RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
15.10.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III a.2009 faţă de perioada respectivă a anului precedent au scăzut cu 11,2%.

07.10.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2009 s-au cifrat la 98,0 mil. dolari SUA, cu 12,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 36,6% - comparativ cu luna august 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2009 au însumat 233,9 mil. dolari SUA, cu 11,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 48,5% - comparativ cu luna august 2008.

06.10.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie 2009 faţă de august 2009 a constituit 100,6%, iar faţă de septembrie 2008 – 97,7% (informativ: în septembrie 2008 faţă de august 2008 IPC a marcat 100,6% şi faţă de septembrie 2007 – 110,7%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 2,9 la sută.

29.09.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-august 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2696,4 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 9,8%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,2%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2338,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 22,6%, în sectorul real al economiei – 2902,5 lei şi a crescut cu 5,9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

28.09.2009
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind situaţia vîrstnicilor în anul 2008. La începutul anului 2009 în Republica Moldova locuiau 490,5 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (61%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, fiecare a doua persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-69 ani, iar 13,8% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-august 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 14302,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2008 a constituit 75,4% în preţuri comparabile (în primele 7 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,3%).

22.09.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-august 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 4698,1 mii tone de mărfuri, sau 39,4% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 1599,9 mil. tone-km, sau 47,0% din nivelul înregistrat în ianuarie-august 2008.

22.09.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – august 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1827,1 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 6,8% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 5,6% comparativ cu luna august 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna august 2009 a constituit 1089,3 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 13,7% faţă de luna precedentă şi cu 4,7% comparativ cu luna august 2008.

18.09.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de iulie curent cu 0,3%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,5%, iar faţă de august 2008 – cu 3,6%.

18.09.2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1179,6 lei, fiind în descreştere cu 2,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 2,0%.

18.09.2009
Minimul de existenţă în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1238,4 lei, fiind în descreştere faţă de trimestrul II 2008 cu 10,9%, iar faţă de trimestrul I 2009 - cu 7,5%. Această scădere a avut loc în special din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă.

16.09.2009
Produsul intern brut în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind produsul intern brut. În ianuarie-iunie 2009 produsul intern brut în valoare nominală de 27869 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere – în termeni reali – cu 7,8 % comparativ cu ianuarie-iunie 2008.

08.09.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2009 s-au cifrat la 111,3 mil. dolari SUA, cu 3,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 28,7% mai puţin comparativ cu luna iulie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2009 au însumat 264,8 mil. dolari SUA, cu 2,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 40,7% mai puţin comparativ cu luna iulie 2008.

04.09.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în august 2009 faţă de iulie 2009 a constituit 98,9 %, iar faţă de august 2008 – 97,8% (informativ: în august 2008 faţă de iulie 2008 IPC a marcat 100,7% şi faţă de august 2007 – 111,7%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 3,4 la sută.

28.08.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1358,1 mii persoane, fiind în descreştere cu 2,9% (-41,1 mii) faţă de tr.II 2008.

28.08.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iulie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2694,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 10,2%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,2%.

21.08.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iulie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 4027,8 mii tone de mărfuri, sau 38,5% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008.

21.08.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1734,8 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 7,9% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 6,0% comparativ cu luna iulie 2008.

21.08.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iulie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12432,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2008 a constituit 75,3% în preţuri comparabile (în primele 6 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,1%).

20.08.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 55,5 mii turişti şi excursionişti, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 0,5%.

19.08.2009
Rezultatele studiului privind "Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică prezintă rezultatele studiului privind "Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate în Republica Moldova". Cercetarea selectivă a fost lansată în trimestrul III 2008 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

18.08.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iulie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de iunie curent cu 0,6%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,8%, iar faţă de iulie 2008 – cu 3,9%.

18.08.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de sosiri şi înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică colective сu funcţiuni de cazare respectiv, cu 23,7% şi 22,4%.

11.08.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au micşorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 cu 46%.

06.08.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2009 s-au cifrat la 107,7 mil. dolari SUA, cu 7,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,2% mai puţin comparativ cu luna iunie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2009 au însumat 259,7 mil. dolari SUA, cu 6,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 41,4% mai puţin comparativ cu luna iunie 2008.

06.08.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie 2009 faţă de iunie 2009 a constituit 99,4%, iar faţă de iulie 2008 – 99,5% (informativ: în iulie 2008 faţă de iunie 2008, IPC a marcat 99,1% iar faţă de iulie 2007 – 113,4%).

31.07.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3432,2 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 38,4 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2008.

31.07.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor în antrepriză în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1289,2 mil.lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 63,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2008.

31.07.2009
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-iunie 2009. În I semestru 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 1854 apartamente cu suprafaţa totală de 212,1 mii m.p., ceea ce a constituit 89,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 98,4% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

30.07.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-iunie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2673,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 10,1%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2345,2 lei şi a crescut faţă de ianuarie-iunie 2008 cu 18,5%, în sectorul real al economiei – 2865,4 lei şi a crescut cu 7,5 la sută fata de perioada similară a anului 2008.

28.07.2009
Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că conform datelor preliminare, pentru roada anului 2009 în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei) s-au semănat 1459 mii ha, sau cu 40 mii ha (cu 2,7%) mai puţin faţă de anul 2008.

27.07.2009
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2008
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2008 s-a desfăşurat în 70 instituţii (organizaţii): 42 instituţii de cercetări ştiinţifice, 13 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii şi 12 instituţii de învăţămînt superior. Distribuţia pe forme de proprietate relevă că, 58 unităţi sau 82,9% din instituţii sînt publice.

22.07.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1618,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,5% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,5% comparativ cu luna iunie 2008.Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iunie 2009 a constituit 972,1 mil. lei, fiind mai mică, în termeni reali, cu 1,2% faţă de luna precedentă şi mai mare cu 2,9% comparativ cu luna iunie 2008.

22.07.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 10624,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2008 a constituit 75,1% în preţuri comparabile. În luna iunie curent faţă de iunie 2008 acest indice a marcat 76,8%.

21.07.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 3324,9 mii tone de mărfuri, sau 37,0% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. În ianuarie-iunie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2008 s-a micşorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze (-8,5%), cu transportul aerian (-7,0%) şi fluvial (-1,5%).

20.07.2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1125,1 lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de aceiaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 0,3%.

17.07.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna mai curent cu 1,0%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,2%, iar faţă de iunie 2008 – cu 3,6%.

17.07.2009
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2009 a crescut cu 2,6% faţă de perioada respectivă a anului 2008. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 5,1%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 11,1% faţă de ianuarie-iunie 2008.

14.07.2009
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II 2009 au scăzut faţă de trimestrul I 2009 cu 2,2%, faţă de trimestrul IV 2008 cu 22,4% şi cu 12,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

07.07.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2009 faţă de mai 2009 a constituit 99,7%, iar faţă de iunie 2008 – 99,2%. De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 1,8 la sută.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69663 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran