RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
16.05.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 38,2 mii de turişti, din care 20,9 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 17,3 mii de turişti străini (45,4%). Comparativ cu ianuarie-martie 2013, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+4,7%), pe seama creşterii acestuia la structuri de întremare (21,4%), hoteluri şi moteluri (+10,1%).

15.05.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2014 s-au cifrat la 214,2 mil. dolari SUA, cu 13,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 4,2% mai puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 573,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,8%. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2014 au însumat 483,0 mil. dolari SUA, cu 16,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,0% mau puţin comparativ cu luna martie 2013. În ianuarie-martie 2014 importurile au totalizat 1218,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,0%.

13.05.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în aprilie 2014 faţă de martie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de aprilie 2013 – 105,8%.

08.05.2014
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că numărul decedaţilor în anul 2013 a fost de 38060 persoane, cu 1500 persoane (3,8%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,7 decedaţi la 1000 locuitori.

07.05.2014
Activitatea companiilor de leasing în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1136,8 mil. lei, sau cu 320,7 mil. lei (cu 39,3%) mai mult decît în anul 2012.

05.05.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole ) la produsele agricole în ianuarie - martie 2014 s-au micşorat faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 15,2%.

05.05.2014
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică că din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,1% sînt ocupate de spaţii verzi. Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 54,3 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (17,3%), cele cu acces limitat (12,9%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (10,4%).

30.04.2014
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2013 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 9 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 53 unităţi sau 82,8% sunt în proprietatea statului faţă de 79,7% în anul 2012.

30.04.2014
Contravenţii constatate în 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 au fost constatate 358,2 mii contravenţii, în majoritatea cazurilor fiind aplicate pedepse (97,0%). În medie la 1000 persoane revin 94 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 3,4 mii (1,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

29.04.2014
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 49 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 18 instituţii de învăţămînt superior. Numărul doctoranzilor a constituit 1522 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 2,5% faţă de anul 2012.

25.04.2014
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I al anului 2014 a constituit 109,1% faţă de perioada respectivă a anului 2013.

25.04.2014
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 107,4%.

25.04.2014
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 numărul născuţilor-vii a fost de 37871 persoane, fiind mai mic cu 1564 (4,0%) faţă de anul 2012.

24.04.2014
Câştigul salarial mediu în februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna februarie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3717,9 lei, înregistrând o creştere cu 9,8% faţă de luna februarie 2013.

23.04.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,7% faţă de februarie curent, cu 1,9% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,2% − faţă de martie 2013.

23.04.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 957,4 mii tone de mărfuri, cu 42,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,9% - comparativ cu luna martie 2013.

18.04.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2013 a constituit 110,3%. În luna februarie 2014 faţă de februarie 2013 acest indice a marcat 108,2%.

15.04.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 s-au cifrat la 186,3 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,3% mai puţin comparativ cu luna februarie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2014 au însumat 415,7 mil. dolari SUA, cu 30,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,2% - comparativ cu luna februarie 2013.

10.04.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în martie 2014 faţă de februarie 2014 a constituit 100,3%, iar faţă de martie 2013 – 105,7%.

02.04.2014
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna ianuarie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3777,4 lei, înregistrând o creştere cu 10,2% faţă de luna ianuarie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2014 faţă de luna ianuarie 2013 a fost de 104,9%.

31.03.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1681,4 lei, fiind în creştere cu 11,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 6,5%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2013 au constituit în medie pe o persoană 1775,8 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 11,1%.

31.03.2014
Minimul de existenţă în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1612,3 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 6,9%.

31.03.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1235,9 mii persoane, fiind în creştere cu 1,8% (21,4 mii) faţă de anul 2012.

21.03.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna februarie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,9% faţă de ianuarie curent, cu 1,2% faţă de decembrie 2013 şi cu 4,9% − faţă de februarie 2013.

21.03.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 671,3 mii tone de mărfuri, cu 9,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,3% - comparativ cu luna februarie 2013. În ianuarie-februarie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1285,0 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2013 cu 22,2%.

17.03.2014
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014, în profil teritorial.

17.03.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2013 produsul intern brut a însumat 99879 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,9% faţă de anul 2012, preliminar.

11.03.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în februarie 2014 faţă de ianuarie 2014 a constituit 100,5%, iar faţă de februarie 2013 – 105,4%.

05.03.2014
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2013 în comparaţie cu anul 2012 au scăzut cu 22,2%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au micşorat cu 25,8%, la produsele animaliere – cu 4,1%.

05.03.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul IV 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1205,8 mii persoane, fiind în creştere cu 0,4% (5,1 mii) faţă de tr.IV 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 94,1% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 5,9% la 4,1%.

28.02.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 18461,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,3% (în preţuri comparabile).

28.02.2014
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne în anul 2013, pe teritoriul republicii au fost înregistrate 38,2 mii infracţiuni, ceea ce constituie o creştere de 4,2% comparativ cu anul 2012. Rata infracţionalităţii constituie 107 infracţiuni înregistrate la 10 mii locuitori, faţă de 72 infracţiuni în anul 2009.

27.02.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2013 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 5,1 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 504,5 mii m², ceea ce a constituit 100,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

24.02.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-decembrie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 6256,1 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 102,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2012.

19.02.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-decembrie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2012 a constituit 106,8%. În luna decembrie 2013 faţă de decembrie 2012 acest indice a marcat 111,3%.

18.02.2014
Câştigul salarial mediu în anul 2013 şi luna decembrie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, câştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2013 a constituit 3765,1 lei şi s-a mărit faţă de anul 2012 în valoare nominală cu 8,3%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 3,5%. În luna decembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4278,7 lei, în creştere cu 10,0% faţă de luna decembrie 2012.

17.02.2014
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna decembrie 2013 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 13,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 11,7% comparativ cu luna decembrie 2012. În anul 2013 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 3,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.

17.02.2014
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova, la 1 ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova, la 1 ianuarie 2014.

14.02.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 204,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 5,6% mai mult decît în anul 2012. În anul 2013, comparativ cu anul precedent, s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul emiţător şi receptor respectiv cu 7,3% şi 2,8%, pe cînd la turismul intern numărul acestora s-a diminuat cu 0,6%.

13.02.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 271,5 mii de turişti, din care 175,9 mii de turişti moldoveni (64,8% din total) şi 95,6 mii de turişti străini (35,2%). Comparativ cu anul 2012 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+1,2%), pe seama creşterii acestuia la cămine pentru vizitatori (+8,9%), hoteluri şi moteluri (+6,0%), structuri de întremare (+2,9%) şi tabere de vacanţă pentru copii (+1,1%).

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
62446 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran