RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
03.08.2011
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2010 cu 19,8%.

22.07.2011
Câştigul salarial mediu în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3216,0 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna mai 2010 şi cu 2,6% faţă de luna precedentă (aprilie 2011).

22.07.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-mai 2011 faţă de ianuarie-mai 2010 a marcat o creştere de 8,2%. În luna mai curent în raport cu mai 2010 acest indice a constituit 104,9%.

21.07.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 738,4 mii tone de mărfuri, cu 10,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,7% - comparativ cu luna iunie 2010. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2011 a totalizat 290,2 mil. tone-km, cu 9,7% mai mult în raport cu luna mai 2011 şi cu 6,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

20.07.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II anul 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 9,4 %.

20.07.2011
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2011, conform estimărilor, s-a majorat cu 3,9% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Creşterea producţiei globale agricole a fost determinată în principal de majorarea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 91% din total producţia agricolă) cu 4,2%.

18.07.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de mai curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,4%, iar faţă de iunie 2010 – cu 6,6%.

11.07.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie faţă de mai 2011 a constituit 100,1%, iar faţă de iunie 2010 – 107,7%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 5,0 la sută.

11.07.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2011 s-au cifrat la 173,6 mil. dolari SUA, cu 1,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 63,2% mai mult, comparativ cu luna mai 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2011 au însumat 437,6 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 47,3% - comparativ cu luna mai 2010.

08.07.2011
Câştigul salarial mediu în luna aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3134,6 lei, înregistrând o creştere cu 13,7% faţă de luna aprilie 2010 şi cu 5,0% faţă de martie 2011.

08.07.2011
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, pe parcursul anilor 2009-2010 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări, care sunt exprimate în primul rând prin scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii generale, ca rezultat s-a majorat scăderea naturală a populaţiei.

30.06.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-aprilie 2011 faţă de ianuarie-aprilie 2010 a marcat o creştere de 9,2%. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2010 acest indice a marcat 111,4%.

29.06.2011
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 13098,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2009, acest volum s-a majorat cu 16,4% (în preţuri comparabile).

28.06.2011
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 45,6 mii întreprinderi, sau cu 1,9 mii întreprinderi (cu 4,3%) mai mult faţă de anul 2009. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,7% din numărul total de întreprinderi.

22.06.2011
Minimul de existenţă în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1471,3 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2010 cu 9,6%.

22.06.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1352,2 lei, fiind în creştere cu 10,6% faţă de anul precedent.Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestru I 2011 au constituit în medie pe o persoană lunar 1421,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 7,2%.

21.06.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 669,5 mii tone de mărfuri, cu 1,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,9% mai puţin comparativ cu luna mai 2010.

16.06.2011
Câştigul salarial mediu în lunile ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2985,1 lei, înregistrând o creştere cu 8,1% faţă de luna martie 2010 şi cu 3,5% faţă de luna precedentă (februarie 2011). În luna ianuarie salariul mediu a constituit 2835,6 lei (109,2% faţă de ianuarie 2010) şi în luna februarie - 2884,5 lei (111,4% faţă de februarie 2010).

15.06.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de aprilie curent cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,1%, iar faţă de mai 2010 – cu 6,9%.

15.06.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 16784 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 8,4% faţă de ianuarie-martie 2010.

10.06.2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare de 1748,3 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-martie 2010, acest volum s-a majorat cu 32% (în preţuri comparabile).

09.06.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în luna mai faţă de aprilie 2011 a constituit 100,6 %, iar faţă de mai 2010 – 107,0%. De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 4,9 la sută.

08.06.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2011 s-au cifrat la 175,9 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 77,7% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2010.Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2011 au însumat 421,1 mil. dolari SUA, cu 7,9% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 43,8% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2010.

07.06.2011
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2010 s-a desfăşurat în 62 unităţi, din care 38 institute şi/sau centre de cercetare, 12 instituţii de învăţămînt superior şi 12 – alte tipuri de unităţi. Din totalul unităţilor, 51 unităţi sau 82,3% fiind în proprietatea statului.

06.06.2011
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că pe parcursul anilor 2008-2010 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări, care sunt exprimate în primul rând prin scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii generale, ca rezultat s-a majorat scăderea naturală a populaţiei.

02.06.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-martie 2011 faţă de ianuarie-martie 2010 a marcat o creştere de 8,5%². În luna martie curent în raport cu martie 2010 acest indice a marcat 103,7%.

01.06.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 627 apartamente cu suprafaţa totală de 76,3 mii m², ceea ce a constituit 158,6 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

31.05.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1137,7 mii persoane, fiind în creştere cu 1,2% (13,0 mii) faţă de trimestrul I 2010.

31.05.2011
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia copiilor în anul 2010.

25.05.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 18,5 mii turişti şi excursionişti, cu 46,2% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2010.

23.05.2011
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2010.

20.05.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 647,8 mii tone de mărfuri, cu 21,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 13,0% mai mult comparativ cu luna aprilie 2010.

17.05.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 654,7 mii locuri-zile, micşorîndu-se cu 7,7% faţă de perioada similară din anul 2010.

17.05.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de martie curent cu 0,6%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,0%, iar faţă de aprilie 2010 – cu 5,5%.

11.05.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-februarie 2011 faţă de ianuarie-februarie 2010 a marcat o creştere de 11,7%. În luna februarie curent în raport cu februarie 2010 acest indice a marcat 109,1%.

11.05.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie faţă de martie 2011 a constituit 101,0 %, iar faţă de aprilie 2010 – 106,5 %. De la începutul anului (în luna aprilie a.c. faţă de decembrie 2010) preţurile s-au majorat cu 4,3 la sută.

10.05.2011
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2011. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2011 a constituit 3560,4 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2010 cu 3,3 mii.

06.05.2011
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 79,1 mii ha, din care suprafaţă din intravilan – 43,2 mii ha sau 54,6% din suprafaţa totală.

06.05.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2011 s-au cifrat la 182,9 mil. dolari SUA, cu 13,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 61,5% - comparativ cu luna martie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2011 au însumat 457,5 mil. dolari SUA, cu 28,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 46,4% - comparativ cu luna martie 2010.

05.05.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent au crescut cu 17,3%. Preţurile de vînzare la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 31,3%, la produsele animaliere au scăzut cu 7,0%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69583 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran