RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
08.07.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din iunie 2015 pînă în iunie 2016) a constituit 7,4%, inclusiv la: produse alimentare – 7,6%, nealimentare – 6,9% şi servicii – 7,6%. Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2016 faţă de mai 2016 a constituit 99,7%.

05.07.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2016 s-au cifrat la 153,0 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 11,5% - comparativ cu luna mai 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2016 au însumat 328,0 mil. dolari SUA, cu 7,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi la nivelul lunii mai 2015.

31.07.2015
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-iunie 2015, s-au eliberat 2143 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 6,3% faţă de ianuarie-iunie 2014.

27.07.2015
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2015 a constituit 107,9% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

27.07.2015
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2015 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2014. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 88% din total producţia agricolă) cu 6,0%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 15,6%.

22.07.2015
Câştigul salarial mediu în mai 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna mai 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4524,0 lei, înregistrând o creştere cu 12% faţă de luna mai 2014.Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2015 faţă de luna mai 2014 a fost de 103,8%.

21.07.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 972,9 mii tone de mărfuri, cu 11,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 26,6% - în raport cu luna iunie 2014. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2015 a totalizat 313,9 mil. tone-km, ce e cu 4,1% mai puţin faţă de luna mai 2015 şi cu 7,1% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

21.07.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iunie 2015 preţurile producătorului în industrie au crescut cu 0,2% faţă de mai curent, cu 4,4% − faţă de decembrie 2014 şi cu 3,4% − faţă de iunie 2014.

20.07.2015
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2014 a constituit 71,5 ani, inclusiv la bărbaţi – 67,5 şi la femei – 75,4 ani. În acest an s-a înregistrat o majorare a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2013, rata mortalităţii constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori. Rata mortalităţii infantile de asemenea a fost în creştere, fiind 9,6 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

14.07.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 812,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,2%. În ianuarie-mai 2015 importurile au totalizat 1633,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,0%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2015 a fost de 821,3 mil. dolari SUA, mai mic cu 304,4 mil. dolari SUA (-27,0%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

10.07.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-mai 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2014 a constituit 105,5%. În luna mai 2015 faţă de mai 2014 acest indice a marcat 101,9%.

10.07.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în iunie 2015 faţă de mai 2015 a constituit 100,1%, iar faţă de iunie 2014 – 108,3%.

07.07.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2015 s-au cifrat la 172,9 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,3% mai puţin comparativ cu luna mai 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2015 au însumat 328,0 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna mai 2014.

25.07.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2014 a constituit 107,4% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

25.07.2014
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2014 a constituit 107,7% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea atît a producţiei vegetale cu 7,1% cît şi a producţiei animaliere - cu 7,8%. Producţiei animaliere îi revine 86% din volumul total al producţiei agricole, producţiei vegetale - 14%.

23.07.2014
Câştigul salarial mediu în mai 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna mai 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4032,6 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna mai 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2014 faţă de luna mai 2013 a fost de 102,5%.

22.07.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iunie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,2% faţă de mai curent, cu 5,0% faţă de decembrie 2013 şi cu 7,8% − faţă de iunie 2013.

21.07.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1277,2 mii tone de mărfuri, cu 21,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,2% - comparativ cu luna iunie 2013. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2014 a totalizat 334,7 mil. tone-km, cu 4,7% mai mult în raport cu luna mai 2014 şi cu 8,5% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

17.07.2014
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 75,6 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,4 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

11.07.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în iunie 2014 faţă de mai 2014 a constituit 99,9%, iar faţă de iunie 2013 – 105,0%.

11.07.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2014 s-au cifrat la 201,7 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,1% - comparativ cu luna mai 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2014 au însumat 433,5 mil. dolari SUA, cu 2,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 5,8% mai mult comparativ cu luna mai 2013.

11.07.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2013 a constituit 104,2%. În luna mai 2014 faţă de mai 2013 acest indice a marcat 106,6%.

25.07.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2013 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 29,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,9%. Producţiei animaliere îi revine 81% din volumul total al producţiei agricole, producţiei vegetale - 19%.

25.07.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2013 a constituit 108,0% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.07.2013
Câştigul salarial mediu în mai 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna mai 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3758,5 lei, în creştere cu 7,7% faţă de luna mai 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2013 faţă de luna mai 2012 a fost de 101,9%.

19.07.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,1% faţă de decembrie 2012 şi cu 2,9% − faţă de iunie 2012 şi au rămas la nivelul lunii mai a anului curent.

19.07.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1154,3 mii tone de mărfuri, cu 22,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 8,6% - comparativ cu luna iunie 2012. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2013 a totalizat 367,0 mil. tone-km, cu 6,3% mai mult în raport cu luna mai 2013 şi cu 2,3% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

17.07.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-mai 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2012 a constituit 105,9%. În luna mai 2013 faţă de mai 2012 acest indice a marcat 104,2%.

16.07.2013
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2012, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,1 ani, respectiv la bărbaţi – 67,2 şi la femei – 75,0 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 11,1 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,8 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

12.07.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2013 s-au cifrat la 165,6 mil. dolari SUA, cu 13,4% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 6,1% - comparativ cu luna mai 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2013 au însumat 409,9 mil. dolari SUA, cu 15,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 4,3% - comparativ cu luna mai 2012.

10.07.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna iunie 2013 faţă de mai 2013 a constituit 99,5%, iar faţă de iunie 2012 – 105,5%.

20.07.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 931,3 mii tone de mărfuri, cu 9,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,9% - comparativ cu luna iunie 2011. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2012 a totalizat 343,4 mil. tone-km, cu 5,0% mai mare în raport cu luna mai 2012 şi cu 15,6% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

20.07.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II anul 2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 10,6%.

18.07.2012
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2012 a marcat 97,9% faţă de perioada respectivă a anului 2011. Producţia animalieră (cărei i-a revenit circa 85% din total producţia agricolă) a fost în creştere moderată - cu 0,6%.

18.07.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna mai curent cu 0,6%, faţă de decembrie 2011 – cu 3,3% şi faţă de iunie 2011 – cu 6,0%.

17.07.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-mai 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2011 a constituit 99,6%. În luna mai 2012 faţă de mai 2011 acest indice a marcat 109,5%.

13.07.2012
Câştigul salarial mediu în mai 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna mai 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3489,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,5% faţă de luna mai 2011. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2012 faţă de luna mai 2011 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,2%.

13.07.2012
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2011, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 70,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 66,8 şi la femei – 74,9 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 11,0 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 10,9 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

10.07.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2012 s-au cifrat la 176,4 mil. dolari SUA, cu 3,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 1,6% mai mult comparativ cu luna mai 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2012 au însumat 428,1 mil. dolari SUA, cu 0,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,2% mai puţin comparativ cu luna mai 2011.

09.07.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2012 faţă de mai 2012 a constituit 99,7%, iar faţă de iunie 2011 – 103,7%. De la începutul anului (în luna iunie a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,0 la sută.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45103 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran