RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.02.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie octombrie / noiembrie / decembrie
20.09.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1523,1 lei, fiind în creştere cu 6,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,9%.

18.09.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna iulie curent cu 0,3%, faţă de decembrie 2011 – cu 3,72% şi faţă de august 2011 – cu 4,8%.

17.09.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2012 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 39295 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 0,8% faţă de ianuarie-iunie 2011.

14.09.2012
Câştigul salarial mediu în iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna iulie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3574,9 lei, înregistrând o creştere cu 9,6% faţă de luna iulie 2011.

14.09.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2011 a constituit 100,2%. În luna iulie 2012 faţă de iulie 2011 acest indice a marcat 101,2%.

10.09.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2012 s-au cifrat la 163,0 mil. dolari SUA, cu 8,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,9% - comparativ cu luna iulie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2012 au însumat 416,6 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,4% - comparativ cu luna iulie 2011.

10.09.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în august 2012 faţă de iulie 2012 a constituit 100,4%, iar faţă de august 2011 – 104,4%.

30.09.2011
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că la începutul anului 2011 în Republica Moldova locuiau 512,3 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (60,5%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a patra persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2011
Minimul de existenţă în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1502,8 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II 2010 cu 8,4%.

21.09.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1012,1 mii tone de mărfuri, cu 25,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 27,5% - comparativ cu luna august 2010.

21.09.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1440,6 lei, fiind în creştere cu 15,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 7,9%

16.09.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iulie 2011 faţă de ianuarie-iulie 2010 a marcat o creştere de 8,0%. În luna iulie curent în raport cu iulie 2010 acest indice a marcat 107,8%.

16.09.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de iulie curent cu 0,5%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 7,0%, iar faţă de august 2010 – cu 7,7%.

12.09.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 s-au cifrat la 181,0 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,1% - comparativ cu luna iulie 2010.Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 au însumat 414,8 mil. dolari SUA, cu 0,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 32,1% mai mult comparativ cu luna iulie 2010.

10.09.2011
Câştigul salarial mediu în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3261,8 lei, înregistrând o creştere cu 11,0% faţă de luna iulie 2010 şi cu 8,3% mai mic faţă de luna precedentă (iunie 2011).

09.09.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în august faţă de iulie 2011 a constituit 99,9%, iar faţă de august 2010 – 109,2%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 4,8 la sută.

06.09.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 36628 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 7,5% faţă de ianuarie-iunie 2010.

30.09.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-august 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2897,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,4%.

30.09.2010
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2009
La începutul anului 2010 în Republica Moldova locuiau 500,4 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (60,6%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural.

22.09.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-august 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16186,5 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2009 a constituit 105,2% în preţuri comparabile.

22.09.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 779,1 mii tone de mărfuri, cu 6,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 15,0% – comparativ cu luna august 2009. Parcursul mărfurilor în luna august 2010 a totalizat 264,0 mil. tone-km, cu 6,3% mai mult în raport cu luna iulie 2010 şi cu 8,9% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

20.09.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2303,8 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 6,2% faţă de luna precedentă şi de 9,7% - comparativ cu luna august 2009.

16.09.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II anul 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1259,8 lei, fiind în creştere cu 10,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

15.09.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de iulie curent cu 0,7%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,9%, iar faţă de august 2009 – cu 8,5%.

15.09.2010
Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2010 produsul intern brut a însumat 31720 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 5,6% faţă de ianuarie-iunie 2009.

15.09.2010
Minimul de existenţă în trimestrul II 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II anul 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1385,8 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II anul 2009 cu 11,9%.

09.09.2010
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că recolta medie a cerealelor şi leguminoaselor boabe (cu excepţia porumbului) în perioada de referinţă a constituit 21,4 chintale la hectar sau cu 8% mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului 2009, din care a grîului – 23,5 chintale sau cu 10% mai mult şi a leguminoaselor pentru boabe, respectiv, 13,6 chintale la hectar, sau cu 17% mai mult.

07.09.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2010 s-au cifrat la 118,6 mil. dolari SUA, cu 19,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,7% - comparativ cu luna iulie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2010 au însumat 314,0 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 18,6% mai mult comparativ cu luna iulie 2009.

06.09.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în august faţă de iulie 2010 a constituit 99,1%, iar faţă de august 2009 – 107,8% (informativ: în august 2009 faţă de iulie 2009 IPC a marcat 98,9% şi faţă de august 2008 – 97,8%).

02.09.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iulie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2877,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,8%, salariul real constituind 99,8% din nivelul anului trecut.

29.09.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-august 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2696,4 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 9,8%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,2%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2338,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 22,6%, în sectorul real al economiei – 2902,5 lei şi a crescut cu 5,9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

28.09.2009
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind situaţia vîrstnicilor în anul 2008. La începutul anului 2009 în Republica Moldova locuiau 490,5 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (61%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, fiecare a doua persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-69 ani, iar 13,8% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-august 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 14302,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2008 a constituit 75,4% în preţuri comparabile (în primele 7 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,3%).

22.09.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-august 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 4698,1 mii tone de mărfuri, sau 39,4% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 1599,9 mil. tone-km, sau 47,0% din nivelul înregistrat în ianuarie-august 2008.

22.09.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – august 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1827,1 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 6,8% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 5,6% comparativ cu luna august 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna august 2009 a constituit 1089,3 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 13,7% faţă de luna precedentă şi cu 4,7% comparativ cu luna august 2008.

18.09.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de iulie curent cu 0,3%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,5%, iar faţă de august 2008 – cu 3,6%.

18.09.2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1179,6 lei, fiind în descreştere cu 2,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 2,0%.

18.09.2009
Minimul de existenţă în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1238,4 lei, fiind în descreştere faţă de trimestrul II 2008 cu 10,9%, iar faţă de trimestrul I 2009 - cu 7,5%. Această scădere a avut loc în special din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă.

16.09.2009
Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind produsul intern brut. În ianuarie-iunie 2009 produsul intern brut în valoare nominală de 27869 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere – în termeni reali – cu 7,8 % comparativ cu ianuarie-iunie 2008.

08.09.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2009 s-au cifrat la 111,3 mil. dolari SUA, cu 3,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 28,7% mai puţin comparativ cu luna iulie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2009 au însumat 264,8 mil. dolari SUA, cu 2,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 40,7% mai puţin comparativ cu luna iulie 2008.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
64336 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran