RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Noutăţi / Semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind finanţarea recensămîntului general agricol din 2011
Semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind finanţarea recensămîntului general agricol din 2011
26.11.2010
Versiune tipar

Semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei
privind finanţarea recensămîntului general agricol din 2011

Astăzi, 26 noiembrie 2010, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei, care prevede acordarea de către Suedia a suportului financiar nerambursabil pentru efectuarea recensămîntului general agricol (RGA) în Republica Moldova. Acordul a fost semnat de Dna Ingrid Tersman, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Suediei în Republica Moldova, şi Dl Veaceslav Negruţă, Ministrul finanţelor Republicii Moldova.

Conform acordului Guvernul Regatului Suediei alocă un grant în sumă de 20,4 milioane Coroane suedeze  echivalent a 34 mil lei (sau 2,9 mil. Dolari SUA) din bugetul total de 67 mil lei preconizat pentru desfăşurarea recensămîntului general agricol în Republica Moldova. Astfel, Suedia va finanţa circa 52 % din total costurile operaţionale ale Recensămîntului. Pentru realizarea RGA va contribui de asemenea Uniunea Europeană cu o sumă de circa 1 mil. Euro. De la bugetul de stat al Republicii Moldova pentru această lucrare de importanţă naţională vor fi alocate circa  17 mil lei.

Avînd în consideraţie faptul că, în economia ţării agriculturii îi revine un loc foarte important (terenurile agricole ocupă 75% în suprafaţa totală a terenurilor ţării; în agricultură activează circa 30% din totalul populaţiei ocupate a ţării; ponderea valorii adăugate brute a agriculturii în produsul intern brut constituie 8%), un rol deosebit pentru obţinerea informaţiei veridice privind situaţia în agricultură, îndeosebi activitatea micilor producători (numărul cărora constituie aproape un milion), revine anume recensămintelor generale agricole.

Scopul RGA este de a asigura autorităţile publice centrale şi locale, cercul academic, agenţii economici, publicul larg cu informaţie complexă şi detaliată vizînd situaţia în sectorul agrar, în special privind:

 • structura producătorilor agricoli;
 • potenţialul resurselor umane, funciare şi tehnice în agricultură:
  • suprafeţele terenurilor agricole după modul de folosinţă – terenuri arabile (inclusiv structura suprafeţelor însămînţate), livezi, vii, etc.;
  • numărul pomilor fructiferi şi a butaşilor de viţă de vie – total şi pe grupele principale de soiuri;
  • efectivul de animale şi păsări pe specii, grupe de vîrstă şi sex;
  • existentul de tractoare, maşini agricole şi potenţialul energetic;
  • populaţia ocupată în agricultură, inclusiv sub aspect gender etc.

Datele obţinute în rezultatul RGA vor constitui sursa informaţională importantă pentru asigurarea dezvoltării sectorului agrar şi cel rural în ansamblu, asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, vor servi autorităţilor publice locale la luarea deciziilor importante pentru dezvoltarea localităţilor săteşti, atragerea investiţiilor etc.
Recensămîntului general agricol vor fi supuse:

 • unităţile agricole cu orice formă organizatorico – juridică;
 • gospodăriile agricole auxiliare ale altor întreprinderi;
 • gospodăriile auxiliare ale familiilor, membrii cărora sînt deţinători de terenuri agricole şi/sau animale şi păsări agricole;
 • întovărăşirile pomicole;
 • loturile pomicole şi legumicole;
 • alte persoane juridice şi fizice care deţin în proprietate sau în folosinţă terenuri şi/sau animale şi păsări agricole, familii de albine.

E necesar de remarcat că în ţara noastră o astfel de cercetare ca recensămîntul general agricol va fi efectuată pentru prima dată, pînă în prezent în Republica Moldova au fost efectuate doar recensăminte specializate în agricultură cum ar fi: a suprafeţelor însămînţate (ultimul a fost efectuat în a.1985), animalelor (a.1992), plantaţiilor multianuale (a.1994).

După, cum arată practica mondială şi conform recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), recensămîntul general agricol este o măsură absolut necesară pentru evaluarea situaţiei în agricultură, permiţînd obţinerea  datelor relevante atît la nivel naţional, cît şi cel regional, neavînd la moment altă alternativă.

Menţionăm că, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 309 din 17.03.2007, conducerea şi coordonarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a RGA este asigurată la nivel naţional - de către Comisia republicană pentru recensămîntului general agricol, iar la nivelul raioanelor, mun. Chişinău şi Bălţi, UTA Găgăuzia -  de către comisiile teritoriale pentru RGA. Responsabilitatea pentru asigurarea metodologică, colectarea, prelucrarea datelor obţinute şi administrarea bazei de date, elaborarea şi diseminarea rezultatelor  recensămîntului, i se atribuie  Biroului Naţional de Statistică.

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 898  din 24 septembrie 2010 Recensămîntul General Agricol va fi realizat în primul trimestru 2011.

Efectuarea RGA în Republica Moldova se încadrează în Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură pentru Recensămîntul Mondial Agricol – runda 2010, şi va fi realizat în  corespundere cu standardele UE privind efectuarea recensămintelor agricole.

Notă:

Informaţie mai detaliată privind organizarea recensămîntului general agricol în Republica Moldova, puteţi găsi la rubrica Recensăminte / Pregătirea către Recensămîntul General Agricol.

 

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Şef al secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul,
Tel.: 40 30 51

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76851 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran