RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2012
30.11.2012
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 20121

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1286,9 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,5% (-60,3 mii) faţă de tr.III 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 94,7% la 95,2%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 5,3% la 4,8%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,0%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,0%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 54,5% şi 45,5%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 43,1%, fiind în descreştere faţă de valoarea trimestrului respectiv al anului precedent (45,3%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 46,0%, în comparaţie cu rata pentru femei – 40,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 46,5% în mediul urban şi 40,7% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 32,6%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 47,9%, micşorându-se cu 2,3 p.p. faţă de nivelul trimestrului III 2011. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi2) a fost de 50,4%.

Populaţia ocupată a constituit 1224,7 mii persoane, micşorându-se cu 4,0% faţă de trimestrul III 2011. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,6% femei şi 50,4% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (44,3% mediul urban şi 55,7% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 41,1%, înregistrând o scădere de 1,8 p.p. în comparaţie cu tr. III 2011.  La bărbaţi ea a fost mai înaltă (43,3%) în comparaţie cu femeile – 39,0%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 43,1% în mediul urban şi 39,6% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 47,7%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani – 45,5% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 29,3%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 387,5 mii persoane (31,6% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul III 2011 numărul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut cu 18,1 mii, sau cu 4,5%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 837,2 mii, în scădere cu 33,5 mii sau cu 3,8% faţă de tr.III 2011. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,6% (12,5% în 2011) şi în construcţii, respectiv, 6,7% (6,6% în 2011). Numărul persoanelor ocupate în industrie a sc?zut cu 2,9%, în construcţii, a scăzut cu 2,4% faţă de nivelul anului precedent. În sectorul servicii au activat 49,0% din totalul persoanelor ocupate, această pondere micşorându-se cu 0,1 p.p. faţă de tr.III 2011, în timp ce numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu - 26,9 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 67,8% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 26,3% - cu cea publică, şi, 5,9% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă (publică şi privată) şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 66,7% din total.

În sectorul informal au lucrat 15,4% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 33,9% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 23,3%, totodată 11,8% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 84,2 mii, ceea ce reprezintă 6,9% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 0,8% în comparaţie cu trimestrul III 2011.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 62,2 mii, fiind cu 8,8 mii mai mic faţă de tr.III 2011. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 62,0% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 68,5%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,8%, fiind mai mică faţă de trimestrul III a. 2011 (5,3%).

Rata şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori: 5,9% şi 3,7%. Disparităţi semnificative s-au înregistrat între rata şomajului în mediul urban – 7,3%, faţă de mediul rural – 2,8%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 12,7%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 10,0%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 56,9% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mare decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2011 cu 2,1 p.p, sau cu 67,5 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 20,7 mii – fata de 19,1 mii în 2011. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 367,6 mii persoane – fata de 351,0 mii în 2011. Din numărul celor declaraţi plecaţi, bărbaţi au fost 67,8%. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de circa 72,3%.

 Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 1907.

Indicatori lunari

Spre deosebire de evoluţiile din anul trecut, în acest an, rata ocupării pentru lunile iulie, august şi septembrie a înregistrat valori mai mici, în special în lunile de vară.

În acest an, în lunile iulie şi august, rata şomajului şi rata sub-ocupării au fost mai mici decât în anul trecut şi mai mari în luna septembrie.

Evoluţia ratei lunare de ocupare şi a ocupării în agricultură, 2011-2012, %

Evoluţia ratelor lunare ale şomajului şi sub-ocupării, 2011-2012, %

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform legislaţiei naţionale.

Persoana de contact:
Vladimir Ganţa
consultant în statistica ocupării forţei de muncă
Tel. 022 73 18 77

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55425 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran