RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea investiţională, ianuarie-iunie 2008
Activitatea investiţională, ianuarie-iunie 2008
31.07.2008
Versiune tipar

Cu privire la activitatea investiţională în ianuarie-iunie 2008

În I semestru 2008 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 5516,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu  ianuarie-iunie 2007 volumul investiţiilor în capital fix s-a majorat cu 12,3% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale se prezintă astfel:

Ianuarie – iunie  a.2008

Realizari, mil. lei

în % faţă de:

Ianuarie – iunie 2007

total

Investiţii în capital fix-total

5516,5

112,3

100,0

           din care:

lucrări de construcţii-montaj

3061,7

105,1

55,5

din total – investiţii pentru construcţia locuinţelor

1130,9

99,2

20,5

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie – iunie  a.2008 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Ianuarie –iunie  2007

total

Investiţii în capital fix-total

5516,5

112,3

100,0

din care, pe forme de proprietate:

 publică

1257,8

90,2

22,8

 privată

2190,0

115,8

39,7

 mixtă (publică şi privată)

99,3 

49,3

1,8 

 străină

788,9

147,3

14,3

 a întreprinderilor mixte

1180,5

132,8

21,4

Analiza structurii investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate demonstrează, că intensificarea activităţii investiţionale a fost determinată, în temei, de întreprinderile din sectorul nestatal al economiei. Acestor agenţi economici le revin 77,2 % din volumul total al investiţiilor însuşite, 71,0 % din lucrările de construcţii-montaj efectuate şi 87,0 % din casele de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie – iunie a.2008 se caracterizează prin următoarele date:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Ianuarie – iunie  2007

total

Investiţii în capital fix - total

5516,5

112,3

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

606,8

131,8

11,0

bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale

 99,3

76,9 

1,8 

mijloacelor proprii

 2945,8

 103,5

53,4

mijloacelor investitorilor străini

1175,0

 132,2

21,3

altor surse

689,6

 117,3

12,5

În perioada de raport sursele principale de finanţare a activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (53,4%) şi investiţii străine (21,3%).Mijloacele bugetare au constituit 12,8% din volumul total al mijloacelor însuşite.

Structura specifică a investiţiilor în capital fix în ianuarie – iunie 2008 se prezintă astfel: 

Realizări, mil. lei

În % faţă de

Informativ:

Ianuarie – iunie a.2007 în %  faţă de total

Ianuarie-iunie a. 2007

Total

Investiţii în capital fix – total

5516,5

112,3

100,0

100,0

              din care:

clădiri de locuit

1130,9

99,2

20,5

23,1

cladiri (exclusiv de locuit) şi              edificii

1643,9

104,8

29,8

32,5

utilaje şi maşini

1837,0

129,0

33,3

28,9

mijloace de transport

336,5

95,8

6,1

7,1

altele

568,2

de 2,6 ori

10,3

8,4

În structura specifică a investiţiilor în capital fix cota investiţiilor pentru procurarea maşinilor, utilajului şi mijloacelor de transport  a constituit 39,4% din volumul total al investiţiilor însuşite sau cu 3,4 puncte procentuale mai mult decît în perioada respectivă a anului precedent. Totodată, cota investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit, clădirilor (cu excepţia celor de locuit) şi edificiilor în I semestru 2008 s-a micşorat respectiv cu 2,6 şi 2,7 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent şi a constituit respectiv 20,5% şi 29,8 % din volumul total al mijloacelor însuşite. 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51006 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran