RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.01.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
27.05.2009
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2008. Suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 78,0 mii ha, dintre care suprafaţă din intravilan – 42,8 mii ha (54,9%).

27.05.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2619,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12,6%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 10,1%.

25.05.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au micşorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 cu 47,4%.

22.05.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 16,2 mii turişti şi excursionişti, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 5,6%.

22.05.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 2186,6 mii tone de mărfuri, sau 36,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 707,3 mil. tone-km, sau 42,8% din nivelul înregistrat în ianuarie-aprilie 2008.

22.05.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6936,3 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2008 a constituit 74,3% în preţuri comparabile. În luna aprilie curent faţă de aprilie 2008 acest indice a marcat 69,9%.

21.05.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului că în trimestrul I 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1181,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,3% (-40,1 mii) faţă de trimestrul I 2008.

21.05.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1559,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 5,6% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,1% comparativ cu luna aprilie 2008.

20.05.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective şi numărul de înnoptări ale acestora respectiv, cu cîte 7,7%.

19.05.2009
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind structura populaţiei stabile, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009.

15.05.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna aprilie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de martie curent cu 0,6%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 3,2%, iar faţă de aprilie 2008 – cu 4,3%.

08.05.2009
Contravenţiile administrative în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele cu referinţă la contravenţiile administrative în anul 2008. Pe parcursul anului 2008 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative au fost constatate 571,9 mii încălcări de lege, cu 23,2 la sută mai puţin comparativ cu anul 2007.

07.05.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizând indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna aprilie 2009. Indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie a.c. faţă de martie 2009 a constituit 100,3%, iar faţă de aprilie 2008 – 99,7 % (informativ: în aprilie 2008 faţă de martie 2008 IPC a marcat 101,6% şi faţă de aprilie 2007 – 116,2%).

30.04.2009
Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 634 apartamente cu suprafaţa totală de 76,9 mii m2, ceea ce a constituit 90,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

30.04.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 1166,3 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 40,6 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2008.

30.04.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 500,7 mil. lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 58,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2008.

29.04.2009
Minimul de existenţă în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că mărimea medie a minimului de existenţă 1 în anul 2008 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1368,1 lei, fiind în creştere faţă de anul 2007 cu 24,4%. Creşterea minimului de existenţă a fost determinată atît de creşterea preţurilor la produsele alimentare, cît şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, şi în special majorarea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii.

29.04.2009
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2569,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2208,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23%, în sectorul real al economiei – 2782,4 lei şi a crescut cu 9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

24.04.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1471,6 mil. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,7% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 5,6% comparativ cu luna martie 2008.

24.04.2009
Numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului în anul 2008.

23.04.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 5284,2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2008 a constituit 75,8% în preţuri comparabile. În luna martie curent faţă de martie 2008 acest indice a marcat 79,5% (faţă de 74,9% in luna ianuarie şi 72,9% în luna februarie faţă de lunile respective ale anului precedent).

22.04.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 1527,8 mii tone, sau 35,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-69,4%), auto (-52,5%) şi aerian (-14,2%).

21.04.2009
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2009, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente circa 1019 mil. lei, înregistrînd 103,7% faţă de perioada respectivă a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 3,6% şi a producţiei vegetale - cu 6,9 %.

15.04.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de februarie curent cu 0,4%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 3,7%, iar faţă de martie 2008 – cu 4,9%.

13.04.2009
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2008 a fost de 41948 persoane, cu 1102 persoane (2,6%) mai puţin comparativ cu anul precedent. Aceasta scădere s-a înregistrat la majoritatea cauzelor de deces. Rata mortalităţii generale a constituit 11,8 decedaţi la1000 locuitori faţă de 12,0 în 2007.

10.04.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2009 au scăzut cu 20,6% faţă de trimestrul IV a.2008 şi cu 2,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. În profil pe sectoarele economiei naţionale creşterea preţurilor în trimestrul de referinţă faţă de perioada respectivă a anului 2008 a fost marcată doar în construcţia de locuinţe.

03.04.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum în luna martie 2009. Indicele preţurilor de consum în martie a.c. faţă de februarie 2009 a constituit 99,2%, iar faţă de martie 2008 – 101,2% (în martie 2008 faţă de februarie 2008 IPC a marcat 101,1% şi faţă de martie 2007 – 115,4%).

02.04.2009
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică transmite că în anul 2008, studiile prin doctorat s-au desfăşurat în 43 de instituţii, inclusiv în 28 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior.

01.04.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj, anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1302,8 mii persoane, fiind în uşoară scădere faţă de anul precedent (-0,8%). Această descreştere se datorează descreşterii cu 15 mii a numărului şomerilor.

31.03.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în 2008 în comparaţie cu 2007 au înregistrat o descreştere cu circa 14,2%.

30.03.2009
Numărul populaţiei prezente în Republica Moldova pe unele grupe de vîrstă la 1 ianuarie 2009
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul populaţiei prezente în Republica Moldova pe unele grupe de vîrstă la 1 ianuarie 2009.

27.03.2009
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009, în profil teritorial.

27.03.2009
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-februarie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2537,3 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 13%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8%.

26.03.2009
Remunerarea salariaţilor în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind remunerarea salariaţilor în anul 2008. În anul 2008 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2529,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2007 în valoare nominală cu 22,5 %, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu circa 9%.

23.03.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3297,72 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2008 a constituit 73,7% în preţuri comparabile3. În luna februarie curent faţă de februarie 2008 acest indice a marcat 72,9%.

20.03.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 948,9 mii tone, sau 38,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-67,6%), auto (-44,8%) şi aerian (-20,8%).

20.03.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna februarie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1318,7 mil.lei, marcănd, în termeni reali, o diminuare de 4,2% faţă de luna precedentă şi de 6,3% comparativ cu luna februarie 2008.

19.03.2009
Nivelul criminalităţii în Republica Moldova în anul 2008
Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2008 au fost înregistrate 24,8 mii infracţiuni sau cu 1,7% mai mult decît în anul 2007. Cele mai multe infracţiuni au fost înregistrate în localităţile urbane – 66% din total infracţiuni înregistrate. La 10 mii locuitori în medie revin 67 crime, acest indicator fiind în descreştere începînd cu anul 2000.

18.03.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna februarie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de ianuarie curent cu 3,0%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 4,1%, iar faţă de februarie 2008 – cu 4,7%.

05.03.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna februarie 2009. Indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie a.c. faţă de ianuarie 2009 a constituit 99,0%, iar faţă februarie 2008 - 103,1 % (informativ: în februarie 2008 faţă de ianuarie 2008 IPC a marcat 101,5% şi faţă de februarie 2007 – 114,8%).

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47945 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran