RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.08.2020
Prima / Noutăţi / Primul recensămînt general agricol va fi efectuat în noiembrie 2010
Primul recensămînt general agricol va fi efectuat în noiembrie 2010
04.05.2010
Versiune tipar

Primul recensămînt general agricol va fi efectuat în noiembrie 2010

Despre aceasta s-a discutat astăzi în cadrul seminarului organizat de Biroul Naţional de Statistică (BNS) cu şefii direcţiilor/secţiilor de statistică din raioane.

Principala temă abordată în cadrul şedinţei a fost prezentarea şi discutarea situaţiei la zi privind organizarea Recensămîntului General Agricol (RGA) în ţară, precum şi măsurile urgente ce urmează a fi luate pentru asigurarea realizării RGA în luna noiembrie curent. Un subiect aparte a fost întocmirea listelor exploataţiilor agricole la nivel de localitate, care constituie cadrul general pentru realizarea RGA propriu-zis.

În ţara noastră un recensămînt agricol comprehensiv, cu caracter general va fi efectuat pentru prima dată şi va evidenţia următoarele obiective de bază:

 • obţinerea datelor despre situaţia reală din agricultură, despre numărul, mărimea şi structura producătorilor agricoli, despre capacitatea de integrare a acestora în economia ţării;
 • crearea colectivităţii generale de unităţi agricole de observare statistică pentru efectuarea altor cercetări selective în agricultură;
 • obţinerea datelor despre producătorii agricoli la nivel de raion, comună care vor servi în scopuri de elaborare a politicilor agricole la nivelul administraţiilor publice locale.

Datele culese în procesul recensămîntului vor servi autorităţilor publice locale la luarea deciziilor importante pentru deservirea localităţilor săteşti, asigurarea alimentară a populaţiei, atragerea investiţiilor străine, etc.

Recensămîntului vor fi supuse:

 • unităţile agricole cu orice formă organizatorico – juridică;
 • gospodăriile agricole auxiliare ale altor întreprinderi;
 • gospodăriile auxiliare ale familiilor, membrii cărora sînt deţinători de terenuri agricole şi/sau animale şi păsări agricole;
 • întovărăşirile pomicole;
 • loturile pomicole şi legumicole;
 • alte persoane juridice şi fizice care deţin în proprietate sau în folosinţă terenuri şi/sau animale şi păsări agricole, familii de albine.

Informaţia oportună şi veridică privind sectorul agrar cu multiplele sale caracteristici, cum ar fi: terenurile agricole şi utilizarea lor, efectivul de animale, existentul şi utilizarea construcţiilor agricole, echipamentului şi tehnicii agricole, sistemelor de irigare, forţa de muncă în domeniu agricultură, nu se poate obţine decît în baza recensămîntului general agricol. Informaţia obţinută în rezultatul efectuării recensămîntului permite de a satisface multiplele necesităţi în cunoaşterea aprofundată a situaţiei în sectorul agrar şi dezvoltarea rurală în ansamblu. Urmează a se menţiona, că nu există o altă  alternativă.

De aceea, pentru asigurarea exercitării la nivel înalt a lucrărilor ce ţin de efectuarea recensămîntului general agricol, vor fi consolidate eforturile instituţiilor administraţiei publice centrale cointeresate în acest eveniment şi anume: Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Agroindustrială „Moldova–Vin”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Naţional de Statistică, etc., precum şi autorităţile publice locale, care vor fi antrenate nemijlocit în procesul de realizare a RGA în teritoriu.

Este de menţionat că realizarea Recensămîntului General Agricol este prevăzută în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 25 februarie 2008.

Realizarea RGA în Republica Moldova se încadrează în Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi va fi realizat în termenii stabiliţi pentru ţările membre ale Uniunii Europene pentru Recensămîntul Mondial Agricol – runda 2010.

Persoane de contact:

Vasile Pentelei,
Şef al direcţiei statistica recensămintelor,
Tel: 21 08 67

Ala Pâslariuc,
Şef al secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul,
Tel: 40 30 51

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38862 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran