RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
14.07.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 812,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,2%. În ianuarie-mai 2015 importurile au totalizat 1633,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,0%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2015 a fost de 821,3 mil. dolari SUA, mai mic cu 304,4 mil. dolari SUA (-27,0%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

10.07.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-mai 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2014 a constituit 105,5%. În luna mai 2015 faţă de mai 2014 acest indice a marcat 101,9%.

10.07.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în iunie 2015 faţă de mai 2015 a constituit 100,1%, iar faţă de iunie 2014 – 108,3%.

07.07.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2015 s-au cifrat la 172,9 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,3% mai puţin comparativ cu luna mai 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2015 au însumat 328,0 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna mai 2014.

30.06.2015
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015 a constituit 81046,5 mii m². Localităţilor urbane le revin 32073,6 mii m² sau 39,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48972,9 mii m² sau – 60,4%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,8 m², în localităţile urbane – 21,3 m², rurale – 23,9 m².

29.06.2015
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2014 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 52,3 mii întreprinderi, sau cu 1,4 mii întreprinderi (cu 2,8%) mai mult faţă de anul 2013. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi.

22.06.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1093,8 mii tone de mărfuri, cu 20,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,7% în raport cu luna mai 2014. Parcursul mărfurilor în luna mai 2015 a totalizat 326,1 mil. tone-km, ce e cu 11,4% mai mult faţă de luna aprilie 2015 şi cu 0,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

22.06.2015
Câştigul salarial mediu în aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna aprilie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4526,5 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna aprilie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2015 faţă de luna aprilie 2014 a fost de 104,9%.

18.06.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna mai 2015 preţurile producătorului în industrie au rămas la acelaşi nivel faţă de aprilie curent, în acelaşi timp preţurile au înregistrat creştere cu 4,2% faţă de decembrie 2014 şi cu 4,5% − faţă de mai 2014.

16.06.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1853,6 lei, fiind în creştere cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2015 au constituit în medie pe o persoană 1913,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 10,4%.

15.06.2015
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform calculelor semidefinitive, în anul 2014 produsul intern brut a însumat 111 757 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 4,6% faţă de anul 2013.

15.06.2015
Produsul intern brut în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I 2015, Produsul intern brut pe serie brută, a însumat 24423 mil. lei preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali – cu 4,8% faţă de trimestrul I 2014. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2014 şi cu 4,7% faţă de trimestrul I 2014.

12.06.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-aprilie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 639,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,7%. În ianuarie-aprilie 2015 importurile au totalizat 1305,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 21,4%.

12.06.2015
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2014 pe teritoriul ţării au fost amplasate 836 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 784 sisteme sau circa 94 la sută. Lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei potabile a constituit 10,5 mii km sau cu 0,6 mii km mai mult faţă de anul 2013.

10.06.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2014 a constituit 106,5%. În luna aprilie 2015 faţă de aprilie 2014 acest indice a marcat 102,1%.

10.06.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în mai 2015 faţă de aprilie 2015 a constituit 100,5%, iar faţă de mai 2014 – 108,1%.

05.06.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2015 s-au cifrat la 151,3 mil. dolari SUA, cu 13,5% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 22,2% - comparativ cu luna aprilie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2015 au însumat 329,5 mil. dolari SUA, cu 18,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 25,7% - comparativ cu luna aprilie 2014.

04.06.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1151,9 mii persoane, fiind în creştere cu 2,1% (23,8 mii) faţă de tr.I 2014. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a scăzut de la 94,9% la 91,5%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 5,1% la 8,5%.

03.06.2015
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015 a constituit 3555,2 mii persoane, din care 1507,3 mii (42,4%) – populaţia urbană şi 2047,9 mii (57,6%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,9 mii persoane) – femei şi 48,1% (1710,3 mii persoane) – bărbaţi, menţinîndu-se, astfel, proporţiile anului precedent.

28.05.2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2442,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,4% (în preţuri comparabile).

27.05.2015
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 au fost date în folosinţă 579 apartamente noi cu suprafaţa totală de 66,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în creştere cu 6,3%.

27.05.2015
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la 1 ianuarie 2015 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3555,2 mii persoane, din care 690,9 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori.

25.05.2015
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2015 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 974,9 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 98,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2014.

22.05.2015
Câştigul salarial mediu în martie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4397,3 lei, înregistrând o creştere cu 12,4% faţă de luna martie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2015 faţă de luna martie 2014 a fost de 104,9%.

20.05.2015
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 9,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 7,3% -comparativ cu luna martie 2014. În trimestrul I 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 6,9% (în preţuri comparabile) faţă de aceeaşi perioada din anul 2014.

20.05.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 872,1 mii tone de mărfuri, cu 1,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 13,4% mai puţin în raport cu luna aprilie 2014. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2015 a totalizat 290,4 mil. tone-km, ce e cu 15,9% mai puţin faţă de luna martie 2015 şi cu 14,0% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

20.05.2015
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2015 a constituit 3555,2 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 cu 2475 persoane.

19.05.2015
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2015 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 23,7 mii de turişti şi excursionişti, cu 2,9% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2014.

18.05.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2015 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,1% faţă de martie curent, cu 4,2% − faţă de decembrie 2014 şi cu 5,4% − faţă de aprilie 2014.

15.05.2015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 35,7 mii de turişti, din care 19,5 mii de turişti moldoveni (54,7% din total) şi 16,2 mii de turişti străini (45,3%). Comparativ cu ianuarie-martie 2014 s-a diminuat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-6,6%), pe seama reducerii acestuia la cămine pentru vizitatori (-14,3%), hoteluri şi moteluri (-11,0%), structuri de întremare (-3,0%).

14.05.2015
Activitatea companiilor de leasing în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2014 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1071,1 mil. lei, sau cu 65,7 mil. lei (cu 5,8%) mai puţin decît în anul 2013.

13.05.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2014 a constituit 107,7%. În luna martie 2015 faţă de martie 2014 acest indice a marcat 110,2%.

12.05.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în aprilie 2015 faţă de martie 2015 a constituit 101,0%, iar faţă de aprilie 2014 – 107,6%.

12.05.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 488,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 14,8%. În ianuarie-martie 2015 importurile au totalizat 975,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 19,9%.

12.05.2015
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul decedaţilor în anul 2014 a fost de 39494 persoane, cu 1434 persoane (3,8%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori.

05.05.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015 (informaţie succintă)
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2015 s-au cifrat la 174,9 mil. dolari SUA, cu 5,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 18,3% mai puţin comparativ cu luna martie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2015 au însumat 402,4 mil. dolari SUA, cu 32,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 16,7% mai puţin comparativ cu luna martie 2014.

05.05.2015
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole la produsele agricole în ianuarie-martie 2015 faţă de perioada respectivă a anului precedent a constituit 101,0%.

05.05.2015
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 6,5 mii ha sau 7,7% reprezintă spaţiile verzi. În perioada anilor 2007-2013 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere cu 0,9 mii ha în anul 2014, această diminuare se atestă în mun. Chişinău şi or. Otaci respectiv cu 0,8 şi 0,1 mii ha.

30.04.2015
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2015, s-au eliberat 815 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 15,5% faţă de ianuarie-martie 2014.

30.04.2015
Contravenţii constatate în 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2014 au fost constatate 630,6 mii încălcări, cu 272,4 mii mai mult comparativ cu anul precedent. Aceasta se datorează dublării cazurilor de încălcări în domeniul circulaţiei rutiere de la 213,7 mii cazuri în anul 2013 pînă la 437,5 mii cazuri în anul 2014.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37455 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran