RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.09.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
21.01.2014
Câştigul salarial mediu în noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3793,6 lei, în creştere cu 7,5% faţă de luna noiembrie 2012.

13.01.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie 2013 faţă de noiembrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de decembrie 2012 – 105,2% (informativ: în decembrie 2012 faţă de noiembrie 2012 IPC a marcat 100,5% şi faţă de decembrie 2011 – 104,1%).

10.01.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-noiembrie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 2196,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 11,3%. Importurile au totalizat 4938,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 4,9%.

26.12.2013
Produsul intern brut în anul 2012, date actualizate
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor actualizate, în anul 2012 produsul intern brut a însumat 88228 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,7% faţă de anul 2011.

24.12.2013
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2013/14
Biroul Naţional de Statistică relatează că, reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1374 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 1372 de zi şi 2 şcoli serale. Majoritatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general (98,7%) reprezintă proprietatea publică. În acelaşi timp, în ţară funcţionează 18 licee nestatale care sînt amplasate doar în mediul urban.

20.12.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1560,6 mii tone de mărfuri, cu 2,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 30,9% mai mult comparativ cu luna noiembrie 2012. În ianuarie-noiembrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 12437,5 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2012 cu 22,8%.

20.12.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna noiembrie 2013 preţurile producătorilor în industrie au înregistrat creşteri cu 0,1% faţă de octombrie curent, cu 3,4% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,0% − faţă de noiembrie 2012.

19.12.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1755,5 lei, fiind în creştere cu 16,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 12,1%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2013 au constituit în medie pe o persoană 1888,0 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,6%.

18.12.2013
Câştigul salarial mediu în octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna octombrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3785,4 lei, în creştere cu 8,7% faţă de luna octombrie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2013 faţă de luna octombrie 2012 a fost de 103,8%.

17.12.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2012 a constituit 105,9%. În luna octombrie 2013 faţă de octombrie 2012 acest indice a marcat 103,0%.

16.12.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2013 produsul intern brut a însumat 73312 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,0% faţă de ianuarie-septembrie 2012.

13.12.2013
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2013/14
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul de studii 2013/14 reţeaua instituţiilor de învăţămînt profesional cuprinde 67 instituţii de învăţămînt secundar profesional, inclusiv 2 licee profesionale, 44 şcoli profesionale şi 21 şcoli de meserii (din care 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare).

12.12.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2013 s-au cifrat la 224,8 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,9% - comparativ cu luna octombrie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2013 au însumat 480,4 mil. dolari SUA, cu 5,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 3,3% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2012.

10.12.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în noiembrie 2013 faţă de octombrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de noiembrie 2012 – 104,9%.

29.11.2013
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2013/14
Biroul Naţional de Statistică informează că, reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 32 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 13 – nestatale (cu 2 unităţi mai puţin comparativ cu anul de studii precedent). Două din cele 19 instituţii de stat au doar Ciclul II – studii superioare de masterat.

29.11.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,2 mii persoane, fiind în creştere cu 3,2% (41,3 mii) faţă de tr.III 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 95,2% la 96,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 4,8% la 3,9%.

28.11.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 9142,0 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 3,3% (în preţuri comparabile).

28.11.2013
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică informează că, în Republica Moldova sînt circa 183 mii de persoane cu dizabilităţi la evidenţa organelor de protecţie socială a populaţiei. La 10 mii locuitori revin în medie 516 persoane cu dizabilităţi, iar fiecare a şasea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi – 2,1% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

27.11.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2013 au fost date în folosinţă 2703 apartamente noi cu suprafaţa totală de 291,9 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 39%.

22.11.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,8% faţă de septembrie curent, cu 3,3% faţă de decembrie 2012 şi cu 4,1% − faţă de octombrie 2012.

22.11.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3455,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 99,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2012.

22.11.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1550,9 mii tone de mărfuri, cu 2,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% - comparativ cu luna octombrie 2012. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2013 a totalizat 429,4 mil. tone-km, cu 0,1% mai puţin în raport cu luna septembrie 2013 şi cu 13,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

21.11.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,1 mii de turişti, din care 148,5 mii de turişti moldoveni (67,5% din total) şi 71,6 mii de turişti străini (32,5%).

21.11.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 175,2 mii de turişti şi excursionişti, cu 7,5% mai mult decît în perioada similară din anul 2012.

19.11.2013
Câştigul salarial mediu în septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna septembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3758,5 lei, în creştere cu 9,8% faţă de luna septembrie 2012.

15.11.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2012 a constituit 106,3%. În luna septembrie 2013 faţă de septembrie 2012 acest indice a marcat 106,5%.

15.11.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna septembrie şi ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna septembrie 2013, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o scădere de 4,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creştere de 0,4 % comparativ cu luna septembrie 2012.

12.11.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 s-au cifrat la 195,6 mil. dolari SUA, cu 2,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 4,6% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2013 au însumat 455,8 mil. dolari SUA, cu 2,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,4% - comparativ cu luna septembrie 2012.

12.11.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în octombrie 2013 faţă de septembrie 2013 a constituit 101,3%, iar faţă de octombrie 2012 – 104,7%.

05.11.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-septembrie 2013 au scăzut faţă de perioada respectivă a anului 2012 cu 15,5%.

25.10.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2013, conform estimărilor, a crescut cu 30,2% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea considerabilă a producţiei vegetale cu 52,3%, producţia animalieră rămînînd la nivelul anului precedent.

25.10.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III al anului 2013 a constituit 107,8% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.10.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1489,0 mii tone de mărfuri, cu 6,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 32,2% mai mult comparativ cu luna septembrie 2012. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2013 a totalizat 429,1 mil. tone-km, cu 4,6% mai mult în raport cu luna august 2013 şi cu 19,8% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

22.10.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,5% faţă de august curent, cu 2,5% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de septembrie 2012.

21.10.2013
Câştigul salarial mediu în august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3832,4 lei, în creştere cu 9,4% faţă de luna august 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2013 faţă de luna august 2012 a fost de 105,5%.

16.10.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-august 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2012 a constituit 106,3%. În luna august 2013 faţă de august 2012 acest indice a marcat 105,4%.

11.10.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2013 s-au cifrat la 199,9 mil. dolari SUA, cu 1,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 27,7% mai mult comparativ cu luna august 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2013 au însumat 444,4 mil. dolari SUA, cu 6,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 9,3% mai mult comparativ cu luna august 2012.

10.10.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2013 faţă de august 2013 a constituit 101,1%, iar faţă de septembrie 2012 – 103,9%.

30.09.2013
Minimul de existenţă în semestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că mărimea minimului de existenţă în semestrul I 2013 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1608,3 lei. În funcţie de mediu de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1692,8 lei sau cu 2,9% mai mult comparativ cu alte oraşe –1644,5 lei şi cu 8,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1563,2 lei.

26.09.2013
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că la începutul anului 2013 în Republica Moldova locuiau 544,4 mii persoane în vîrstă de 60 şi peste ani, din care mai mult de jumătate (60,3%) sînt femei. Aproximativ două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au împlinit vîrsta de 80 ani

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
30428 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran