RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
01.03.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1216,4 mii persoane, fiind în creştere cu 5,5% (63,1 mii) faţă de tr.IV 2010. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 92,5% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 7,5% la 6,2%.

24.02.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd investiţiile în active materiale pe termen lung în anul 2011. În ianuarie-decembrie 2011 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 15198,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu anul 2010, acest volum s-a majorat cu 9,3% (în preţuri comparabile).

23.02.2012
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd construcţia locuinţelor în anul 2011. În ianuarie-decembrie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4,1 mii apartamente cu suprafaţa totală de 477,7 mii m², ceea ce a constituit 87,5 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

21.02.2012
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 184,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 14,2% mai mult decît în anul 2010.

17.02.2012
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2011 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4706 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 97,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2010.

17.02.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 4379,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 1,3% faţă de anul 2010.

16.02.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna ianuarie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de decembrie 2011 cu 2,9%, iar faţă de ianuarie 2011 – cu 10,4%.

15.02.2012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna decembrie şi anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2011 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 17,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2010.În anul 2011 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 1,2% (în preţuri comparabile), comparativ cu anul 2010.

14.02.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2011, date provizorii
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2011 exporturile de mărfuri au totalizat 2221,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul precedent cu 44,1%. Importurile au totalizat 5191,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul anterior cu 34,7%.

14.02.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2011 producţia industrială a marcat o creştere de 7,4% faţă de ianuarie-decembrie 2010. În luna decembrie 2011 faţă de decembrie 2010 volumul producţiei industriale s-a diminuat cu 3,7%.

10.02.2012
Câştigul salarial mediu în anul 2011 şi în luna decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că câştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2011 a constituit 3193,9 lei şi s-a mărit faţă de anul 2010 în valoare nominală cu 11,6 %, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 3,7%.

10.02.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2012 faţă de decembrie 2011 a constituit 100,3%, iar faţă de ianuarie 2011 – 107,0%.

08.02.2012
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2012.

26.01.2012
Producţia globală agricolă în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2011, conform datelor prealabile, a marcat o creştere cu 4,6% faţă de anul 2010. Majorarea producţiei globale agricole în anul 2011 a fost determinată în general de creşterea producţiei vegetale cu 6,7%, producţia animală fiind în creştere moderată de 0,4%.

24.01.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 728,7 mii tone de mărfuri, cu 29,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 8,4% - comparativ cu luna decembrie 2010.

19.01.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV anul 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 9,3%.

17.01.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2011 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de noiembrie 2011 cu 0,4%, iar faţă de decembrie 2010 – cu 8,1%.

13.01.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2011 producţia industrială a marcat o creştere de 8,9% faţă de ianuarie-noiembrie 2010. În luna noiembrie 2011 faţă de noiembrie 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 3,5%.

12.01.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2011 s-au cifrat la 242,7 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,9% - comparativ cu luna noiembrie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2011 au însumat 494,9 mil. dolari SUA, cu 5,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,1% - comparativ cu luna noiembrie 2010.

10.01.2012
Câştigul salarial mediu în luna noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3231,0 lei, înregistrând o creştere cu 9,8% faţă de luna noiembrie 2010 şi cu 2,2% faţă de luna precedentă (octombrie 2011).

10.01.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie faţă de noiembrie 2011 a constituit 100,2%, iar faţă de decembrie 2010 – 107,8%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 7,8 la sută.

21.12.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2011 veniturile disponibile lunare ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană 1475,6 lei, fiind în creştere cu 12,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III anul 2011 au constituit în medie pe o persoană 1612,8 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,2%.

21.12.2011
Minimul de existenţă în trimestrul III 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1386,4 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul III 2010 cu 6,2%.

21.12.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1036,1 mii tone de mărfuri, cu 2,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 10,0% - comparativ cu luna noiembrie 2010.

19.12.2011
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii 2011/12
Biroul Naţional de Statistică comunică, că reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1460 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 3 şcoli serale şi 1457 şcoli de zi. Învăţămîntul de zi se desfăşoară în 83 şcoli primare, 829 gimnazii, 497 licee, 19 şcoli medii de cultură generală şi 29 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

15.12.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2011 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de octombrie curent cu 0,5%, faţă de luna decembrie 2010 – cu 7,7%, iar faţă de noiembrie 2010 – cu 8,8%.

15.12.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2011 produsul intern brut a însumat 60497 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 6,7% faţă de ianuarie-septembrie 2010 şi cu 63,0% şi 21,8% faţă de ianuarie-septembrie 2000 şi ianuarie-septembrie 2005 respectiv.

14.12.2011
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2011/12
Biroul Naţional de Statistică comunică, ca rezultat al optimizării reţelei de instituţii de învăţămînt secundar profesional, în anul de studii 2011/12, numărul instituţiilor s-a redus cu 5 unităţi comparativ cu anul de studii precedent şi constituie 70 unităţi (inclusiv 2 instituţii private).

13.12.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2011 s-au cifrat la 211,2 mil. dolari SUA, cu 15,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 21,4% - comparativ cu luna octombrie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2011 au însumat 468,4 mil. dolari SUA, cu 3,3% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 25,4% mai mult comparativ cu luna octombrie 2010.

09.12.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2011 producţia industrială a marcat o creştere de 9,4%2 faţă de ianuarie-octombrie 2010. În luna octombrie curent faţă de octombrie 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 2,2%.

09.12.2011
Câştigul salarial mediu în luna octombrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3161,7 lei, înregistrând o creştere cu 10,4% faţă de luna octombrie 2010 şi cu 0,1% faţă de luna precedentă (septembrie 2011).

09.12.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în noiembrie faţă de octombrie 2011 a constituit 100,7%, iar faţă de noiembrie 2010 – 108,9%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 7,6 la sută.

01.12.2011
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2011/12
Biroul Naţional de Statistică comunică că reţeaua învăţămîntului superior este formată din 34 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat, din care 2 unităţi realizează numai studii de masterat şi 15 – nestatale sau cu o instituţie mai mult faţă de anul de studii 2010/11.

30.11.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1347,2 mii persoane, fiind în creştere cu 2,5% (33,4 mii) faţă de trimestrul III 2010.

24.11.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 2134 apartamente cu suprafaţa totală de 278,8 mii m², ceea ce a constituit 145,6% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

24.11.2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2011 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 7965,2 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2010, acest volum s-a majorat cu 11,3% (în preţuri comparabile).

22.11.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1026,1 mii tone de mărfuri, cu 13,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 2,9% mai mult comparativ cu luna octombrie 2010.

18.11.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 155,6 mii turişti şi excursionişti, cu 16,2% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2010.

18.11.2011
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2011 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 2627,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 100,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2010.

17.11.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 3585,5 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 1,4% faţă de ianuarie-septembrie 2010.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69619 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran