RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.02.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
07.04.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1273,7 lei, fiind în creştere cu 9,2% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,7%.

06.04.2011
Minimul de existenţă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1373,4 lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 15,6%.

30.04.2010
Activitatea companiilor de leasing în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 412,5 mil. lei, sau cu 834 mil. lei (de 3 ori) mai puţin decît în anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport (90%), din care autoturisme ocupă 85% (în valoare de 315 mil. lei).

30.04.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2740,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,7%, salariul real rămînînd practic la nivelul anului trecut (100,9%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2432,8 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,2%, în sectorul real al economiei – 2923,5 lei şi s-a majorat cu 5,1%.

29.04.2010
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009. În anul 2009, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 44 de instituţii, inclusiv în 29 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Din numărul total de instituţii, 2 unităţi aparţin sectorului privat.

29.04.2010
Contravenţii în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind contravenţiile pentru anul 2009. Pe parcursul anului 2009 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative (ianuarie-mai) şi a Codului contravenţional (iunie-decembrie) au fost constatate 383,7 mii încălcări de lege, cu 33,0 la sută mai puţin comparativ cu anul 2008.

26.04.2010
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2009. Activitatea de CD în anul 2009 s-a desfăşurat în 68 instituţii (organizaţii), 55 din acestea fiind unităţi publice sau 80,9% din total instituţii/organizaţii. Din numărul total de instituţii, 41 sunt unităţi specializate în cercetare-dezvoltare, 10 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii, 12 instituţii de învăţămînt superior, o unitate cu statut de bază experimentală şi o întreprindere industrială.

26.04.2010
Numărul născuţilor-vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2009
Biroul Naţional de Statistica comunică că în anul 2009 numărul născuţilor-vii a fost de 40803, mai mare cu 1785 (4,6%) faţă de anul 2008, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane, fiind respectiv de 12,4‰ şi 10,1‰.

23.04.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1887,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 23,1% faţă de luna precedentă şi de 12,8% comparativ cu luna martie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna martie 2010 a constituit 1223,8 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 2,1% faţă de luna precedentă şi cu 8,5% comparativ cu luna martie 2009.

23.04.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6028,9 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2009 a constituit 104,9% în preţuri comparabile. În luna martie curent în raport cu martie 2009 acest indice a marcat 105,6%.

22.04.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 582,4 mii tone de mărfuri, cu 45,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 1,7% mai puţin comparativ cu luna martie 2009. Parcursul mărfurilor în luna martie 2010 a totalizat 235,4 mil. tone-km, cu 30,1% mai mult în raport cu luna februarie 2010 şi cu 17,2% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

20.04.2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2010 a crescut cu 10,6% faţă de perioada respectivă a anului 2009. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 11,0%, căreia i-a revenit circa 97% din volumul total al producţiei agricole.

19.04.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2010 au scăzut cu 1,4 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

15.04.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de februarie curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,0%, iar faţă de martie 2009 – cu 10,2%.

08.04.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 s-au cifrat la 110,6 mil. dolari SUA, cu 30,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,2% - comparativ cu luna februarie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 au însumat 252,0 mil. dolari SUA, cu 26,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,1% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2009.

07.04.2010
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2009 a fost de 42138 persoane, cu 190 persoane (0,5%) mai mult comparativ cu anul precedent. Rata mortalităţii generale a constituit 11,8 decedaţi la1000 locuitori, rămînînd la nivelul anului 2008.

07.04.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie faţă de februarie 2010 a constituit 100,7 %, iar faţă de martie 2009 – 108,1% (informativ: în martie 2009 faţă de februarie 2009 IPC a marcat 99,2 % şi faţă de martie 2008 – 101,0%). De la începutul anului (în luna martie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 5,5 la sută.

30.04.2009
Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 634 apartamente cu suprafaţa totală de 76,9 mii m2, ceea ce a constituit 90,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

30.04.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 1166,3 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 40,6 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2008.

30.04.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 500,7 mil. lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 58,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2008.

29.04.2009
Minimul de existenţă în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că mărimea medie a minimului de existenţă 1 în anul 2008 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1368,1 lei, fiind în creştere faţă de anul 2007 cu 24,4%. Creşterea minimului de existenţă a fost determinată atît de creşterea preţurilor la produsele alimentare, cît şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, şi în special majorarea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii.

29.04.2009
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2569,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2208,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23%, în sectorul real al economiei – 2782,4 lei şi a crescut cu 9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

24.04.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1471,6 mil. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,7% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 5,6% comparativ cu luna martie 2008.

24.04.2009
Numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului în anul 2008.

23.04.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 5284,2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2008 a constituit 75,8% în preţuri comparabile. În luna martie curent faţă de martie 2008 acest indice a marcat 79,5% (faţă de 74,9% in luna ianuarie şi 72,9% în luna februarie faţă de lunile respective ale anului precedent).

22.04.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 1527,8 mii tone, sau 35,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-69,4%), auto (-52,5%) şi aerian (-14,2%).

21.04.2009
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2009, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente circa 1019 mil. lei, înregistrînd 103,7% faţă de perioada respectivă a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 3,6% şi a producţiei vegetale - cu 6,9 %.

15.04.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de februarie curent cu 0,4%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 3,7%, iar faţă de martie 2008 – cu 4,9%.

13.04.2009
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2008 a fost de 41948 persoane, cu 1102 persoane (2,6%) mai puţin comparativ cu anul precedent. Aceasta scădere s-a înregistrat la majoritatea cauzelor de deces. Rata mortalităţii generale a constituit 11,8 decedaţi la1000 locuitori faţă de 12,0 în 2007.

10.04.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2009 au scăzut cu 20,6% faţă de trimestrul IV a.2008 şi cu 2,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. În profil pe sectoarele economiei naţionale creşterea preţurilor în trimestrul de referinţă faţă de perioada respectivă a anului 2008 a fost marcată doar în construcţia de locuinţe.

03.04.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum în luna martie 2009. Indicele preţurilor de consum în martie a.c. faţă de februarie 2009 a constituit 99,2%, iar faţă de martie 2008 – 101,2% (în martie 2008 faţă de februarie 2008 IPC a marcat 101,1% şi faţă de martie 2007 – 115,4%).

02.04.2009
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică transmite că în anul 2008, studiile prin doctorat s-au desfăşurat în 43 de instituţii, inclusiv în 28 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior.

01.04.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj, anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1302,8 mii persoane, fiind în uşoară scădere faţă de anul precedent (-0,8%). Această descreştere se datorează descreşterii cu 15 mii a numărului şomerilor.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63705 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran