RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
19.10.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 0,4%.

18.10.2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2010, conform estimărilor, a crescut cu 8,7% faţă de perioada respectivă a anului 2009. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea atît a producţiei animale (cu 15,5%), cît şi a producţiei vegetale (cu 4,4%).

15.10.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat faţă de august curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,5%, iar faţă de septembrie 2009 – cu 7,2%.

08.10.2010
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole, reieşind din suprafeţele recoltate în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2010.

07.10.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2010 s-au cifrat la 122,6 mil. dolari SUA, cu 3,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 25,3% - comparativ cu luna august 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2010 au însumat 301,5 mil. dolari SUA, cu 4,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 28,9% mai mult comparativ cu luna august 2009.

07.10.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie 2010 faţă de august 2010 a constituit 100,8 %, iar faţă de septembrie 2009 – 108,0 % (informativ: în septembrie 2009 faţă de august 2009 IPC a marcat 100,6% şi faţă de septembrie 2008 – 97,7%). De la începutul anului (în luna septembrie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 4,5 la sută.

30.09.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-august 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2897,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 7,4%.

30.09.2010
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2009
La începutul anului 2010 în Republica Moldova locuiau 500,4 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (60,6%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural.

22.09.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-august 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16186,5 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2009 a constituit 105,2% în preţuri comparabile.

22.09.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 779,1 mii tone de mărfuri, cu 6,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 15,0% – comparativ cu luna august 2009. Parcursul mărfurilor în luna august 2010 a totalizat 264,0 mil. tone-km, cu 6,3% mai mult în raport cu luna iulie 2010 şi cu 8,9% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

20.09.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2303,8 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 6,2% faţă de luna precedentă şi de 9,7% - comparativ cu luna august 2009.

16.09.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II anul 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1259,8 lei, fiind în creştere cu 10,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

15.09.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de iulie curent cu 0,7%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,9%, iar faţă de august 2009 – cu 8,5%.

15.09.2010
Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2010 produsul intern brut a însumat 31720 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 5,6% faţă de ianuarie-iunie 2009.

15.09.2010
Minimul de existenţă în trimestrul II 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II anul 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1385,8 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II anul 2009 cu 11,9%.

09.09.2010
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că recolta medie a cerealelor şi leguminoaselor boabe (cu excepţia porumbului) în perioada de referinţă a constituit 21,4 chintale la hectar sau cu 8% mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului 2009, din care a grîului – 23,5 chintale sau cu 10% mai mult şi a leguminoaselor pentru boabe, respectiv, 13,6 chintale la hectar, sau cu 17% mai mult.

07.09.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2010 s-au cifrat la 118,6 mil. dolari SUA, cu 19,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,7% - comparativ cu luna iulie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2010 au însumat 314,0 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 18,6% mai mult comparativ cu luna iulie 2009.

06.09.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în august faţă de iulie 2010 a constituit 99,1%, iar faţă de august 2009 – 107,8% (informativ: în august 2009 faţă de iulie 2009 IPC a marcat 98,9% şi faţă de august 2008 – 97,8%).

02.09.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iulie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2877,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,8%, salariul real constituind 99,8% din nivelul anului trecut.

26.08.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul II 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1349,6 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,6% (-8,5 mii) faţă de trimestrul II 2009. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-20,1 mii) în sectorul non-agricol.

24.08.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iulie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 14122,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2009 a constituit 105,5% în preţuri comparabile. În luna iulie curent în raport cu iulie 2009 acest indice a marcat 99,8%.

24.08.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2198,3 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 10,4% faţă de luna precedentă şi de 8,9% - comparativ cu luna iulie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iulie 2010 a însumat 1094,9 mil. lei, fiind mai mare cu 0,6% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 2,4% - comparativ cu luna iulie 2009.

23.08.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 727,9 mii tone de mărfuri, cu 10,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,9% – comparativ cu luna iulie 2009. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2010 a totalizat 247,1 mil. tone-km, cu 5,8% mai puţin în raport cu luna iunie 2010 şi cu 3,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

23.08.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 61,1 mii turişti şi excursionişti, cu 10,1% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2009.

17.08.2010
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 1931,6 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 20,2% faţă de perioada similară din anul 2009.

16.08.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de iunie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,1%, iar faţă de iulie 2009 – cu 8,1%.

06.08.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 s-au cifrat la 99,1 mil. dolari SUA, cu 8,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% - comparativ cu luna iunie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 au însumat 322,7 mil. dolari SUA, cu 8,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna iunie 2009.

06.08.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie faţă de iunie 2010 a constituit 99,4 %, iar faţă de iulie 2009 – 107,6 % (informativ: în iulie 2009 faţă de iunie 2009 IPC a marcat 99,4% şi faţă de iunie 2008 – 99,5%). De la începutul anului (în luna iulie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 4,7 la sută.

06.08.2010
Roada medie a culturilor agricole la începutul perioadei de recoltare
Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), conform stării la 1 august 2010. Astfel, recolta medie a cerealelor şi leguminoaselor boabe (cu excepţia porumbului) a constituit 21,8 chintale la hectar sau cu 7,4% mai mult comparativ cu aceiaşi dată a anului 2009, din care a griului – 24,1 chintale sau cu 10,6 % mai mult, a leguminoaselor pentru boabe, respectiv, 13,9 chintale la hectar, sau cu 17,8% mai mult.

04.08.2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în Republica Moldova. În ianuarie-iunie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3305,1 mil. lei, constituind 96,4 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2009.

03.08.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2009 cu 18,4%.

03.08.2010
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu tipul principal de activitate „Construcţii”. În ianuarie-iunie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1198,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 90,9 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2009.

03.08.2010
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor. În ianuarie-iunie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 880 apartamente cu suprafaţa totală de 107,5 mii m2, ceea ce a constituit 50,7 % faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 87,0 % din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

02.08.2010
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că pe parcursul anilor 2007-2009 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi stabilizarea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

30.07.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2850,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,6%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,7%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,2 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 8,0%, în sectorul real al economiei – 3034,4 lei şi s-a majorat cu 5,9 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

28.07.2010
Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că conform datelor la 1 iunie 2010, pentru roada anului curent în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei) s-au semănat 1469 mii ha, sau cu 10 mii ha (cu 0,7%) mai mult faţă de anul 2009.

23.07.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2010,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,2% faţă de luna precedentă şi de 8,3% - comparativ cu luna iunie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iunie 2010 a însumat 1085,3 mil. lei, fiind mai mică cu 4,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 0,2% - comparativ cu luna iunie 2009.

22.07.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 668,9 mii tone de mărfuri, cu 3,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 20,6% mai mult comparativ cu luna iunie 2009. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2010 a totalizat 260,5 mil. tone-km, cu 7,6% mai mult în raport cu luna mai 2010 şi cu 21,5% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

22.07.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12216,1 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2009 a constituit 106,6% în preţuri comparabile. În luna iunie curent în raport cu iunie 2009 acest indice a marcat 108,8%.

19.07.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 2,9%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
62455 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran