RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
24.05.2012
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2012 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 425 apartamente cu suprafaţa totală de 59,1 mii m², ceea ce a constituit 77,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

22.05.2012
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2012 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 21,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 14,4% mai mult decît în perioada similară din anul 2011.

22.05.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 690,4 mii tone de mărfuri, cu 7,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2011.

18.05.2012
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2012 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 515,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 109,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2011.

18.05.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat cu 1,8% faţă de decembrie 2011, cu 5,8% – faţă de aprilie 2011 şi au păstrat nivelul celor din martie curent.

17.05.2012
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2012. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2012 a constituit 3559,5 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2011 cu 0,9 mii.

17.05.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 35,8 mii de turişti, din care 19,5 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 16,3 mii de turişti străini (45,4%).

16.05.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2011 a constituit 96,6%. În luna martie 2012 faţă de martie 2011 acest indice a marcat 95,5%.

16.05.2012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna martie şi trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 19,6% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 1,2% comparativ cu luna martie 2011.

14.05.2012
Câştigul salarial mediu în martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3273,5 lei, înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de luna martie 2011.

11.05.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2012 s-au cifrat la 199,8 mil. dolari SUA, cu 26,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% - comparativ cu luna martie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2012 au însumat 476,3 mil. dolari SUA, cu 22,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,1% - comparativ cu luna martie 2011.

11.05.2012
Activitatea companiilor de leasing în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2011 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 837 mil. lei, sau cu 301 mil. lei (cu 56%) mai mult decît în anul 2010 şi cu 409 mil .lei (cu 33%) mai puţin faţă de anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport în valoare de 661,5 mil. lei (sau 79% din total), din care autoturismele deţin 95% (în valoare de 629,2 mil. lei).

10.05.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie 2012 faţă de martie 2012 a constituit 100,2%, iar faţă de aprilie 2011 – 104,7%. De la începutul anului (în luna aprilie a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,2 la sută.

07.05.2012
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,4% sînt ocupate de spaţii verzi, ce reprezintă nivelul anului precedent. Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 56 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (18%), cele cu acces limitat (13%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (8%).

07.05.2012
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-martie 2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent au marcat o descreştere cu 0,4%.

03.05.2012
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2011 s-a desfăşurat în 64 unităţi, din care 42 institute şi/sau centre de cercetare, 13 instituţii de învăţămînt superior şi 9 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 52 unităţi sau 81,3% sunt în proprietatea statului.

02.05.2012
Contravenţii constatate în 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în urma aplicării Codului contravenţional în anul 2011 au fost constatate 297,8 mii încălcări de lege sau 84 cazuri de pedepse aplicate în medie la 1000 populaţie.

27.04.2012
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 46 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a constituit 1556 persoane, fiind practic la nivelul anului precedent.

26.04.2012
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că numărul decedaţilor în anul 2011 a fost de 39220 persoane, cu 4411 persoane (10,1%) mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,0 decedaţi la 1000 locuitori.

20.04.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 591,5 mii tone de mărfuri, cu 41,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 32,8% mai puţin comparativ cu luna martie 2011.

20.04.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de februarie curent cu 0,1%, faţă de decembrie 2011 – cu 1,8% şi faţă de martie 2011 – cu 6,5%.

19.04.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I a.2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 9,4%.

19.04.2012
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2011 numărul născuţilor-vii a fost de 39176 persoane, fiind mai mic cu 1298 (3,2%) faţă de anul 2010. Rata natalităţii a constituit 11,0 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,8‰ şi 9,8‰.

18.04.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2011 a constituit 97,5%. În luna februarie 2012 faţă de februarie 2011 acest indice a marcat cifra de 98,9%.

17.04.2012
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie - martie 2012 a marcat o creştere cu 0,6% faţă de perioada respectivă a anului 2011. Evoluţia producţiei agricole a fost determinată de majorarea producţiei în sectorul zootehnic (cu 0,6%), cărei îi revine cota principală (peste 99%) din total producţia agricolă.

13.04.2012
Minimul de existenţă în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1503,0 lei, fiind în creştere faţă de anul 2010 cu 9,4%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare.

12.04.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1444,7 lei, fiind în creştere cu 13,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 5,4%.

11.04.2012
Câştigul salarial mediu în februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3166,0 lei, înregistrând o creştere cu 9,8% faţă de luna februarie 2011.

10.04.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2012 s-au cifrat la 158,0 mil. dolari SUA, cu 7,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 1,9% mai puţin comparativ cu luna februarie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2012 au însumat 389,0 mil. dolari SUA, cu 14,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 9,3% - comparativ cu luna februarie 2011.

10.04.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie 2012 faţă de februarie 2012 a constituit 100,2%, iar faţă de martie 2011 – 105,4%. De la începutul anului (în luna martie a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,0 la sută.

30.03.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată, plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1257,5 mii persoane, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 1,8%. Ponderea bărbaţilor în cadrul persoanelor active a depăşit-o puţin pe cea a femeilor (51,1% şi 48,9%).

23.03.2012
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3139,0 lei, înregistrând o creştere cu 10,7% faţă de luna ianuarie 2011.

22.03.2012
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial.

21.03.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 401,4 mii tone de mărfuri, cu 4,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 39,2% - comparativ cu luna februarie 2011.

16.03.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 0,7%, faţă de decembrie 2011 – cu 1,7% şi faţă de februarie 2011 – cu 6,6%.

15.03.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie 2011 a constituit 95,8%. Diminuarea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2011, a fost cauzată de reducerea volumului în industria prelucrătoare cu 2,5% şi în sectorul energetic – cu 8,9%. Totodată, în luna de raport a fost înregistrată o creştere cu 41,7% în industria extractivă.

15.03.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82174 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,4% faţă de anul 2010.

07.03.2012
Evoluţia preţurilor de consum în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2012 faţă de ianuarie 2012 a constituit 100,6%, iar faţă de februarie 2011 – 106,2%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 0,9 la sută.

05.03.2012
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2011 în comparaţie cu anul 2010 au crescut cu 10,0%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 12,5%, la produsele animaliere – au rămas la nivelul anului precedent.

03.03.2012
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2011 au fost înregistrate 35,1 mii infracţiuni sau cu 5,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 41,8%. Din total infracţiuni circa două treimi au fost înregistrate în localităţile urbane. În medie la 10 mii locuitori revin 99 infracţiuni, faţă de 69 infracţiuni în anul 2006.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69583 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran