RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
16.04.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-februarie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2012 a constituit 99,3%. În luna februarie 2013 faţă de februarie 2012 acest indice a marcat 101,5%.

12.04.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 s-au cifrat la 198,8 mil. dolari SUA, cu 22,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 25,9% - comparativ cu luna februarie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 au însumat 406,7 mil. dolari SUA, cu 16,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,5% - comparativ cu luna februarie 2012.

12.04.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie 2013 faţă de februarie 2013 a constituit 100,1%, iar faţă de martie 2012 – 104,2%.

29.03.2013
Minimul de existenţă în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul IV 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1511,9 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul IV 2011 cu 6,9%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare.

29.03.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1214,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,4% (-43,0 mii) faţă de anul 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,3% la 94,4%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,7% la 5,6%.

28.03.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul IV anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1572,5 lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de trimestrul IV anul precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul IV 2012 au constituit în medie pe o persoană 1624,4 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,9%.

25.03.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 649,9 mii tone de mărfuri, cu 72,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 47,3% - comparativ cu luna februarie 2012. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2013 a totalizat 298,5 mil. tone-km, cu 64,5% mai mare în raport cu luna ianuarie 2013 şi cu 28,3% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.03.2013
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3413,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,8% faţă de luna ianuarie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2013 faţă de luna ianuarie 2012 a fost de 104,0%.

20.03.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,6% faţă de ianuarie curent, cu 0,3% faţă de decembrie 2012 şi cu 2,8% − faţă de februarie 2012 .

18.03.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna ianuarie 2013 indicele producţiei industriale a constituit 97,9% faţă de ianuarie 2012. Diminuarea volumului producţiei industriale comparativ cu ianuarie 2012 a fost cauzată de reducerea volumului în industria extractivă cu 43,0% şi în industria prelucrătoare – cu 2,9%. Totodată, în luna de raport a fost înregistrată o creştere cu 0,8% în sectorul energetic.

18.03.2013
Produsul intern brut în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2012 produsul intern brut a însumat 87 847 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,8% faţă de anul 2011 şi în creştere cu 74,8% şi 24,1% faţă de anii 2000 şi 2005 respectiv.

14.03.2013
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013, în profil teritorial.

13.03.2013
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 au fost înregistrate 36,6 mii infracţiuni sau cu 4,3% mai mult faţă de anul precedent. În medie la 10 mii locuitori revin 103 infracţiuni faţă de 99 infracţiuni în anul 2011.

12.03.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1200,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 1,3% (-15,8 mii) faţă de tr.IV 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,8% la 94,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,2% la 5,9%.

11.03.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2013 faţă de ianuarie 2013 a constituit 100,2%, iar faţă de februarie 2012 – 104,3%.

05.03.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului la produsele agricole în anul 2012 în comparaţie cu anul 2011 au crescut cu 17,7%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 19,1%, la produsele animaliere – cu 13,1%.

26.02.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-decembrie 2012 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 16456,5 mil. lei (în preţuri curente).

25.02.2013
Construcţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-decembrie 2012 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4,7 mii apartamente cu suprafaţa totală de 529,0 mii m², ceea ce a constituit 90% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

22.02.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna ianuarie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat o reducere cu 0,8% faţă de decembrie 2012 şi o creştere de 1,6% faţă de ianuarie 2012.

21.02.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2012 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 5421,3 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2011.

21.02.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 194,0 mii de turişti şi excursionişti, cu 5,0% mai mult decît în anul 2011.

19.02.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 268,2 mii de turişti, din care 179,2 mii de turişti moldoveni (66,8% din total) şi 89,0 mii de turişti străini (33,2%). Comparativ cu anul 2011, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+8,0%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+53,0%), hoteluri şi moteluri (+15,2%), structuri de întremare (+7,4%).

18.02.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2011 a constituit 96,9%. În luna decembrie 2012 faţă de decembrie 2011 acest indice a marcat 96,3%.

18.02.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna decembrie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 7,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o scădere de 12,4 % comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a diminuat cu 0,5% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.

14.02.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2012 s-au cifrat la 187,3 mil. dolari SUA, cu 13,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 14,1% - comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 2161,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2011 cu 2,5%. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2012 au însumat 504,5 mil. dolari SUA, cu 5,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 5,7% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 importurile au totalizat 5213,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2011 cu 0,4%.

13.02.2013
Câştigul salarial mediu în anul 2012 şi luna decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că cîştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2012 a constituit 3477,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2011 în valoare nominală cu 8,9%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 4,1%. În luna decembrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3888,8 lei, înregistrând o creştere cu 4,9% faţă de luna decembrie 2011.

13.02.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în ianuarie 2013 faţă de decembrie 2012 a constituit 100,8%, iar faţă de ianuarie 2012 – 104,6%.

26.01.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV a anului 2012 a constituit 108,7%, fiind în descreştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul IV a anului 2011.

26.01.2013
Producţia globală agricolă în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2012, conform estimărilor preliminare, a constituit 77,6% faţă de anul 2011. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 32,6%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,1%.

24.01.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 617,3 mii tone de mărfuri, cu 41,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 18,6% - comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 9768,5 mii tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în anul 2011 cu 2,9%.

21.01.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2012 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 4,5% faţă de decembrie 2011 şi au rămas la nivelul lunii noiembrie 2012.

17.01.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2011 a constituit 97,0%2. În luna noiembrie 2012 faţă de noiembrie 2011 acest indice a marcat 92,1%.

15.01.2013
Câştigul salarial mediu în noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3527,8 lei, înregistrând o creştere cu 9,2% faţă de luna noiembrie 2011.

14.01.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2012 s-au cifrat la 215,9 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,0% mai puţin comparativ cu luna noiembrie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2012 au însumat 477,9 mil. dolari SUA, cu 3,8% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,4% - comparativ cu luna noiembrie 2011.

11.01.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în decembrie 2012 faţă de noiembrie 2012 a constituit 100,5%, iar faţă de decembrie 2011 – 104,1%.

27.12.2012
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2012/13
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că la începutul anului de studii 2012/13, reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1397 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 3 şcoli serale şi 1394 de zi. Învăţămîntul de zi se desfăşoară în 108 şcoli primare, 767 gimnazii, 491 licee şi 28 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

24.12.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011, date actualizate
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor actualizate, în anul 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82349 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,8% faţă de anul 2010.

22.12.2012
Minimul de existenţă în trimestrul III 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1456,9 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul III 2011. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare. Totodată, valoarea minimului de existenţă este practic la nivelul trimestrului II al anului curent.

21.12.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1507,3 lei, fiind în creştere cu 2,3% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 2,0%.

21.12.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1028,9 mii tone de mărfuri, cu 12,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 1,5% - comparativ cu luna noiembrie 2011. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2012 a totalizat 355,8 mil. tone-km, cu 2,6% mai mare în raport cu luna octombrie 2012 şi cu 0,7% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69642 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran