RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2013
12.04.2013
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 20131

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie 2013 faţă de februarie 2013 a constituit 100,1%, iar faţă de martie 2012 – 104,2% (informativ: în martie 2012 faţă de februarie 2012 IPC a marcat 100,2% şi faţă de martie 2011 – 105,4%)2.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,1 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,3 la sută, a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,1 la sută şi de scăderea preţurilor la produsele alimentare cu 0,1 la sută (ved.Tabelul 1).

În luna martie au crescut preţurile la unele produse alimentare: cartofi – cu 2,6%, făină de grîu – cu 1,5%, struguri proaspeţi – cu 1,2%, legume proaspete – cu 0,7% (inclusiv: roşii proaspete – cu 2,9%, morcov şi ciuperci proaspete – cu  cîte 1,4%, sfeclă roşie – cu 0,6%), pîine din făină de grîu – cu 0,9%, zahăr tos – cu 0,7%. Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: ouă de găină – cu 13,6%, carne de porc – cu 2,1%, preparate din carne şi semifabricate – cu 1,5%, varză proaspătă – cu 1,2%, fructe sămînţoase – cu 1,1%, ceapă uscată – cu 0,9%, peşte proaspăt şi congelat – cu 0,6%. Descreşterea preţurilor la produsele nominalizate a determinat reducerea preţurilor pe total grupa produselor alimentare cu 0,1%.

La mărfurile nealimentare au fost marcate majorări de preţuri la: combustibili – cu 0,2%, în special la carburanţi – cu 0,7%, la confecţii – cu 0,3%, detergenţi, medicamente, obiecte de sanitarie şi igienă, televizoare, frigidere şi congelatoare, aragaze, articole cosmetice şi alte obiecte predestinate pentru folosinţă personală – de la 0,2% pînă la 0,9% şi ţigări – cu 1,0%. Concomitent, în martie a.c. au scăzut preţurile la îmbrăcăminte din blănuri pentru bărbaţi – cu 1,4%, paltoane şi pardesiuri, scurte de iarnă, cizme de iarnă pentru bărbaţi, femei şi copii – de la 0,5% pînă la 0,9%.

La serviciile prestate populaţiei în luna martie a.c. a fost înregistrată o majorare a tarifelor medii lunare la: plata pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 6,0%, serviciile birourilor de avocaţi – cu 5,8% şi serviciile taximetrelor – cu 1,5%. În luna de analiză s-au redus tarifele la: turism în grup peste hotarele ţării – cu 3,2%, serviciile transportului feroviar internaţional şi aerian – cu 0,3% şi respectiv 0,2%.

Tabelul 1.  Rata  inflaţiei în martie 2013

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Martie 2013 în % faţă de:

Informativ: Martie 2012 în % faţă de:

Februarie 2013

Decembrie 2012

Martie 2012

Februarie 2012

Decembrie 2011

Martie 2011

TOTAL

10000

0,1

1,2

4,2

0,2

1,0

5,4

Mărfuri alimentare

3691

-0,1

1,6

5,5

-0,1

1,5

4,1

Pîine

305

0,9

1,9

5,1

0,0

0,7

4,3

Legume

321

0,7

13,5

31,1

-0,9

6,3

-3,4

Fructe

123

-0,3

-0,6

6,1

2,3

4,3

8,4

Carne, preparate şi conserve din carne

776

-0,5

-0,2

6,6

0,5

1,6

6,8

Lapte şi produse lactate

499

-0,2

1,9

5,7

-0,2

1,1

7,5

Zahăr

80

0,7

2,8

7,7

-0,5

-1,9

4,7

Ouă

79

-13,6

-27,5

-14,3

-0,5

1,0

83,2

Ulei vegetal

111

-0,2

-1,7

6,4

-0,2

0,0

-0,1

Mărfuri nealimentare

3369

0,3

1,1

3,8

0,6

0,9

5,3

Confecţii

625

0,3

0,8

4,5

0,3

0,6

3,7

Încălţăminte

395

0,1

0,4

3,3

0,4

0,6

4,7

Medicamente

485

0,3

0,9

2,4

0,1

-0,1

1,3

Combustibili

588

0,2

1,9

4,2

2,8

2,8

9,6

Materiale de construcţie

179

0,2

1,0

3,5

0,1

0,4

10,6

Servicii

2940

0,1

0,7

3,2

0,1

0,6

7,1

Servicii comunal-locative

1527

0,0

0,6

4,1

0,0

0,2

12,8

Apă potabilă şi canalizare

113

0,0

1,9

10,0

0,0

6,7

10,5

Energie electrică

542

0,0

0,0

7,3

0,0

0,0

10,3

Gaze naturale prin  reţea

386

0,0

1,8

1,8

0,0

0,0

22,3

Încălzire centralizată

216

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,3

Transportul de pasageri

256

0,1

0,2

1,7

0,0

0,4

0,3

Alimentaţia publică

208

0,2

1,4

3,9

0,4

1,4

5,8

Indicii parţiali3,4, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Martie 2013 în % faţă de:

Februarie 2013

Martie  2012

Total IPC

100,1

104,2

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,3

104,0

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,2

103,5

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,1

104,8

Total IPC exclusiv combustibili

100,1

104,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

99,9

105,5

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,1

102,8

Indicele preţurilor la combustibili

100,2

104,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,0

104,4

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu Metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul precedent (ved. metadatele de referinţă ttp://statistica.gov.md/public/files/Metadate/IPC.pdf ). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată în luna martie a.c., recalculînd respectiv datele privind IPC pentru ianuarie - februarie 2013.
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009(metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)
4 Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 sunt calculate în baza modificării Anexei Nr. 2 a „Metodologiei privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52026 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran