RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
08.07.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie faţă de mai 2010 a constituit 99,5%, iar faţă de iunie 2009 – 107,8% (informativ: în iunie 2009 faţă de mai 2009 IPC a marcat 99,7% şi faţă de iunie 2008 – 99,2%). De la începutul anului (în luna iunie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 5,4 la sută.

07.07.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2010 s-au cifrat la 107,7 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 7,2% - comparativ cu luna mai 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2010 au însumat 297,4 mil. dolari SUA, cu 1,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,4% - comparativ cu luna mai 2009.

02.07.2010
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 43,7 mii întreprinderii, sau cu 2,6 mii întreprinderi (cu 6,3%) mai mult faţă de anul 2008. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,8 % din numărul total de întreprinderi.

30.06.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2804,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,2%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,5%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2472,0 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 7,7%, în sectorul real al economiei – 2997,6 lei şi s-a majorat cu 5,4 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

30.06.2010
Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010. Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010 a constituit 78853,8 mii m2. Localităţilor urbane le revin 30100,6 mii m2 sau 38,2 % din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48753,2 mii m2 şi 61,8 %.

23.06.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 9997,4 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2009 a constituit 106,1% în preţuri comparabile. În luna mai curent în raport cu mai 2009 acest indice a marcat 111,0%.

22.06.2010
Activitatea investiţională şi de construcţii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în capital fix pentru anul 2009. În anul 2009 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 10878,9 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix.

22.06.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 686,6 mii tone de mărfuri, cu 20,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 8,2% – comparativ cu luna mai 2009. Parcursul mărfurilor în luna mai 2010 a totalizat 239,0 mil. tone-km, cu 1,6% mai puţin în raport cu luna aprilie 2010 şi cu 9,9% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

15.06.2010
Produsul intern brut în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2010 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 14498 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 4,7% faţă de trimestrul I 2009.

15.06.2010
Minimul de existenţă în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează ca în trimestrul I 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1343,0 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2009 cu 0,3%.

15.06.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de aprilie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,7%, iar faţă de mai 2009 – cu 8,1%.

15.06.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1237,6 lei, fiind în creştere cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

08.06.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 s-au cifrat la 101,4 mil. dolari SUA, cu 14,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 au însumat 293,0 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 21,4% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009.

07.06.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în mai faţă de aprilie 2010 a constituit 100,1 %, iar faţă de mai 2009 – 107,9 % (informativ: în mai 2009 faţă de aprilie 2009 IPC a marcat 100,2% şi faţă de mai 2008 – 98,4%). De la începutul anului (în luna mai a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 5,9 la sută.

04.06.2010
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2009. Pe parcursul anilor 2007-2009 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi stabilizarea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

31.05.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2766,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6%, salariul real fiind în scădere faţă de nivelul anului trecut (99,2%).

31.05.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1124,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,8% (-56,3 mii) faţă de tr.I 2009. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-67,4 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-26 mii).

28.05.2010
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind situaţia copiilor pentru anul 2009.

25.05.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 12,6 mii turişti şi excursionişti, cu 21,8% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2009.

24.05.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1982,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 4,7% faţă de luna precedentă şi de 11,0% comparativ cu luna aprilie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna aprilie 2010 a însumat 1202,1 mil. lei, fiind mai mică cu 2,0% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 12,2% comparativ cu luna aprilie 2009.

24.05.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 7845,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2009 a constituit 105,5% în preţuri comparabile. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2009 acest indice a marcat 106,2%.

21.05.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 562,5 mii tone de mărfuri, cu 3,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,6% mai puţin comparativ cu luna aprilie 2009. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2010 a totalizat 237,5 mil. tone-km, cu 0,6% mai puţin în raport cu luna martie 2010 şi cu 14,0% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

21.05.2010
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2009.

17.05.2010
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 709,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 12,3% faţă de perioada similară din anul 2009.

14.05.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de martie curent cu 0,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,9%, iar faţă de aprilie 2009 – cu 9,5%.

14.05.2010
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vîrste şi sexe la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2010. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2010 a constituit 3563,7 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2009 cu 3,8 mii.

07.05.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2010 s-au cifrat la 118,1 mil. dolari SUA, cu 6,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 5,7% - comparativ cu luna martie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2010 au însumat 312,6 mil. dolari SUA, cu 24,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 6,2% - comparativ cu luna martie 2009.

07.05.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie faţă de martie 2010 a constituit 100,3 %, iar faţă de aprilie 2009 – cu 108,1 % (informativ: în aprilie 2009 faţă de martie 2009 IPC a marcat 100,3 % şi faţă de aprilie 2008 – 99,7%). De la începutul anului(în luna aprilie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 5,8 la sută.

06.05.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent preţurile de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole¹ au crescut cu 20,6%, din ele: a produselor vegetale – cu 45,2%, iar a produselor animaliere - cu 3,5%.

06.05.2010
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2009. Suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 78,0 mii ha, dintre care suprafaţă din intravilan – 42,8 mii ha (54,9%).

04.05.2010
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică vizează că în ianuarie-martie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 390,7 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 74,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2009.

04.05.2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-martie 2010. În ianuarie-martie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 880,4 mil. lei, constituind 76,6% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2009.

04.05.2010
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 414 apartamente cu suprafaţa totală de 48,1 mii m2, ceea ce a constituit 62,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

30.04.2010
Activitatea companiilor de leasing în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 412,5 mil. lei, sau cu 834 mil. lei (de 3 ori) mai puţin decît în anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport (90%), din care autoturisme ocupă 85% (în valoare de 315 mil. lei).

30.04.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2740,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,7%, salariul real rămînînd practic la nivelul anului trecut (100,9%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2432,8 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,2%, în sectorul real al economiei – 2923,5 lei şi s-a majorat cu 5,1%.

29.04.2010
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009. În anul 2009, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 44 de instituţii, inclusiv în 29 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Din numărul total de instituţii, 2 unităţi aparţin sectorului privat.

29.04.2010
Contravenţii în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind contravenţiile pentru anul 2009. Pe parcursul anului 2009 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative (ianuarie-mai) şi a Codului contravenţional (iunie-decembrie) au fost constatate 383,7 mii încălcări de lege, cu 33,0 la sută mai puţin comparativ cu anul 2008.

26.04.2010
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2009. Activitatea de CD în anul 2009 s-a desfăşurat în 68 instituţii (organizaţii), 55 din acestea fiind unităţi publice sau 80,9% din total instituţii/organizaţii. Din numărul total de instituţii, 41 sunt unităţi specializate în cercetare-dezvoltare, 10 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii, 12 instituţii de învăţămînt superior, o unitate cu statut de bază experimentală şi o întreprindere industrială.

26.04.2010
Numărul născuţilor-vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2009
Biroul Naţional de Statistica comunică că în anul 2009 numărul născuţilor-vii a fost de 40803, mai mare cu 1785 (4,6%) faţă de anul 2008, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane, fiind respectiv de 12,4‰ şi 10,1‰.

23.04.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1887,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 23,1% faţă de luna precedentă şi de 12,8% comparativ cu luna martie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna martie 2010 a constituit 1223,8 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 2,1% faţă de luna precedentă şi cu 8,5% comparativ cu luna martie 2009.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69557 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran