RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
04.05.2010
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-martie 2010.

În ianuarie-martie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 880,4 mil. lei, constituind 76,6% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2009.

Lucrările de construcţii-montaj în volumul total al investiţiilor în ianuarie-martie 2010 au constituit 428,6 mil. lei, sau 48,7%. Comparativ cu ianuarie-martie 2009 acest volum s-a micşorat cu 28,6 % (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-martie 2010 se prezintă astfel:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de
ianuarie-martie 2009

Informativ:
ianuarie-martie 2009
în % faţă de
ianuarie-martie 2008

Investiţii în capital fix - total

880,4

76,6

64,7

 din care:

lucrări de construcţii-montaj

428,6

71,4

64,7

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-martie 2010 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-martie 2010

Informativ:
ianuarie-martie 2009
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2009

total

ianuarie-martie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

880,4

76,6

100,0

64,7

100,0

 din care:

publică

291,3

103,3

33,1

74,2

24,5

privată

284,0

61,1

32,3

77,2

40,4

mixtă (publică şi privată)

7,3

40,9

0,8

80,0

1,6

străină

96,0

90,0

10,9

44,2

9,3

a întreprinderilor mixte

201,7

72,4

22,9

52,5

24,2

În structura investiţiilor în capital fix 33,1 % revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (66,9 %) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat 71,4 % din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 100 % din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-martie 2010 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-martie 2010

Informativ:
ianuarie-martie 2009
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2009

total

ianuarie-martie 2008

total

Investiţii în capital fix – total

880,4

76,6

100,0

64,7

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

25,5

42,5

2,9

29,6

5,2

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

18,5

62,8

2,1

134,5

2,6

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei

558,9

80,0

63,5

80,6

60,7

mijloacelor investitorilor străini

207,3

95,7

23,5

44,9

18,8

altor surse

70,2

48,3

8,0

71,0

12,6

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (63,5%) şi mijloacele investitorilor străini (23,5%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate numai 5 % din volumul total al investiţiilor în capital fix, sau cu 2,8 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-martie 2010 se prezintă astfel:

ianuarie-martie 2010

Informativ:
ianuarie-martie 2009
în % faţă de:

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2009

total

ianuarie-martie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

880,4

76,6

100,0

64,7

100,0

 din care:

clădiri de locuit

202,4

68,7

23,0

76,2

25,6

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

187,1

72,0

21,3

51,6

22,7

utilaje şi maşini

342,3

76,2

38,9

68,4

39,6

mijloace de transport

62,4

133,7

7,1

39,8

4,1

altele

86,2

93,6

9,7

91,9

8,0

În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată spre procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport care a constituit 46 % din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 2,3 p. p. în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Cota-parte a investiţiilor în capital fix utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor, a constituit 44,3 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 23 %¬ ¬¬– clădiri de locuit şi 21,3 % ¬¬– alte clădiri şi edificii) sau cu 4,0 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent. Cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a micşorat cu 2,6 p. p., iar la construcţia clădirilor cu altă destinaţie, decît cea de locuit şi edificiilor - cu 1,4 p. p.

Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76860 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran