RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
29.01.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele pe transport pentru anul 2008. În anul 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 16163,7 mii tone de mărfuri, sau 95,2% din volumul realizat în anul 2007. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-7,2%), aerian (-17,0%) şi auto (- 0,1%), în timp ce în transportul fluvial acesta s-a majorat cu 21,3%.

28.01.2009
Producţia globală agricolă în anul 2008 în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2008, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente circa 16,4 miliarde lei, înregistrînd 131,9% în preţuri comparabile faţă de anul 2007. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea esenţială a producţiei vegetale - cu 69,0%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 19,6% faţă de anul precedent.

26.01.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada ianuarie-decembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 29654,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2007 a constituit 100,7% în preţuri comparabile. În luna decembrie curent faţă de decembrie 2007 acest indice a marcat 95,5%.

19.01.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă datele privind evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2008. În luna decembrie 2008 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de noiembrie curent cu 0,3%. În comparaţie cu decembrie 2007 indicele preţurilor producţiei industriale s-a majorat cu 3,4%.

16.01.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna decembrie 2008. În decembrie 2008 preţurile medii de consum au scăzut în comparaţie cu preţurile din luna noiembrie 2008 cu 0,2 la sută, fiind influenţate de descreşterea preţurilor la produsele nealimentare – cu 1,3 la sută, precum şi de creşterea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 1,2 la sută, preţurile medii la produsele alimentare au rămas la nivelul lunii noiembrie.

16.01.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
Importurile din luna noiembrie 2008 au fost inferioare celor din luna octombrie 2008 şi superioare celor din luna noiembrie 2007, în timp ce exporturile s-au redus faţă de ambele perioade. Diminuarea a fost influenţată, cu precădere, de consecinţele crizei financiare mondiale, care s-au răsfrînt negativ asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova. Exporturile de mărfuri în luna noiembrie 2008 s-au cifrat la 123,7 mil. dolari SUA, cu 17,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 16,8% - comparativ cu luna noiembrie 2007. În ianuarie-noiembrie 2008 exporturile au totalizat 1477,1 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 21,6%.

15.01.2009
Dinamica preţurilor în construcţii în trimestrul IV 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV 2008 au crescut cu 4,6 % faţă de trimestrul III 2008 şi cu 19,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

14.01.2009
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate la începutul anului de studii 2008/09
Elevi în învăţămîntul secundar profesional. La începutul anului de studii 2008/09, reţeaua învăţămîntului secundar profesional cuprindea 75 unităţi, dintre care 2 unităţi (şcoli de meserii) aparţineau sectorului nestatal. Reţeaua unităţilor din învăţămîntul secundar profesional a fost formată din 23 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare), 50 şcoli profesionale şi 2 licee profesionale.

31.12.2008
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-noiembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind remunerarea salariaţilor în ianuarie-noiembrie 2008. În ianuarie-noiembrie 2008 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2489,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 24%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 1939,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 21%, în sectorul real al economiei –2775,3 lei şi a crescut cu 25 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

31.12.2008
Minimul de existenţă în trimestrul III 2008
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului larg că mărimea minimului de existenţă în trimestrul III 2008 a constituit în medie pe o persoană 1245,8 lei. Valoarea minimului de existenţă este determinată atât de nivelul preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar, cât şi de ponderea cheltuielilor ce revine coşului nealimentar (costul produselor nealimentare şi serviciilor), care este determinată în baza structurii reale a cheltuielilor de consum ale populaţiei conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.902, din 28 august 2000.

23.12.2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-noiembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27023,0 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2007 a constituit 101,2% în preţuri comparabile. În luna noiembrie curent faţă de noiembrie 2007 acest indice a marcat 94,9%.

19.12.2008
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-noiembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-noiembrie 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 15428,5 mii tone de mărfuri, sau 99,9% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2007. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-1,7%) şi aerian (-15,8%), în timp ce în transportul auto şi fluvial acestea s-au majorat respectiv, cu 3,3% şi 17,8%.

17.12.2008
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna noiembrie 2008 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de octombrie curent cu 2,4%. În comparaţie cu decembrie 2007 indicele preţurilor producţiei industriale s-a majorat cu 3,7%, iar faţă de noiembrie 2007 – cu 2,9%.

16.12.2008
Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind produsul intern brut pentru ianuarie-septembrie 2008.În ianuarie-septembrie 2008 produsul intern brut în valoare nominală de 47149 mil.lei, preţuri curente de piaţă, a depăşit în termeni reali cu 7,6% realizările perioadei respective a anului precedent.

08.12.2008
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna octombrie 2008 exporturile şi importurile Republicii Moldova s-au situat sub nivelul lunii precedente, ce a influenţat, dar nu a schimbat radical tendinţa de dezvoltare a comerţului exterior în ianuarie-octombrie 2008.

05.12.2008
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna noiembrie 2008. În noiembrie 2008 preţurile medii de consum au rămas la nivelul preţurilor din luna octombrie 2008, fiind influenţate de descreşterea preţurilor la produsele nealimentare – cu 0,6 la sută, precum şi de creşterea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 1,1 la sută, preţurile medii la produsele alimentare au rămas la nivelul lunii octombrie.

03.12.2008
Versiune modernizată a paginii oficiale a Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică (BNS) a lansat astăzi, 3 decembrie curent, versiunea modernizată a paginii oficiale statistica.gov.md în reţeaua Internet. Pagina oficială a fost creată întru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului „Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”.

01.12.2008
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-octombrie 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă datele referitoare la remunerarea salariaţilor în perioada ianuarie-octombrie 2008. În perioada ianuarie-octombrie 2008 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2474,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 24%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 1917,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 21%, în sectorul real al economiei –2764,3 lei şi a crescut cu 25 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

26.11.2008
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele referitoare la forţa de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 2008. În trimestrul III 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1359 mii persoane, menţinându-se practic la nivelul trim. III 2007. Disparităţi importante pe sexe în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: numărul bărbaţilor a fost doar cu 1% mai mare decât cel al femeilor. Ponderea populaţiei rurale a fost mai mare faţă de cea a populaţiei urbane (56,5% şi, respectiv 43,5%).

26.11.2008
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele referitoare la activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2008. În ianuarie-septembrie 2008 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii de turism la 112,8 mii turişti şi excursionişti, cu 3,0% mai puţin decît în perioada similară din anul 2007. Reducerea a fost determinată de micşorarea numărului de turişti şi excursionişti participanţi la turismul intern (-8,0%) şi turismul emiţător (-0,7%). Totodată, turismul receptor a înregistrat o creştere moderată de circa 0,5%.

21.11.2008
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-octombrie 2008
În ianuarie-octombrie 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 14388,7 mii tone, nivel superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 3,6%. În ianuarie-octombrie 2008, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2007 s-a majorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze (+8,2%), cu transportul aerian (+15,4%), pe cînd în transportul fluvial numărul acestora s-a redus cu 10,7%.

21.11.2008
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2008
Biroul Naţional de Statistică difuză datele privind evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2008. În luna octombrie 2008 nivelul preţurilor în industrie în ansamblu a rămas la nivelul celui din septembrie curent. În comparaţie cu decembrie 2007 indicele preţurilor producţiei industriale s-a majorat cu 6,2%, iar faţă de octombrie 2007 – cu 6,9%.

21.11.2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-octombrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 24485,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2007 a constituit 102,0% în preţuri comparabile3. În luna octombrie curent faţă de octombrie 2007 acest indice a marcat 97,0%.

21.11.2008
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
Preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2008 în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut au înregistrat o creştere de circa 4,0%. În ianuarie-septembrie 2008 faţă de perioada respectivă a anului precedent preţurile de vînzare a produselor animaliere de către întreprinderile agricole s-au majorat în medie cu 40,3%, iar a produselor vegetale – au scăzut cu 5,7%.

19.11.2008
Frecventarea structurilor de cazare turistică colective în ianuarie - septembrie 2008
Biroul Naţional de statistică comunică că structurile de cazare turistică colective în ianuarie-septembrie 2008 au fost frecventate de 232,9 mii turişti, din care 178,6 mii de turişti moldoveni (76,7%) şi 54,3 mii de turişti străini (23,3%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2007 a fost înregistrată diminuarea numărului de turişti cazaţi în structurile de cazare colective (-11,6%), pe seama reducerii acestora la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-49,0%), la cămine pentru vizitatori (-48,0%), hoteluri şi moteluri (-0,6%). E de menţionat faptul, că activitatea structurilor de cazare în perioada nominalizată a fost influenţată negativ de inundaţiile din vara anului curent.

13.11.2008
Principalii indicatori social-economici în ianuarie-septembrie 2008
Produsul intern brut; volumul producţiei industriale; producţia agricolă; investiţii în capital fix; darea în folosinţă a caselor de locuit; parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport; mărfuri transportate de întreprinde­rile de transport; vînzări de mărfuri cu amănuntul; stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ; servicii cu plată prestate populaţiei; export; import; salariul mediu lunar al unui salariat în economia naţională; salariul real al unui salariat; numărul şomerilor oficial înregistraţi; indicele preţurilor de consum.

07.11.2008
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele referitor la comerţul exterior al Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008. O particularitatea caracteristică activităţii de comerţ exterior în luna septembrie 2008 a fost faptul, că pe fundalul exporturilor, care s-au menţinut la nivelul lunii august, s-a înregistrat o diminuare a importurilor (-3,6%), ce a condus la reducerea deficitului balanţei comerciale în această perioadă cu 5,5%.

05.11.2008
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2008
Biroul Naţional de Statistică relatează că în octombrie, în comparaţie cu septembrie 2008, preţurile de consum au crescut în medie cu 0,8 la sută, fiind influenţate de creşterea preţurilor la produsele alimentare – cu 1,5 la sută, a produselor nealimentare – cu 0,4 la sută, precum şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 0,5%.

31.10.2008
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor în antrepriză ale întreprinderilor de construcţie în ianuarie-septembrie 2008. În ianuarie-septembrie 2008 organizaţiile de construcţie au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4066,1 mil.lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 91,2% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2007. Volumul lucrărilor nominalizate în trimestrul III 2008 constituie 93,0 la sută (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului precedent.

31.10.2008
Activitatea investiţională în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd activitatea investiţională în ianuarie – septembrie 2008. În ianuarie – septembrie 2008 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 9575,1 mil. lei, fiind în creştere cu 9,0% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului precedent.

29.10.2008
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că, în perioada ianuarie-septembrie 2008 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2457,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 25%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp a crescut cu 9,2%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 1902,1 lei, în sectorul real al economiei – 2746,8 lei.

24.10.2008
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 12988,9 mii tone, nivel superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 5,7%. Majorarea a fost determinată de sporirea volumelor de mărfuri transportate cu mijloacele de transport auto (+6,5%) şi feroviar (+5,5%), în timp ce în transportul fluvial şi aerian s-au înregistrat diminuări respectiv, cu 6,6% şi 14,9%.

24.10.2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 21776,9 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2007 a constituit 102,8% în preţuri comparabile3. În luna septembrie curent faţă de septembrie 2007 acest indice a marcat 103,0%.

20.10.2008
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului larg că preţurile producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2008 faţă de luna august curent au marcat o creştere de 0,5%, pe seama majorării nivelului preţurilor la producţia livrată pe piaţa internă (cu 1,7%). În comparaţie cu decembrie 2007 indicele preţurilor producţiei industriale s-a majorat cu 6,2%, iar faţă de septembrie 2007 – cu 8,9%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63374 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran