RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.06.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 940,1 mii tone de mărfuri, cu 0,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,8% mai mult comparativ cu luna mai 2012. Parcursul mărfurilor în luna mai 2013 a totalizat 345,1 mil. tone-km, cu 2,3% mai mult în raport cu luna aprilie 2013 şi cu 3,8% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.06.2013
Câştigul salarial mediu în aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3739,7 lei, înregistrând o creştere cu 11,6% faţă de luna aprilie 2012.

18.06.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2012 a constituit 106,4%. În luna aprilie 2013 faţă de aprilie 2012 acest indice a marcat 123,5%.

17.06.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1559,8 lei, fiind în creştere cu 8,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2013 au constituit în medie pe o persoană 1656,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 9,6%.

17.06.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2013 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 19673 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2012) - cu 3,5% faţă de ianuarie-martie 2012.

12.06.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2013 s-au cifrat la 191,2 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 5,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2013 au însumat 486,1 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 13,9% mai mult comparativ cu luna aprilie 2012.

11.06.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna mai 2013 faţă de aprilie 2013 a constituit 101,2%, iar faţă de mai 2012 – 105,7%.

07.06.2013
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2012
În anul 2012 evoluţia proceselor demografice se caracterizează printr-o uşoară creştere faţă de anul 2011 atât a natalităţii, cât şi a mortalităţii generale, la fel şi a valorii indicatorului de scădere naturală a populaţiei. Creşte nesemnificativ rata totală a fertilităţii, înregistrând valoarea de 1,28 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile.

04.06.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1121,0 mii persoane, fiind în creştere cu 1,6% (17,3 mii) faţă de tr. I 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 92,8% la 91,9%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 7,2% la 8,1%.

31.05.2013
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2013 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3559,5 mii persoane, din care 712,1 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani. Numărul născuţilor-vii în anul 2012 a fost de 39,4 mii persoane sau cu 253 persoane (0,6%) mai mult faţă de anul precedent. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori.

29.05.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-martie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 1907,1 mil. lei (în preţuri curente). În ianuarie-martie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 784,4 mil. lei, fiind în creştere cu 9,4% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

28.05.2013
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2013 au fost date în folosinţă 509 apartamente noi cu suprafaţa totală de 69,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 17,1%.

27.05.2013
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2012 pe teritoriul ţării au fost amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă, din care 571 unităţi – cu proprietate publică, 168 – private, 3 – proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2012 au funcţionat 677 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008.

23.05.2013
Câştigul salarial mediu în martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3638,7 lei, înregistrând o creştere cu 11,2% faţă de luna martie 2012.

23.05.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de martie curent, cu 1,0% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,7% − faţă de aprilie 2012 .

22.05.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2013 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 20,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 2,6% mai puţin decît în perioada similară din anul 2012.

22.05.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2013 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 692,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 103,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012.

21.05.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 894,6 mii tone de mărfuri, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 28,2% - comparativ cu luna aprilie 2012. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2013 a totalizat 337,9 mil. tone-km, cu 4,3% mai mic în raport cu luna martie 2013 şi cu 12,3% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

21.05.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna martie şi trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna martie 2013, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 12,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o scădere de 3,7% comparativ cu luna martie 2012.

21.05.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2012 a constituit 101,5%. În luna martie 2013 faţă de martie 2012 acest indice a marcat 104,5%.

17.05.2013
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2013 a constituit 3559,5 mii persoane, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 cu 44 persoane.

17.05.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 36,5 mii de turişti, din care 19,4 mii de turişti moldoveni (53,0% din total) şi 17,2 mii de turişti străini (47,0%). Comparativ cu ianuarie-martie 2012, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+2,1%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+29,0%), cămine pentru vizitatori (+10,4%), pensiuni turistice şi agroturistice (+9,8%), hoteluri şi moteluri (+6,4%).

16.05.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2013 s-au cifrat la 221,5 mil. dolari SUA, cu 11,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,1% - comparativ cu luna martie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2013 au însumat 488,2 mil. dolari SUA, cu 20,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,5% - comparativ cu luna martie 2012.

15.05.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în aprilie 2013 faţă de martie 2013 a constituit 100,4%, iar faţă de aprilie 2012 – 104,5%.

08.05.2013
Activitatea companiilor de leasing în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 816 mil. lei, sau cu 21 mil. lei (cu 2,5%) mai puţin decît în anul 2011 şi cu 280 mil. lei (cu 52%) mai mult faţă de anul 2010.

07.05.2013
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada anilor 2007-2012 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere faţă de perioada anilor 2005-2006. Micşorarea ariilor de spaţii verzi accentuează riscurile ecologice urbane şi are un impact negativ asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei.

03.05.2013
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul decedaţilor în anul 2012 a fost de 39560 persoane, cu 311 persoane (0,8%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori.

03.05.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole la produsele agricole în ianuarie-martie 2013 faţă de perioada respectivă a anului precedent au crescut cu 10,4%.

02.05.2013
Utilizarea timpului în Republica Moldova
Biroul Național de Statistică anunță principalele rezultate ale cercetării ”Utilizarea timpului”. Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 10 ani şi peste utilizează aproape jumătate din timpul zilnic (47%) pentru activităţi de îngrijire personală (11ore 18 minute); 36,5% din durata unei zile (8 ore 45 minute) se dedică muncii, studiilor, îngrijirii gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi deplasărilor, iar 16,5% - petrecerii timpului liber (3 ore 57 minute). Diferenţele în utilizarea timpului dintre bărbaţi şi femei, pentru două din cele trei categorii de activităţi, sunt semnificative.

02.05.2013
Contravenţii constatate în 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2012 au fost constatate 358,9 mii încălcări sau cu 20,5% mai mult comparativ cu anul precedent. În medie la 1000 persoane revin 93 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 2,9 mii (9,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

30.04.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2013 a marcat 99,0% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic (cu 1,0%), cărei îi revine cota principală (peste 99%) din total producţia agricolă.

30.04.2013
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012 s-a desfăşurat în 69 unităţi, inclusiv 43 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 11 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 55 unităţi sau 79,7% sunt în proprietatea statului faţă de 81,3% în anul 2011.

29.04.2013
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 studiile de doctorat s-au desfăşurat în 47 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 16 instituţii de învăţămînt superior. În general, se atestă scăderea numărului de doctoranzi, de la 1667 persoane în 2005 pînă la 1485 persoane în 2012 (exclusiv cei străini).

29.04.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I a anului 2013 a constituit 110,6% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.04.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de februarie curent, cu 0,7% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de martie 2012.

22.04.2013
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul născuţilor-vii a fost de 39435 persoane, fiind mai mare cu 253 (0,6%) faţă de anul 2011. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (11,9‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (10,0‰).

19.04.2013
Minimul de existenţă în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1507,5 lei, fiind astfel în creştere faţă de anul 2011 cu 0,3%. Menţinerea minimului de existenţă practic la nivelul anului anterior este determinată preponderent de reducerea preţurilor pentru unele produse din coşul alimentar.

19.04.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 804,2 mii tone de mărfuri, cu 28,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,5% - comparativ cu luna martie 2012. Parcursul mărfurilor în luna martie 2013 a totalizat 348,5 mil. tone-km, cu 15,2% mai mare în raport cu luna februarie 2013 şi cu 14,4% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

17.04.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1508,8 lei, fiind în creştere cu 4,4% faţă de anul precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2012 au constituit în medie pe o persoană 1598,6 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 4,2%.

17.04.2013
Câştigul salarial mediu în februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3380,1 lei, înregistrând o creştere cu 6,8% faţă de luna februarie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2013 faţă de luna februarie 2012 a fost de 102,4%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69604 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran