RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.04.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 591,5 mii tone de mărfuri, cu 41,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 32,8% mai puţin comparativ cu luna martie 2011.

20.04.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de februarie curent cu 0,1%, faţă de decembrie 2011 – cu 1,8% şi faţă de martie 2011 – cu 6,5%.

19.04.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I a.2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 9,4%.

19.04.2012
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2011 numărul născuţilor-vii a fost de 39176 persoane, fiind mai mic cu 1298 (3,2%) faţă de anul 2010. Rata natalităţii a constituit 11,0 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,8‰ şi 9,8‰.

18.04.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-februarie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2011 a constituit 97,5%. În luna februarie 2012 faţă de februarie 2011 acest indice a marcat cifra de 98,9%.

17.04.2012
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie - martie 2012 a marcat o creştere cu 0,6% faţă de perioada respectivă a anului 2011. Evoluţia producţiei agricole a fost determinată de majorarea producţiei în sectorul zootehnic (cu 0,6%), cărei îi revine cota principală (peste 99%) din total producţia agricolă.

13.04.2012
Minimul de existenţă în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1503,0 lei, fiind în creştere faţă de anul 2010 cu 9,4%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare.

12.04.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1444,7 lei, fiind în creştere cu 13,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 5,4%.

11.04.2012
Câştigul salarial mediu în februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3166,0 lei, înregistrând o creştere cu 9,8% faţă de luna februarie 2011.

10.04.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2012 s-au cifrat la 158,0 mil. dolari SUA, cu 7,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 1,9% mai puţin comparativ cu luna februarie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2012 au însumat 389,0 mil. dolari SUA, cu 14,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 9,3% - comparativ cu luna februarie 2011.

10.04.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie 2012 faţă de februarie 2012 a constituit 100,2%, iar faţă de martie 2011 – 105,4%. De la începutul anului (în luna martie a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,0 la sută.

29.04.2011
Contravenţiile în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că pe parcursul anului 2010 în urma aplicării Codului contravenţional au fost constatate 288,2 mii încălcări de lege sau 81 cazuri de pedepse aplicate în medie la 1000 populaţie.

21.04.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 881,6 mii tone de mărfuri, cu 30,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 60,3% - comparativ cu luna martie 2010.

21.04.2011
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că numărul decedaţilor în anul 2010 a fost de 43631 persoane, cu 1492 persoane (3,5%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 12,3 decedaţi la 1000 locuitori.

19.04.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 7,3 %.

18.04.2011
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2011 a crescut cu 8,3% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 8,4%, căreia i-a revenit circa 99,7% din volumul total al producţiei agricole.

18.04.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de februarie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 3,4%, iar faţă de martie 2010–cu 4,9%.

15.04.2011
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică сă în anul 2010, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 45 de instituţii, inclusiv 30 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a fost de 1550 persoane sau cu 3,2% mai puţin comparativ cu anul 2009.

15.04.2011
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2010 numărul născuţilor-vii a fost de 40462 persoane, mai mic cu 341 (0,8%) faţă de anul 2009, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,2‰ şi 10,2‰.

12.04.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie faţă de februarie 2011 a constituit 100,8%, iar faţă de martie 2010 – 105,8 %.De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 3,3 la sută.

08.04.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2011 s-au cifrat la 161,2 mil. dolari SUA, cu 19,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 49,5% - comparativ cu luna februarie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2011 au însumat 356,9 mil. dolari SUA, cu 25,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 41,6% - comparativ cu luna februarie 2010.

07.04.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1273,7 lei, fiind în creştere cu 9,2% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,7%.

06.04.2011
Minimul de existenţă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1373,4 lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 15,6%.

30.04.2010
Activitatea companiilor de leasing în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 412,5 mil. lei, sau cu 834 mil. lei (de 3 ori) mai puţin decît în anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport (90%), din care autoturisme ocupă 85% (în valoare de 315 mil. lei).

30.04.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2740,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,7%, salariul real rămînînd practic la nivelul anului trecut (100,9%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2432,8 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,2%, în sectorul real al economiei – 2923,5 lei şi s-a majorat cu 5,1%.

29.04.2010
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009. În anul 2009, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 44 de instituţii, inclusiv în 29 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Din numărul total de instituţii, 2 unităţi aparţin sectorului privat.

29.04.2010
Contravenţii în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind contravenţiile pentru anul 2009. Pe parcursul anului 2009 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative (ianuarie-mai) şi a Codului contravenţional (iunie-decembrie) au fost constatate 383,7 mii încălcări de lege, cu 33,0 la sută mai puţin comparativ cu anul 2008.

26.04.2010
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2009. Activitatea de CD în anul 2009 s-a desfăşurat în 68 instituţii (organizaţii), 55 din acestea fiind unităţi publice sau 80,9% din total instituţii/organizaţii. Din numărul total de instituţii, 41 sunt unităţi specializate în cercetare-dezvoltare, 10 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii, 12 instituţii de învăţămînt superior, o unitate cu statut de bază experimentală şi o întreprindere industrială.

26.04.2010
Numărul născuţilor-vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2009
Biroul Naţional de Statistica comunică că în anul 2009 numărul născuţilor-vii a fost de 40803, mai mare cu 1785 (4,6%) faţă de anul 2008, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane, fiind respectiv de 12,4‰ şi 10,1‰.

23.04.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1887,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 23,1% faţă de luna precedentă şi de 12,8% comparativ cu luna martie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna martie 2010 a constituit 1223,8 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 2,1% faţă de luna precedentă şi cu 8,5% comparativ cu luna martie 2009.

23.04.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6028,9 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2009 a constituit 104,9% în preţuri comparabile. În luna martie curent în raport cu martie 2009 acest indice a marcat 105,6%.

22.04.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 582,4 mii tone de mărfuri, cu 45,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 1,7% mai puţin comparativ cu luna martie 2009. Parcursul mărfurilor în luna martie 2010 a totalizat 235,4 mil. tone-km, cu 30,1% mai mult în raport cu luna februarie 2010 şi cu 17,2% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

20.04.2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2010 a crescut cu 10,6% faţă de perioada respectivă a anului 2009. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 11,0%, căreia i-a revenit circa 97% din volumul total al producţiei agricole.

19.04.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2010 au scăzut cu 1,4 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

15.04.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de februarie curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,0%, iar faţă de martie 2009 – cu 10,2%.

08.04.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 s-au cifrat la 110,6 mil. dolari SUA, cu 30,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,2% - comparativ cu luna februarie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 au însumat 252,0 mil. dolari SUA, cu 26,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,1% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2009.

07.04.2010
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2009 a fost de 42138 persoane, cu 190 persoane (0,5%) mai mult comparativ cu anul precedent. Rata mortalităţii generale a constituit 11,8 decedaţi la1000 locuitori, rămînînd la nivelul anului 2008.

07.04.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie faţă de februarie 2010 a constituit 100,7 %, iar faţă de martie 2009 – 108,1% (informativ: în martie 2009 faţă de februarie 2009 IPC a marcat 99,2 % şi faţă de martie 2008 – 101,0%). De la începutul anului (în luna martie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 5,5 la sută.

30.04.2009
Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 634 apartamente cu suprafaţa totală de 76,9 mii m2, ceea ce a constituit 90,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

30.04.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 1166,3 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 40,6 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2008.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37807 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran