RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
13.05.2011
Rezultatele concursului de desen pentru copii pe tematica Recensămîntului general agricol
Cu ocazia efectuării în premieră a Recensămîntului general agricol pe teritoriul Republicii Moldova, Biroul Naţional de Statistică a organizat în perioada 15 februarie – 10 aprilie 2011 concursul de desen pentru copii pe tematica recensămîntului general agricol.

04.05.2011
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
Data limită de prezentare - 13 mai 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Î.S. Editura de imprimate „Statistica”.

29.04.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor vacante
Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă funcţiile vacante în cadrul Direcţia Generale Tehnologii Informaţionale pe lângă BNS.

21.04.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

15.04.2011
A apărut publicaţia „Reconcilierea calculelor trimestriale ale produsului intern brut cu cele anuale 1995–2010”
În publicaţie sînt prezentate seriile dinamice trimestriale asupra produsului intern brut reconciliate cu cele anuale pentru perioada 1995-2010, în preţuri curente, constante şi ajustate sezonier, însoţite de tabele analitice.

14.04.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
18 aprilie 2011, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu

12.04.2011
Evaluarea desenelor copiilor pe tematica Recensămîntului general agricol
Astăzi, 12 aprilie 2011, a avut loc jurizarea desenelor expediate de copii în cadrul concursului de desen pe tematica Recensămîntului general agricol. În perioada perioada desfăşurării concursului 15 februarie-10 aprilie 2011 au fost primite 489 desene expediate de copii din toate localităţile ţării.

11.04.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
12 aprilie 2011, ora 11.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 12 aprilie 2011, ora 11.00.

08.04.2011
Cultură şi sport - un nou domeniu în banca de date
Banca de date a fost actualizată cu un domeniu nou - Cultură şi sport. Subdomeniul Cultură conţine indicatori privind editarea publicaţiilor, activitatea bibliotecilor, activitatea instituţiilor culturale, subdomeniul Sport prezintă date cu referire la construcţiile sportive, centrele de cultură fizică şi de întremare a sănătăţii, inclusiv în profil teritorial.

05.04.2011
„Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2010, plasat pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei „Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2010.

04.04.2011
Experţi în statistica agriculturii în vizită la Biroul Naţional de Statistică
În perioada 04-08 aprilie curent la Biroul Naţional de Statistică (BNS) se află într-o vizită de lucru experţii Departamentului pentru Agricultură a Statelor Unite ale Americii: dnii Michael Steiner şi Mark R. Miller.

04.04.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică,structurii şi efectivului limită ale aparatului central’’
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 04 aprilie 2011, consultarea publică a proiectului de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii şi efectivului limită ale aparatului central".

18.03.2011
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data limită de prezentare - 07 aprilie 2011.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

15.03.2011
Astăzi a început primul recensămînt general agricol în Republica Moldova
Recensămîntul General Agricol (RGA) 2011 este primul recensămînt cu caracter general care se realizează în Republica Moldova. Acesta este desfăşurat în cadrul rundei mondiale 2010 a Recensămintelor Agricole şi va permite obţinerea de date relevante necesare evaluării politicilor agricole, va asigura informaţiile necesare pentru elaborarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole.

09.03.2011
Rezultatele studiului în gospodării "Accesul populaţiei la serviciile de sănătate"
Studiul a fost realizat în perioada august-octombrie 2010 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Este al doilea studiu realizat de BNS în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, primul fiind realizat în anul 2008.

03.03.2011
Primul recensămînt general agricol desfăşurat în Republica Moldova
Primul recensămînt general agricol (RGA) se va desfăşura în perioada 15 martie-15 aprilie 2011. RGA este o măsură absolut necesară pentru evaluarea situaţiei în agricultură, permiţînd obţinerea datelor relevante atît la nivel naţional, cît şi cel regional, neavînd la moment altă alternativă.

02.03.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 160 privind statistica muncii
02 martie-01 aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 2 martie 2011, consultarea publică a proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii.

25.02.2011
Migraţia populaţiei - date actualizate pentru anul 2010
Banca de date statistice a fost actualizată cu seriile de timp anuale privind migraţia populaţiei cu date pentru anul 2010.

23.02.2011
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2010" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

21.02.2011
A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2010"
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

18.02.2011
A fost plasat raportul statistic anual „Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2010”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

17.02.2011
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2010"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă tri­mestrială pe industrie, agricultură, inves­tiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate po­pu­laţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

16.02.2011
Banca de date completată cu tabele noi la domeniul Comerţ exterior
Banca de date a fost completată cu tabele noi la domeniul Comerţ exterior, cu referinţă la comerţul exterior al RM cu ţările CSI, Uniunii Europene şi alte ţări, structurat pe ţări şi grupe de mărfuri în anii 2001-2009. De asemenea, banca a fost actualizată cu indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate.

11.02.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
15 februarie 2011, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu.

11.02.2011
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului plasate pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă că pe pagina web au fost plasate metadatele şi indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

10.02.2011
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2010 şi obiectivele principale pentru anul 2011
Astăzi, 10 februarie 2011, a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Biroului Naţional de Statistică (BNS), în cadrul căreia a fost discutată activitatea BNS în anul 2010 şi obiectivele pentru anul 2011.

08.02.2011
Un nou subdomeniu în banca de date - Remunerarea salariaţilor
În banca de date la domeniul "Conturi naţionale" a fost creat un nou subdomeniu "Remunerarea salariaţilor". La acest subdomeniu sînt prezentate date privind remunerarea salariaţilor pe activităţi economice şi sectoare instituţionale, cît şi contribuţia remunerării salariaţilor la formarea PIB şi valorii adăugate brute.

07.02.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal
Data limită de depunere a ofertei de preţ: 18.02.2011, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal.

03.02.2011
A fost plasată publicaţia "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi"
Publicaţia prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor (inclusiv mici şi mijlocii) obţinute în urma prelucrării datelor Anchetei structurale în anul 2009, realizată prin metoda cercetărilor prin sondaj. Ancheta structurală conţine o totalitate de indicatori, prin intermediul cărora se caracterizează întregul sistem productiv şi comercial al întreprinderii.

02.02.2011
Concurs de desen pentru copii cu tematica Recensămîntului General Agricol
Biroul Naţional de Statistică în parteneriat cu Ministerul Educaţiei anunţă concurs de desen pentru copii cu tematica Recensămîntului General Agricol. Concursul se desfăşoară pe tot teritoriul ţării în perioada 15 februarie – 10 aprilie 2011.

01.02.2011
A fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 din 14.01.2011
Data desfăşurării licitaţiei: 07.02.11, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă că a fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 publicată în BAP Nr.4/11 din 14 ianuarie 2011 cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011".

01.02.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea
Data limită de depunere a ofertei de preţ 11.02.2011, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea.

31.01.2011
Seminar de instruire privind pregătirea pentru Recensămîntul general agricol
Biroul Naţional de Statistică organizează în perioada 31 ianuarie – 04 februarie curent seminarul de instruire pentru şefii organelor teritoriale de statistică şi a responsabililor de recensămînt privind efectuarea Recensămîntului general agricol din 2011 (RGA). La seminar participă Mark Miller, expert al Departamentului Agricultură a SUA.

26.01.2011
Date actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente)
Au fost plasate seriile de timp actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile pe perioadă 2001-2010.

24.01.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 28 ianuarie 2011, ora 10.00.

20.01.2011
Pentru prima dată a fost elaborată culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”
Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice.

17.01.2011
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011"
Data desfăşurării licitaţiei: 31.01.11
Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011".

 
Pagina
1234
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
30198 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran