RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie octombrie / noiembrie / decembrie
16.09.2014
Minimul de existenţă în semestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2014 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1667,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2013 precedent cu 3,7%.

15.09.2014
Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2014, produsul intern brut a însumat 26 226 mil. lei preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali – cu 4,2% faţă de trimestrul II 2013 pe seria brută şi cu 1,9% faţă de trimestrul I 2014 pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2014 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 47 695 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 3,9% faţă de ianuarie-iunie 2013.

12.09.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2013 a constituit 104,2%. În luna iulie 2014 faţă de iulie 2013 acest indice a marcat 103,2%.

12.09.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 s-au cifrat la 204,3 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,2% mai puţin comparativ cu luna iulie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2014 au însumat 447,2 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 6,0% - comparativ cu luna iulie 2013.

10.09.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în august 2014 faţă de iulie 2014 a constituit 99,6%, iar faţă de august 2013 – 105,1%.

03.09.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,6 mii persoane, fiind în creştere cu 3,1% (40,2 mii) faţă de tr. II 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 95,3% la 96,4%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 4,7% la 3,7%.

30.09.2013
Minimul de existenţă în semestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că mărimea minimului de existenţă în semestrul I 2013 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1608,3 lei. În funcţie de mediu de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1692,8 lei sau cu 2,9% mai mult comparativ cu alte oraşe –1644,5 lei şi cu 8,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1563,2 lei.

26.09.2013
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că la începutul anului 2013 în Republica Moldova locuiau 544,4 mii persoane în vîrstă de 60 şi peste ani, din care mai mult de jumătate (60,3%) sînt femei. Aproximativ două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au împlinit vîrsta de 80 ani

20.09.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5% faţă de iulie curent, cu 1,9% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de august 2012.

20.09.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1365,7 mii tone de mărfuri, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 36,3% mai mult comparativ cu luna august 2012. Parcursul mărfurilor în luna august 2013 a totalizat 413,3 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult în raport cu luna iulie 2013 şi cu 29,1% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

19.09.2013
Câştigul salarial mediu în iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna iulie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3908,5 lei, în creştere cu 9,3% faţă de luna iulie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2013 faţă de luna iulie 2012 a fost de 104,8%.

18.09.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2012 a constituit 106,3%. În luna iulie 2013 faţă de iulie 2012 acest indice a marcat 108,5%.

18.09.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1667,2 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 4,4%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2013 au constituit în medie pe o persoană 1761,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,3%.

16.09.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2013 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 43376 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2012) - cu 4,9% faţă de ianuarie-iunie 2012. În trimestrul II 2013 produsul intern brut a însumat 23703 mil. lei, depăşind realizările perioadei respective a anului precedent cu 6,1%.

12.09.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 s-au cifrat la 202,1 mil. dolari SUA, cu 10,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,0% - comparativ cu luna iulie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 au însumat 476,0 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 14,2% - comparativ cu luna iulie 2012.

10.09.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna august 2013 faţă de iulie 2013 a constituit 99,8%, iar faţă de august 2012 – 103,7%.

02.09.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în trimestrul II 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1288,4 mii persoane, fiind în creştere cu 1,7% (21,5 mii) faţă de tr.II 2012. Ponderea populaţiei ocupate, în cadrul populaţiei active s-a micşorat cu 0,2 p.p. În mediul rural această pondere a scăzut cu 0,8p.p., iar în mediul urban a rămas neschimbată.

27.09.2012
Minimul de existenţă în trimestrul II 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2012 mărimea medie a minimului de existenţă a constituit 1455,1 lei pe o persoană, fiind la nivelul trimestrului precedent (1455,7 lei). Totodată, comparativ cu trimestrul II 2011 minimul de existenţă a scăzut cu 3,2% în condiţiile în care Indicele Preţurilor de Consum la produsele alimentare a constituit 101,9%.

21.09.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 841,4 mii tone de mărfuri, cu 17,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 18,3% - comparativ cu luna august 2011. Parcursul mărfurilor în luna august 2012 a totalizat 296,0 mil. tone-km, cu 5,8% mai mic în raport cu luna iulie 2012 şi cu 12,2% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

20.09.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1523,1 lei, fiind în creştere cu 6,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,9%.

18.09.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna iulie curent cu 0,3%, faţă de decembrie 2011 – cu 3,72% şi faţă de august 2011 – cu 4,8%.

17.09.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2012 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 39295 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 0,8% faţă de ianuarie-iunie 2011.

14.09.2012
Câştigul salarial mediu în iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna iulie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3574,9 lei, înregistrând o creştere cu 9,6% faţă de luna iulie 2011.

14.09.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2011 a constituit 100,2%. În luna iulie 2012 faţă de iulie 2011 acest indice a marcat 101,2%.

10.09.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2012 s-au cifrat la 163,0 mil. dolari SUA, cu 8,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,9% - comparativ cu luna iulie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2012 au însumat 416,6 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,4% - comparativ cu luna iulie 2011.

10.09.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în august 2012 faţă de iulie 2012 a constituit 100,4%, iar faţă de august 2011 – 104,4%.

30.09.2011
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că la începutul anului 2011 în Republica Moldova locuiau 512,3 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (60,5%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a patra persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2011
Minimul de existenţă în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1502,8 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II 2010 cu 8,4%.

21.09.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1012,1 mii tone de mărfuri, cu 25,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 27,5% - comparativ cu luna august 2010.

21.09.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1440,6 lei, fiind în creştere cu 15,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 7,9%

16.09.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iulie 2011 faţă de ianuarie-iulie 2010 a marcat o creştere de 8,0%. În luna iulie curent în raport cu iulie 2010 acest indice a marcat 107,8%.

16.09.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de iulie curent cu 0,5%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 7,0%, iar faţă de august 2010 – cu 7,7%.

12.09.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 s-au cifrat la 181,0 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,1% - comparativ cu luna iulie 2010.Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 au însumat 414,8 mil. dolari SUA, cu 0,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 32,1% mai mult comparativ cu luna iulie 2010.

10.09.2011
Câştigul salarial mediu în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3261,8 lei, înregistrând o creştere cu 11,0% faţă de luna iulie 2010 şi cu 8,3% mai mic faţă de luna precedentă (iunie 2011).

09.09.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în august faţă de iulie 2011 a constituit 99,9%, iar faţă de august 2010 – 109,2%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 4,8 la sută.

06.09.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 36628 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 7,5% faţă de ianuarie-iunie 2010.

30.09.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-august 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2897,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,4%.

30.09.2010
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2009
La începutul anului 2010 în Republica Moldova locuiau 500,4 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (60,6%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural.

22.09.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-august 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16186,5 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2009 a constituit 105,2% în preţuri comparabile.

22.09.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 779,1 mii tone de mărfuri, cu 6,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 15,0% – comparativ cu luna august 2009. Parcursul mărfurilor în luna august 2010 a totalizat 264,0 mil. tone-km, cu 6,3% mai mult în raport cu luna iulie 2010 şi cu 8,9% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47881 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran