RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
17.03.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna februarie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 1,6%. În comparaţie cu decembrie 2009 preţurile medii ale producţiei industriale au marcat o creştere de 4,7%, iar faţă de februarie 2009 s-au majorat cu 10,3%.

16.03.2010
Produsul intern brut în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că conform datelor operative, în anul 2009, produsul intern brut în valoare nominală de 60043 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere – în termeni reali – cu 6,5% comparativ cu anul 2008.

15.03.2010
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2009.

15.03.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2009. În anul 2009 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2747,6 lei şi s-a mărit faţă de anul 2008 atît în valoare nominală, cît şi în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 8,6 %.

15.03.2010
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2009.

12.03.2010
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010, în profil teritorial.

09.03.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2010 a constituit 102,1%, iar faţă de februarie 2009 – 106,1% (informativ: în februarie 2009 faţă de ianuarie 2009 IPC a marcat 98,9 % şi faţă de februarie 2008 – 103,0%). De la începutul anului (în luna februarie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 4,4 la sută.

05.03.2010
Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie 2010 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2699,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6% (salariul real a crescut cu 2,7%). În instituţiile bugetare salariul mediu a constituit 2375,2 lei, şi a crescut cu 13,3% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 2899,0 lei, fiind în creştere cu 2,3%.

03.03.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în anul 2009 în comparaţie cu anul 2008 au scăzut cu 18,5%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale au descrescut cu 19,4%, iar la produsele animaliere – cu 15,6%.

02.03.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1195,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,0% (-36,7 mii) faţă de trimestrul IV 2008.

31.03.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în 2008 în comparaţie cu 2007 au înregistrat o descreştere cu circa 14,2%.

30.03.2009
Numărul populaţiei prezente în Republica Moldova pe unele grupe de vîrstă la 1 ianuarie 2009
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul populaţiei prezente în Republica Moldova pe unele grupe de vîrstă la 1 ianuarie 2009.

27.03.2009
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009, în profil teritorial.

27.03.2009
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-februarie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2537,3 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 13%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8%.

26.03.2009
Remunerarea salariaţilor în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind remunerarea salariaţilor în anul 2008. În anul 2008 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2529,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2007 în valoare nominală cu 22,5 %, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu circa 9%.

23.03.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3297,72 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2008 a constituit 73,7% în preţuri comparabile3. În luna februarie curent faţă de februarie 2008 acest indice a marcat 72,9%.

20.03.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 948,9 mii tone, sau 38,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-67,6%), auto (-44,8%) şi aerian (-20,8%).

20.03.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna februarie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1318,7 mil.lei, marcănd, în termeni reali, o diminuare de 4,2% faţă de luna precedentă şi de 6,3% comparativ cu luna februarie 2008.

19.03.2009
Nivelul criminalităţii în Republica Moldova în anul 2008
Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2008 au fost înregistrate 24,8 mii infracţiuni sau cu 1,7% mai mult decît în anul 2007. Cele mai multe infracţiuni au fost înregistrate în localităţile urbane – 66% din total infracţiuni înregistrate. La 10 mii locuitori în medie revin 67 crime, acest indicator fiind în descreştere începînd cu anul 2000.

18.03.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna februarie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de ianuarie curent cu 3,0%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 4,1%, iar faţă de februarie 2008 – cu 4,7%.

05.03.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna februarie 2009. Indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie a.c. faţă de ianuarie 2009 a constituit 99,0%, iar faţă februarie 2008 - 103,1 % (informativ: în februarie 2008 faţă de ianuarie 2008 IPC a marcat 101,5% şi faţă de februarie 2007 – 114,8%).

02.03.2009
Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2009
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele referitoare la remunerarea salariaţilor în Republica Moldova. În ianuarie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2555 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12,8% (salariul real a crescut cu 6,7%). În instituţiile bugetare salariul mediu a constituit 2096 lei, în sfera nebugetară – 2834 lei.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34932 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran