RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
12.08.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-iunie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2013 a constituit 104,4%. În luna iunie 2014 faţă de iunie 2013 acest indice a marcat 104,8%.

12.08.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2014 s-au cifrat la 203,1 mil. dolari SUA, cu 0,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,5% - comparativ cu luna iunie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2014 au însumat 452,1 mil. dolari SUA, cu 4,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,7% mai puţin comparativ cu luna iunie 2013.

12.08.2014
Tinerii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că tinerii din Republica Moldova (15-29 ani) reprezintă 25 la sută din populaţia stabilă la 1 ianuarie 2014. Pe parcursul ultimilor ani generaţia tinerilor este în descreştere în mod constant, în mod special a categoriei de vîrstă 15-19 ani, ponderea căreia în numărul total al tinerilor s-a micşorat de la 31,8% la 01.01.2009, până la 26,0% la 1 ianuarie 2014. Numărul persoanelor în vîrstă de 20-24 ani deasemenea s-a redus cu 48,5 mii persoane sau cu 2,3 puncte procentuale. Doar în cazul tinerilor în vârstă de 25-29 ani se atestă o creştere cu 8,2 puncte procentuale.

11.08.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în iulie 2014 faţă de iunie 2014 a constituit 99,3%, iar faţă de iulie 2013 – 105,3%.

05.08.2014
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-iunie 2014 s-au redus faţă de perioada corespunzătoare a anului 2013 cu 8,5%.

25.07.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2014 a constituit 107,4% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

25.07.2014
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2014 a constituit 107,7% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea atît a producţiei vegetale cu 7,1% cît şi a producţiei animaliere - cu 7,8%. Producţiei animaliere îi revine 86% din volumul total al producţiei agricole, producţiei vegetale - 14%.

23.07.2014
Câştigul salarial mediu în mai 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna mai 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4032,6 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna mai 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2014 faţă de luna mai 2013 a fost de 102,5%.

22.07.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iunie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,2% faţă de mai curent, cu 5,0% faţă de decembrie 2013 şi cu 7,8% − faţă de iunie 2013.

21.07.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1277,2 mii tone de mărfuri, cu 21,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,2% - comparativ cu luna iunie 2013. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2014 a totalizat 334,7 mil. tone-km, cu 4,7% mai mult în raport cu luna mai 2014 şi cu 8,5% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

17.07.2014
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 71,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 75,6 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,4 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

11.07.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în iunie 2014 faţă de mai 2014 a constituit 99,9%, iar faţă de iunie 2013 – 105,0%.

11.07.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2014 s-au cifrat la 201,7 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,1% - comparativ cu luna mai 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2014 au însumat 433,5 mil. dolari SUA, cu 2,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 5,8% mai mult comparativ cu luna mai 2013.

11.07.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2013 a constituit 104,2%. În luna mai 2014 faţă de mai 2013 acest indice a marcat 106,6%.

30.06.2014
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014 a constituit 80614,6 mii m². Localităţilor urbane le revin 31719,4 mii m² sau 39,3% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48895,2 mii m² sau – 60,7%.

23.06.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 1,0% faţă de aprilie curent, cu 3,7% faţă de decembrie 2013 şi cu 6,6% − faţă de mai 2013.

20.06.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1030,1 mii tone de mărfuri, cu 4,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 8,5% mai mult comparativ cu luna mai 2013. Parcursul mărfurilor în luna mai 2014 a totalizat 320,9 mil. tone-km, cu 3,0% mai puţin în raport cu luna aprilie 2014 şi cu 7,8% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

20.06.2014
Câştigul salarial mediu în aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4009,1 lei, înregistrând o creştere cu 7,2% faţă de luna aprilie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2014 faţă de luna aprilie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 101,3%.

19.06.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-aprilie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2013 a constituit 103,5%. În luna aprilie 2014 faţă de aprilie 2013 acest indice a marcat 96,1%.

19.06.2014
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 50,9 mii întreprinderi, sau cu 1,5 mii întreprinderi (cu 3%) mai mult faţă de anul 2012. Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi.

17.06.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1650,0 lei, fiind în creştere cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2014 au constituit în medie pe o persoană 1731,9 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 4,6%

16.06.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform calculelor semidefinitive, în anul 2013 produsul intern brut a însumat 100 311 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,9% faţă de anul 2012, actualizat.

16.06.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 21469 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2013) - cu 3,6% faţă de ianuarie-martie 2013.

12.06.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 s-au cifrat la 194,5 mil. dolari SUA, cu 9,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,8% mai mult comparativ cu luna aprilie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 au însumat 443,2 mil. dolari SUA, cu 8,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 8,8% - comparativ cu luna aprilie 2013.

10.06.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în mai 2014 faţă de aprilie 2014 a constituit 100,1%, iar faţă de mai 2013 – 104,7%.

06.06.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1128,1 mii persoane, fiind în creştere cu 0,6% (7,1 mii) faţă de tr.I 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 91,9% la 94,9%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 8,1% la 5,1%.

03.06.2014
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014 a constituit 3557,6 mii persoane, din care 1503,0 mii (42,2%) – populaţia urbană şi 2054,6 mii (57,8%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% – femei şi 48,1% – bărbaţi. Procentajul se menţine acelaşi ca şi în anul precedent.

29.05.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 au fost date în folosinţă 463 apartamente noi cu suprafaţa totală de 59,8 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 13,7%.

29.05.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2169,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 3,0% (în preţuri comparabile).

29.05.2014
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, la 1 ianuarie 2014 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3557,6 mii persoane, din care 699,8 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani.Numărul născuţilor-vii în anul 2013 a fost de 37,9 mii persoane sau cu 1564 persoane (4%) mai puţin faţă de anul precedent.

28.05.2014
Câştigul salarial mediu în martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3912,4 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna martie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2014 faţă de luna martie 2013 a fost de 101,5%.

26.05.2014
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 pe teritoriul ţării au fost amplasate 779 sisteme de alimentare cu apă, din care 605 unităţi – cu proprietate publică, 171 – private, 3 – proprietate mixtă.

22.05.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 726,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013.

21.05.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,8% faţă de martie curent, cu 2,8% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,7% − faţă de aprilie 2013.

20.05.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 978,5 mii tone de mărfuri, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,1% mai puţin comparativ cu luna aprilie 2013. În ianuarie-aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3215,5 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2013 cu 8,9%.

20.05.2014
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2014 a constituit 3557,6 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 cu 1863 persoane.

19.05.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2014 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 24,4 mii de turişti şi excursionişti, cu 18,5% mai mult decît în perioada similară din anul 2013.

19.05.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 106,3%. În luna martie 2014 faţă de martie 2013 acest indice a marcat 99,3%.

16.05.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 38,2 mii de turişti, din care 20,9 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 17,3 mii de turişti străini (45,4%). Comparativ cu ianuarie-martie 2013, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+4,7%), pe seama creşterii acestuia la structuri de întremare (21,4%), hoteluri şi moteluri (+10,1%).

15.05.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69619 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran