RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2009/2010
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2009/2010
24.12.2009
Versiune tipar

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2009/2010*

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2009/2010 1.

Reţeaua învăţămîntului superior cuprindea 33 unităţi, din care 19 instituţii de stat (cu 2 unităţi mai mult decît în anul de studii precedent) 2 şi 14 – nestatale. La începutul anului de studii 2009/2010 numărul total de studenţi a constituit 109,9 mii persoane (exclusiv cei străini), prezentînd o micşorare faţă de anul de studii precedent cu 4,3%. Pe forme de învăţămînt situaţia este diferită, o uşoară creştere fiind înregistrată în cazul studenţilor care urmează studiile la zi (cu 5,4%) şi o descreştere a numărului de studenţi care urmează studiile cu frecvenţă redusă (cu 22,0%). Majoritatea studenţilor urmează studiile la zi (71,2%).

În ceea ce priveşte distribuţia studenţilor pe gen, se constată o preponderenţă a femeilor (56,4% din total studenţi), totodată, comparativ cu anul de studii 2008/09 ponderea femeilor este în scădere cu 1,4 puncte procentuale.

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate,
la începutul anilor de studii 2008/09-2009/2010
(persoane)

2008/09

2009/10

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

pe bază de contract

femei

pe bază de contract

Total

114865

66372

85430

109892

62015

79328

la zi

74249

42884

47736

78231

44727

49684

frecvenţă redusă

40616

23488

37694

31661

17288

29644

Instituţii de stat

93069

54475

63634

90256

51669

59692

la zi

61969

35972

35456

65518

37744

36971

frecvenţă redusă

31100

18503

28178

24738

13925

22721

Instituţii nestatale

21796

11897

21796

19636

10346

19636

la zi

12280

6912

12280

12713

6983

12713

frecvenţă redusă

9516

4985

9516

6923

3363

6923

Din totalul studenţilor înscrişi în învăţămîntul superior, 82,1% erau cuprinşi în instituţiile de stat, faţă de 81,0% în anul de studii 2008/09. Comparativ cu anul de studii 2008/09 se înregistrează scăderea numărului de studenţi atît în instituţiile nestatale (cu 9,9%), cît şi în cele de stat (cu 3,0%). Totodată, se remarcă o creştere a studenţilor care urmează studiile din contul bugetului (cu 3,8%).

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior după programe de studii s-a prezentat astfel: 84,1% din totalul studenţilor erau înscrişi la studii superioare de licenţă, 9,8% - la studii de masterat 3, 1,1% - la studii superioare integrate 4, 3,7% - la studii superioare medicale şi farmaceutice şi 1,3% la ultimul an al studiilor superioare preBologna.

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe programe de studii şi forme de proprietate,
la începutul anilor de studii 2008/09-2009/2010
(persoane)

2008/09

2009/10

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale - total

de stat

nestatale - total

de stat

total

buget

total

buget

Total

114865

21796

93069

29435

109892

19636

90256

30564

 

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

94445

18072

76373

23994

92422

17669

74753

23140

 

Studii superioare de masterat (Ciclul II)

5242

824

4418

1538

10767

1334

9433

3951

 

Studii superioare integrate

1035

72

963

287

1188

89

1099

334

 

Studii superioare me-dicale şi farmaceutice

4157

-

4157

3030

4106

-

4106

3101

 

Studii superioare preBologna

9986

2828

7158

586

1409

544

865

38

 

După limba de predare, distribuţia studenţilor s-a prezentat astfel: 83,2 mii persoane (75,7% din total studenţi) învăţau în limba de stat, 24,2 mii persoane (22,0%) în limba rusă, 1,5 mii persoane (1,4%) în limba engleză şi 1,0 mii persoane (0,9%) în alte limbi de predare (franceza, ucraineana).

Structura studenţilor pe naţionalităţi relevă că, majoritatea studenţilor erau moldoveni (80,1% din total studenţi), 8,7% ruşi, 5,5% ucraineni, 3,3% găgăuzi, 1,7% bulgari, 0,7% de alte naţionalităţi.

Înmatricularea la Ciclul I şi studii superioare medicale şi farmaceutice. În anul de studii 2009/2010, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculaţi 21,2 mii studenţi la studii superioare de licenţă (Ciclul I), studii medicale şi farmaceutice, prezentînd o micşorare faţă de anul de studii precedent cu 11,1%. Se menţine tendinţa de scădere a proporţiei persoanelor înmatriculate în baza studiilor medii (cu 3 puncte procentuale) şi de majorare a celor înmatriculate în baza studiilor liceale (cu 5 puncte procentuale).

În anul de studii 2009/2010, în instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculaţi 17,6 mii studenţi, cu 2,7 mii (13,4%) mai puţin decît în anul de studii precedent. Dintre aceştia, 7,1 mii studenţi (40,1%) au fost înmatriculaţi cu finanţare bugetară şi 10,5 mii studenţi (59,9%) pe bază de contract. Comparativ cu anul de studii 2008/09, se constată o creştere a ponderii studenţilor înmatriculaţi pe bază de contract cu 9,2 puncte procentuale.

Comparativ cu anul de studii 2008/09, se remarcă creşterea ponderii studenţilor înmatriculaţi la domeniile inginerie, tehnologii, arhitectură, construcţii (cu 4,4 puncte procentuale), ştiinţe umanistice şi arte, şi servicii (respectiv cu 1 şi 0,9 puncte procentuale), agricultură (cu 0,2 puncte procentuale). Totodată, a scăzut ponderea studenţilor înmatriculaţi la domeniile educaţie (cu 3 puncte procentuale), ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte (cu 1,4 puncte procentuale), ştiinţe sociale, economice şi drept (cu 1,3 puncte procentuale), sănătate (cu 0,8 puncte procentuale).

Supp_2009_2010_01.png

Înmatricularea la Ciclul II. În anul de studii 2009/2010, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 5,8 mii persoane la studii superioare de masterat (Ciclul II), prezentînd o majorare faţă de anul de studii precedent cu 11,4%. Din totalul studenţilor înmatriculaţi la masterat, 5,1 mii persoane (87,6%) au fost înmatriculaţi în instituţiile de stat şi 0,7 mii persoane (12,4%) - în cele nestatale. În instituţiile de stat, practic fiecare al doilea masterand a fost înmatriculat cu finanţare bugetară.

Absolvenţi. Numărul absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior în anul 2009 a constituit 26,6 mii persoane, cu 3,0 mii (10,1%) mai puţin decît în anul de studii precedent. Structura absolvenţilor pe programe de studii, comparativ cu anul 2008, relevă diferenţe: Ciclul I - 68,3% faţă de 29,0% în 2008, preBologna - 29,6% faţă de 69,1% şi studiile medicale şi farmaceutice - 2,1% faţă de 1,8%. Această modificare se datorează faptului, că se finalizează programele de studii superioare PreBologna, iar Ciclul I a avut absolvenţi atît a programelor de studii cu durata de 3 ani, cît şi a celor cu durata de 4 ani.

Din numărul total al absolvenţilor, 80 la sută au urmat cursurile învăţămîntului superior din instituţiile de stat. Ponderea absolvenţilor instituţiilor de stat care au urmat cursurile cu finanţare bugetară a fost de 23,8%.

Pe grupe de specialităţi, din totalul absolvenţilor studiilor superioare preBologna, ponderi mari s-au înregistrat la specialităţile economice (28,6% faţă de 29,4% în 2008), drept (27,3% faţă de 20,6%), urmate de pedagogice (5,5% faţă de 3,0%) şi filologice (5,2% faţă de 7,5%). Peste jumătate din absolvenţii studiilor superioare de licenţă (56,8%) au finalizat cursurile la specialităţile din domeniul ştiinţe sociale, economice şi drept.

Personal didactic şi baza materială a instituţiilor. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 6413 persoane (personal de bază), relevînd practic acelaşi număr ca şi în anul de studii 2008/09. Ponderea femeilor din totalul personalului didactic era de 54,1%. În instituţiile de învăţămînt superior personalul cu grad ştiinţific a constituit 2913 persoane (45,4% din totalul de personal), dintre care 2469 doctori în ştiinţe şi 444 doctori habilitaţi.

În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 2176 persoane.

Informativ: La începutul anului de studii 2009/2010, numărul studenţilor străini a fost de 1,3 mii, aceştea fiind din Israel (40,4%), Ucraina (18,1%), Turcia (11,2%), Rusia (10,8%), Siria (4,8%), România şi Bulgaria ( respectiv, 3,7% şi 3,4%), etc.

* Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

1) După situaţia la începutul anului de studii, la data de 05 octombrie.
2) Au fost incluse Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (studiile de masterat).
3) În anul de studii 2008/09 pentru prima dată.
4) Licenţă şi masterat (medicina veterinară şi arhitectura).

>> [Anexă] <<

Persoană de contact:

Ala Negruţă
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
Tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43001 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran