RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.09.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
11.06.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2018 inflaţia anuală a constituit 2,8%, inclusiv la: produse alimentare – 4,2%, mărfuri nealimentare – 2,7% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în mai 2018 faţă de aprilie 2018 a constituit 100,0%.

07.06.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 878,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%, iar importurile de mărfuri au constituit 1770,8 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,2%.

04.06.2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2018 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1172,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul I 2017.

29.05.2018
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 investiţiile în active imobilizate au însumat 2434,5 mil. lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de perioada similară a anului precedent.

29.05.2018
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează ca la 1 ianuarie 2018, numărul copiilor în Republica Moldova1 a constituit 676,0 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vârstă de pînă la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane.

25.05.2018
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2017 comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 33 unități, astfel pe teritoriul ţării în anul 2017 au fost amplasate 1214 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1150 sisteme sau 94,7 %, totodată au fost reconstruite 26 apeducte, din care 25 în localități rurale.

25.05.2018
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 au fost date în exploatare 1119 locuințe cu suprafaţa totală de 91,2 mii m². Comparativ cu ianuarie-martie 2017 acest indicator s-a diminuat cu 25,6%.

25.05.2018
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5906,5 lei, înregistrând o creștere de 13,2% față de trimestrul I 2017. Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 a fost de 107,6%, sau în creștere cu 7,6% față de nivelul anului trecut.

23.05.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,4 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 12,7%. Parcursul mărfurilor a constituit 1369,0 mil. tone-km, cu 4,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

23.05.2018
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 1089,5 mil. lei sau 98,3% (în prețuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2017.

22.05.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 5,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

21.05.2018
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 primele brute subscrise au constituit 332,1 mil. lei, fiind în creştere cu 7,0% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

18.05.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2018 preţurile producătorului în industrie față de martie curent s-au diminuat cu 0,1% , față de aprile 2017 prețurile s-au majorat cu 1,0%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,3%.

18.05.2018
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 35,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 27,6% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul intern.

15.05.2018
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 49,7 mii de turişti, din care 27,1 mii de turişti străini și 22,6 mii de turiști moldoveni.

14.05.2018
Activitatea companiilor de leasing în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2017 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1426,6 mil. lei, sau cu 195,1 mil. lei mai mult decât în anul 2016. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1335,6 mil. lei, din care autoturismele au constituit 1286,8 mil.lei.

14.05.2018
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 24790 mil. lei, fiind în creștere cu 1,3% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

11.05.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna martie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,2%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

11.05.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2018 inflaţia anuală a constituit 3,7%, inclusiv la: produse alimentare – 6,8%, mărfuri nealimentare – 2,4% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2018 faţă de martie 2018 a constituit 100,5%.

10.05.2018
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 788,3 mii persoane, în creștere cu 12,3% fată de perioada corespunzătoare din anul 2017.

08.05.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 678,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,4%, iar importurile de mărfuri au constituit 1326,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%.

07.05.2018
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2017
Activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi în localitățile urbane pe parcursul anului 2017 s-a desfăşurat pe o suprafață totală de 7,7 mii ha, sau pe 8,9% din suprafaţa totală a intravilanului, ceea ce reprezintă practic nivelul anului precedent. În perioada anilor 2010-2013 suprafaţa spaţiilor verzi se menține practic constantă.

07.05.2018
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 91,5%.

02.05.2018
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017
În anul 2017, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

02.05.2018
Contravenţii constatate în anul 2017
În anul 2017 au fost constatate 450,4 mii contravenţii, cu 32,9 mii mai mult comparativ cu anul precedent. Pentru majoritatea cazurilor de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse. În medie, la 1000 locuitori revin 121 pedepse aplicate.

27.04.2018
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2018, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1633 mil. lei, constituind 101,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017.

27.04.2018
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018, s-au eliberat 658 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în descreștere cu 15,4% faţă de ianuarie-martie 2017.

26.04.2018
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017
În anul 2017 rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost supusă unui șir de schimbări, numărul acestora fiind corelat cu populația din grupa de vârstă 0-6 ani. Și-au sistat activitatea 10 instituții de educație timpurie, câte 4 unități în UTA Găgăuzia și regiunea Nord și câte 1 – în regiunea Centru și Sud, toate fiind din mediul rural. În mun. Chișinău și-a sistat activitatea o instituție cu forma de proprietate privată.

25.04.2018
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 17 instituţii de învăţământ superior şi 7 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unităţi sau 80 la sută au forma de proprietate de stat.

24.04.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 3,0 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 13,6%.

18.04.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2018 preţurile producătorului în industrie au rămas la același nivel faţă de februarie curent, iar față de martie 2017 prețurile s-au majorat cu 1,0%. Totodată, faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,2%.

12.04.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna februarie 2018 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 4,0%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă (+50,8%) și în industria prelucrătoare (+9,6%).

11.04.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2018 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din aprilie 2017 pînă în martie 2018) a constituit 4,7%, inclusiv la: produse alimentare – 8,8%, mărfuri nealimentare – 2,4% şi servicii prestate populaţiei – 1,3%.

06.04.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-februarie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 436,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 38,0%, iar importurile de mărfuri au constituit 801,9 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 33,8%.

05.04.2018
Recalcularea Indicilor Preţurilor de Consum pentru lunile ianuarie-februarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că a efectuat recalcularea Indicilor Prețurilor de Consum pentru lunile ianuarie şi februarie, urmare aprobării de către Consiliul de Administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Enrgetică diminuării de la 01 ianuarie 2018 a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale furnizate prin reţea pentru consumatorii casnici în medie cu 20,2%.

02.04.2018
Minimul de existență în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1862,4 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,5%.

02.04.2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi șomajul în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1259,1 mii persoane, fără modificări esenţiale față de anul 2016.

30.03.2018
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2244,9 lei, fiind în creştere cu 9,0% faţă de anul precedent. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 2,2%.

23.03.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-februarie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 2,0 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 40,3%. Parcursul mărfurilor a totalizat 649,9 mil. tone-km, cu 12,4% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2017.

19.03.2018
Activitatea companiilor de asigurare în anul 2017
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017 primele brute subscrise au constituit 1441,9 mil. lei, fiind în creştere cu 4,5% faţă de primelebrute subscrise în anul 2016. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 491,2 mil. lei, fiind în descreștere cu 5,4% față de achitările efectuate în anul 2016.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42512 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran