RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.01.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
21.08.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1734,8 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 7,9% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 6,0% comparativ cu luna iulie 2008.

21.08.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iulie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12432,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2008 a constituit 75,3% în preţuri comparabile (în primele 6 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,1%).

20.08.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 55,5 mii turişti şi excursionişti, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 0,5%.

19.08.2009
Rezultatele studiului privind "Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică prezintă rezultatele studiului privind "Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate în Republica Moldova". Cercetarea selectivă a fost lansată în trimestrul III 2008 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

18.08.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iulie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de iunie curent cu 0,6%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,8%, iar faţă de iulie 2008 – cu 3,9%.

18.08.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de sosiri şi înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică colective сu funcţiuni de cazare respectiv, cu 23,7% şi 22,4%.

11.08.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au micşorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 cu 46%.

06.08.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2009 s-au cifrat la 107,7 mil. dolari SUA, cu 7,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,2% mai puţin comparativ cu luna iunie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2009 au însumat 259,7 mil. dolari SUA, cu 6,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 41,4% mai puţin comparativ cu luna iunie 2008.

06.08.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie 2009 faţă de iunie 2009 a constituit 99,4%, iar faţă de iulie 2008 – 99,5% (informativ: în iulie 2008 faţă de iunie 2008, IPC a marcat 99,1% iar faţă de iulie 2007 – 113,4%).

31.07.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3432,2 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 38,4 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2008.

31.07.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor în antrepriză în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1289,2 mil.lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 63,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2008.

31.07.2009
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 1854 apartamente cu suprafaţa totală de 212,1 mii m.p., ceea ce a constituit 89,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 98,4% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

30.07.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-iunie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2673,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 10,1%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2345,2 lei şi a crescut faţă de ianuarie-iunie 2008 cu 18,5%, în sectorul real al economiei – 2865,4 lei şi a crescut cu 7,5 la sută fata de perioada similară a anului 2008.

28.07.2009
Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că conform datelor preliminare, pentru roada anului 2009 în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei) s-au semănat 1459 mii ha, sau cu 40 mii ha (cu 2,7%) mai puţin faţă de anul 2008.

27.07.2009
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2008
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2008 s-a desfăşurat în 70 instituţii (organizaţii): 42 instituţii de cercetări ştiinţifice, 13 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii şi 12 instituţii de învăţămînt superior. Distribuţia pe forme de proprietate relevă că, 58 unităţi sau 82,9% din instituţii sînt publice.

22.07.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1618,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,5% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,5% comparativ cu luna iunie 2008.Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iunie 2009 a constituit 972,1 mil. lei, fiind mai mică, în termeni reali, cu 1,2% faţă de luna precedentă şi mai mare cu 2,9% comparativ cu luna iunie 2008.

22.07.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 10624,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2008 a constituit 75,1% în preţuri comparabile. În luna iunie curent faţă de iunie 2008 acest indice a marcat 76,8%.

21.07.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3324,9 mii tone de mărfuri, sau 37,0% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. În ianuarie-iunie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008 s-a micşorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze (-8,5%), cu transportul aerian (-7,0%) şi fluvial (-1,5%).

20.07.2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1125,1 lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de aceiaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 0,3%.

17.07.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna mai curent cu 1,0%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,2%, iar faţă de iunie 2008 – cu 3,6%.

17.07.2009
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2009 a crescut cu 2,6% faţă de perioada respectivă a anului 2008. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 5,1%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 11,1% faţă de ianuarie-iunie 2008.

14.07.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II 2009 au scăzut faţă de trimestrul I 2009 cu 2,2%, faţă de trimestrul IV 2008 cu 22,4% şi cu 12,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

07.07.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2009 faţă de mai 2009 a constituit 99,7%, iar faţă de iunie 2008 – 99,2%. De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 1,8 la sută.

07.07.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2009 s-au cifrat la 100,7 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,4% mai puţin comparativ cu luna mai 2008.

30.06.2009
Situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009. Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009 a constituit 78382,4 mii m.p. Localităţilor urbane le revin 29687,7 mii m.p. sau 37,9% din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48694,7 mii m.p. şi 62,1%.

29.06.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează ca în ianuarie-mai 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2641,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 11,5%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2296,4 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23,3%, în sectorul real al economiei – 2845,3 lei şi a crescut cu 7,8 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

26.06.2009
Minimul de existenţă în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează ca în trimestrul I 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1338,4 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2008 cu 1,5%.

24.06.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1618,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 3,6% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,1% comparativ cu luna mai 2008.

23.06.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în capital fix pentru anul 2008. În anul 2008 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate din contul tuturor surselor de finanţare au utilizat 18123,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2007 acest volum s-a majorat cu 1,7% (în preţuri comparabile), iar faţă de anul 2000 de 2,5 ori (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor a revenit 5,1 mii lei investiţii în capital fix faţă de 4,3 mii lei în anul 2007.

22.06.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-mai 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 8688,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2008 a constituit 74,7% în preţuri comparabile. În luna mai curent faţă de mai 2008 acest indice a marcat 76,7%.

22.06.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-mai 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 2775,1 mii tone de mărfuri, sau 36,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 918,3 mil. tone-km, sau 43,8% din nivelul înregistrat în ianuarie-mai 2008.

19.06.2009
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008. În anul 2008 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 41,1 mii întreprinderii, sau cu 2 mii întreprinderi (cu 5,1%) mai mult faţă de anul 2007. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,6 % din numărul total de întreprinderi.

18.06.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2009. În luna mai 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de aprilie curent cu 1,1%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 2,2%, iar faţă de mai 2008 – cu 4,8%.

17.06.2009
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09.

16.06.2009
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2008.

15.06.2009
Produsul Intern Brut în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind produsul intern brut în ianuarie-martie 2009. În ianuarie-martie 2009 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 12974 mil. lei, preţuri curente de piaţă. În termeni reali, produsul intern brut s-a situat cu 6,9 % sub nivelul perioadei respective a anului precedent.

08.06.2009
Activitatea companiilor de leasing în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în Republica Moldova la sfîrşitul anului 2008 au fost înregistrate 39 de companii cu activitatea de leasing, din care efectiv au activat 27 de companii.

04.06.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în mai 2009 faţă de aprilie 2009 a constituit 100,2%, iar faţă de mai 2008 – 98,4% (informativ: în mai 2008 faţă de aprilie 2008 IPC a marcat 101,5% şi faţă de mai 2007 – 116,9%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 1,5 la sută.

03.06.2009
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2008. Pe parcursul anilor 2007-2008 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi scăderea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

29.05.2009
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia copiilor pentru anul 2008.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47945 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran