RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
16.05.2016
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 40,9 mii de turişti, din care 18,9 mii de turişti moldoveni (46,1% din total) şi 22,0 mii de turişti străini (53,9%). Comparativ cu ianuarie-martie 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+14,5%), pe seama creşterii acestuia la hoteluri şi moteluri (+24,5%), la tabere de vacanţă pentru elevi (+20,7%), la structuri de odihnă (+13,1%).

13.05.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2015 a constituit 101,1%. În luna martie 2016 faţă de martie 2015 acest indice a marcat 107,2%.

12.05.2016
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul decedaţilor în anul 2015 a fost de 39906 persoane, cu 412 persoane (1,0%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,2 decedaţi la 1000 locuitori.

11.05.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din aprilie 2015 pînă în aprilie 2016) a constituit 8,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,3%, nealimentare – 7,2% şi servicii – 7,8%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2016 faţă de martie 2016 a constituit 100,0%.

11.05.2016
Activitatea companiilor de leasing în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2015 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1089,2 mil. lei, sau cu 18 mil. lei (cu 1,7%) mai mult decît în anul 2014. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 981,8 mil. lei (sau 90,1% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 824,2 mil.lei.

10.05.2016
Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2016 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova*, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat a fost de 652,3 mii, în creştere cu 54,0 % faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015. Numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat, în ianuarie-martie 2016 a fost de 1153,1 mii, cu 0,7 % mai puţin decît în perioada similară din anul 2015.

06.05.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2016, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2016 s-au cifrat la 162,0 mil. dolari SUA, cu 17,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 7,3% mai puţin, comparativ cu luna martie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2016 au însumat 395,0 mil. dolari SUA, cu 37,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 1,8% mai puţin, comparativ cu luna martie 2015.

05.05.2016
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în localităţile urbane spaţiile verzi în anul 2015 au alcătuit 6,5 mii ha sau 7,3% din suprafaţa totală a intravilanului. În perioada anilor 2007-2013 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar începînd cu anul 2014 se atestă o diminuare a acestora.

05.05.2016
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2016 faţă de perioada respectivă a anului precedent a constituit 99,6%.

28.05.2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2442,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 2,4% (în preţuri comparabile).

27.05.2015
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 au fost date în folosinţă 579 apartamente noi cu suprafaţa totală de 66,3 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în creştere cu 6,3%.

27.05.2015
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la 1 ianuarie 2015 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3555,2 mii persoane, din care 690,9 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori.

25.05.2015
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2015 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 974,9 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 98,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2014.

22.05.2015
Câştigul salarial mediu în martie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4397,3 lei, înregistrând o creştere cu 12,4% faţă de luna martie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2015 faţă de luna martie 2014 a fost de 104,9%.

20.05.2015
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 9,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 7,3% -comparativ cu luna martie 2014. În trimestrul I 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 6,9% (în preţuri comparabile) faţă de aceeaşi perioada din anul 2014.

20.05.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 872,1 mii tone de mărfuri, cu 1,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 13,4% mai puţin în raport cu luna aprilie 2014. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2015 a totalizat 290,4 mil. tone-km, ce e cu 15,9% mai puţin faţă de luna martie 2015 şi cu 14,0% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

20.05.2015
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2015 a constituit 3555,2 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 cu 2475 persoane.

19.05.2015
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2015 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 23,7 mii de turişti şi excursionişti, cu 2,9% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2014.

18.05.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2015 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creştere cu 0,1% faţă de martie curent, cu 4,2% − faţă de decembrie 2014 şi cu 5,4% − faţă de aprilie 2014.

15.05.2015
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 35,7 mii de turişti, din care 19,5 mii de turişti moldoveni (54,7% din total) şi 16,2 mii de turişti străini (45,3%). Comparativ cu ianuarie-martie 2014 s-a diminuat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-6,6%), pe seama reducerii acestuia la cămine pentru vizitatori (-14,3%), hoteluri şi moteluri (-11,0%), structuri de întremare (-3,0%).

14.05.2015
Activitatea companiilor de leasing în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2014 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1071,1 mil. lei, sau cu 65,7 mil. lei (cu 5,8%) mai puţin decît în anul 2013.

13.05.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2014 a constituit 107,7%. În luna martie 2015 faţă de martie 2014 acest indice a marcat 110,2%.

12.05.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în aprilie 2015 faţă de martie 2015 a constituit 101,0%, iar faţă de aprilie 2014 – 107,6%.

12.05.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 488,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 14,8%. În ianuarie-martie 2015 importurile au totalizat 975,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 19,9%.

12.05.2015
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul decedaţilor în anul 2014 a fost de 39494 persoane, cu 1434 persoane (3,8%) mai mult comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori.

05.05.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015 (informaţie succintă)
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2015 s-au cifrat la 174,9 mil. dolari SUA, cu 5,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 18,3% mai puţin comparativ cu luna martie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2015 au însumat 402,4 mil. dolari SUA, cu 32,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 16,7% mai puţin comparativ cu luna martie 2014.

05.05.2015
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole la produsele agricole în ianuarie-martie 2015 faţă de perioada respectivă a anului precedent a constituit 101,0%.

05.05.2015
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 6,5 mii ha sau 7,7% reprezintă spaţiile verzi. În perioada anilor 2007-2013 suprafaţa spaţiilor verzi este practic constantă, dar în scădere cu 0,9 mii ha în anul 2014, această diminuare se atestă în mun. Chişinău şi or. Otaci respectiv cu 0,8 şi 0,1 mii ha.

29.05.2014
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 au fost date în folosinţă 463 apartamente noi cu suprafaţa totală de 59,8 mii m². Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 13,7%.

29.05.2014
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-martie 2014 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 2169,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere de 3,0% (în preţuri comparabile).

29.05.2014
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, la 1 ianuarie 2014 numărul populaţiei stabile în Republica Moldova a constituit 3557,6 mii persoane, din care 699,8 mii persoane sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani.Numărul născuţilor-vii în anul 2013 a fost de 37,9 mii persoane sau cu 1564 persoane (4%) mai puţin faţă de anul precedent.

28.05.2014
Câştigul salarial mediu în martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3912,4 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna martie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2014 faţă de luna martie 2013 a fost de 101,5%.

26.05.2014
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2013 pe teritoriul ţării au fost amplasate 779 sisteme de alimentare cu apă, din care 605 unităţi – cu proprietate publică, 171 – private, 3 – proprietate mixtă.

22.05.2014
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-martie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 726,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013.

21.05.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna aprilie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,8% faţă de martie curent, cu 2,8% faţă de decembrie 2013 şi cu 5,7% − faţă de aprilie 2013.

20.05.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 978,5 mii tone de mărfuri, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,1% mai puţin comparativ cu luna aprilie 2013. În ianuarie-aprilie 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3215,5 mii tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2013 cu 8,9%.

20.05.2014
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2014 a constituit 3557,6 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 cu 1863 persoane.

19.05.2014
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2014 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 24,4 mii de turişti şi excursionişti, cu 18,5% mai mult decît în perioada similară din anul 2013.

19.05.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 106,3%. În luna martie 2014 faţă de martie 2013 acest indice a marcat 99,3%.

16.05.2014
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 38,2 mii de turişti, din care 20,9 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 17,3 mii de turişti străini (45,4%). Comparativ cu ianuarie-martie 2013, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+4,7%), pe seama creşterii acestuia la structuri de întremare (21,4%), hoteluri şi moteluri (+10,1%).

 
Pagina
1234567
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47980 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran