii tone de mărfuri, cu 4,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 39,2% - comparativ cu luna februarie 2011.

16.03.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 0,7%, faţă de decembrie 2011 – cu 1,7% şi faţă de februarie 2011 – cu 6,6%.

15.03.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie 2011 a constituit 95,8%. Diminuarea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2011, a fost cauzată de reducerea volumului în industria prelucrătoare cu 2,5% şi în sectorul energetic – cu 8,9%. Totodată, în luna de raport a fost înregistrată o creştere cu 41,7% în industria extractivă.

15.03.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82174 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,4% faţă de anul 2010.

07.03.2012
Evoluţia preţurilor de consum în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2012 faţă de ianuarie 2012 a constituit 100,6%, iar faţă de februarie 2011 – 106,2%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 0,9 la sută.

05.03.2012
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2011 în comparaţie cu anul 2010 au crescut cu 10,0%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 12,5%, la produsele animaliere – au rămas la nivelul anului precedent.

03.03.2012
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2011 au fost înregistrate 35,1 mii infracţiuni sau cu 5,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 41,8%. Din total infracţiuni circa două treimi au fost înregistrate în localităţile urbane. În medie la 10 mii locuitori revin 99 infracţiuni, faţă de 69 infracţiuni în anul 2006.

01.03.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1216,4 mii persoane, fiind în creştere cu 5,5% (63,1 mii) faţă de tr.IV 2010. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 92,5% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 7,5% la 6,2%.

30.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2010
În anul 2010 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit circa 1235,4 mii persoane, fiind în scădere faţă de anul precedent cu 2,4%. Populaţia ocupată a constituit circa 1143,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,5% faţă de 2009.

22.03.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 670,6 mii tone de mărfuri, cu 42,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 70,7% - comparativ cu luna februarie 2010.

22.03.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în luna ianuarie 2011 faţă de ianuarie 2010 a marcat o creştere de 9,8%.Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă de circa 3,9 ori şi în cea prelucrătoare – cu 19,4%. Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în aceeaşi perioadă a fost în descreştere cu 5,8%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010.

16.03.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de ianuarie curent cu 2,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 3,2%, iar faţă de februarie 2010 – cu 4,9%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţământ în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2010.

16.03.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2010.În anul 2010 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2971,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2009 în valoare nominală cu 8,2% iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 0,7 %.

14.03.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2011 a constituit 101,2%, iar faţă de februarie 2010 – 105,5%. De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 2,3 la sută.

12.03.2011
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial.

09.03.2011
Rezultatele studiului în gospodării "Accesul populaţiei la serviciile de sănătate"
Studiul a fost realizat în perioada august-octombrie 2010 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.Este al doilea studiu realizat de BNS în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, primul fiind realizat în anul 2008.

04.03.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 au crescut cu 42,9%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 57,8%, la produsele animaliere – cu 4,7%.

04.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2010
În trimestrul IV 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,3 mii persoane, în descreştere cu 42,2 mii faţă de perioada respectivă a anului 2009.

31.03.2010
Minimul de existenţă în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1187,8 lei, fiind în descreştere faţă de anul 2008 cu 13,2%. Această scădere a avut loc preponderent din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare, astfel încît, valoarea coşului alimentar al minimului de existenţă s-a micşorat cu 10,2%. Totodată, s-a redus şi ponderea coşului nealimentar în valoarea totală a minimului de existenţă cu 1,7 puncte procentuale.

31.03.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în anul 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1265,3 mii persoane, fiind în scădere faţă de anul precedent cu 2,9%.

31.03.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1204,4 lei, fiind în creştere cu 1,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008.

30.03.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2683,7 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,8%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 1,3%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2396,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,7%, în sectorul real al economiei – 2858,2 lei şi s-a majorat cu 3,5 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

23.03.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1519,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,1% faţă de luna precedentă şi de 0,3% comparativ cu luna februarie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna februarie 2010 a constituit 1197,1 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 1,6 % faţă de luna precedentă şi cu 8,5 % comparativ cu luna februarie 2009.

22.03.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3813,4 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2009 a constituit 104,1% în preţuri comparabile. În luna februarie curent în raport cu februarie 2009 acest indice a marcat 103,4%.

22.03.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto şi aerian au transportat 403,9 mii tone de mărfuri, cu 32,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 30,9% mai puţin comparativ cu luna februarie 2009. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2010 a totalizat 177,6 mil. tone-km, cu 35,3% mai mult în raport cu luna ianuarie 2010 şi cu 3,6% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

17.03.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna februarie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 1,6%. În comparaţie cu decembrie 2009 preţurile medii ale producţiei industriale au marcat o creştere de 4,7%, iar faţă de februarie 2009 s-au majorat cu 10,3%.

16.03.2010
Produsul intern brut în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că conform datelor operative, în anul 2009, produsul intern brut în valoare nominală de 60043 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere – în termeni reali – cu 6,5% comparativ cu anul 2008.

15.03.2010
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2009.

15.03.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2009. În anul 2009 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2747,6 lei şi s-a mărit faţă de anul 2008 atît în valoare nominală, cît şi în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 8,6 %.

15.03.2010
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2009.

12.03.2010
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010, în profil teritorial.

09.03.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2010 a constituit 102,1%, iar faţă de februarie 2009 – 106,1% (informativ: în februarie 2009 faţă de ianuarie 2009 IPC a marcat 98,9 % şi faţă de februarie 2008 – 103,0%). De la începutul anului (în luna februarie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 4,4 la sută.

05.03.2010
Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie 2010 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2699,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6% (salariul real a crescut cu 2,7%). În instituţiile bugetare salariul mediu a constituit 2375,2 lei, şi a crescut cu 13,3% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 2899,0 lei, fiind în creştere cu 2,3%.

03.03.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în anul 2009 în comparaţie cu anul 2008 au scăzut cu 18,5%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale au descrescut cu 19,4%, iar la produsele animaliere – cu 15,6%.

02.03.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1195,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,0% (-36,7 mii) faţă de trimestrul IV 2008.

31.03.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în 2008 în comparaţie cu 2007 au înregistrat o descreştere cu circa 14,2%.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47350 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran