RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2013
29.05.2013
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-martie 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 1907,1 mil. lei (în preţuri curente).    

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-martie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 784,4 mil. lei, fiind în creştere cu 9,4% comparativ cu  perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 1058,2 mil. lei (reprezentînd 55,5% din total), fiind în creştere cu 4,7% faţă de nivelul ianuarie-martie 2012.  

În ianuarie-martie 2013 se constată creşterea ponderii la lucrările de construcţii-montaj cu 3,2 puncte procentuale, cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport şi în alte cheltuieli a scăzut  cu 2,4 puncte procentuale, respectiv cu 0,8 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului 2012. 

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2013

Informativ: ianuarie-martie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1907,1

104,5

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

784,4

109,4

41,1

37,9

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

1058,2

104,7

55,5

57,9

   alte cheltuieli

64,5

84,3

3,4

4,2

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 791,7 mil. lei investiţii, sau  41,5% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie–martie  2012 acest volum a scăzut cu 4,6% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 34,7% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 661,1 mil. lei, fiind în creştere cu 15,8% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 21,4% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 0,8 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2012.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-martie 2013

Informativ: ianuarie-martie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1907,1

104,5

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

661,1

115,8

34,7

31,3

   privată

791,7

95,4

41,5

45,5

   mixtă (publică şi privată)

44,9

de 2,3 ori

2,4

1,0

   străină

104,6

89,2

5,5

6,4

   a întreprinderilor mixte

304,8

105,8

15,9

15,8

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-martie 2013 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 1196,6 mil. lei investiţii,  reprezentînd 62,7% din total, totodată volumul lor a scăzut cu 2,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2012.

În ianuarie-martie 2013, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 157,1 mil. lei, sau 8,3% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2012 de 1,9 ori (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 3,5 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-martie anului 2012, constituind 12,3% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-martie 2013

Informativ: ianuarie-martie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1907,1

104,5

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

121,4

de 2,5 ori

6,4

2,7

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

35,7

113,3

1,9

1,7

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei                        

1196,6

98,0

62,7

66,9

surselor din străinătate

235,3

145,7

12,3

8,8

altor surse

318,1

87,8

16,7

19,9

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 55,5% (comparativ cu 57,9% în ianuarie-martie 2012).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 30,6% din total investiţii realizate (din care 14,4%– clădirilor de locuit şi 16,2% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit a scăzut cu 2,2 puncte procentuale faţă de ianuarie-martie 2012, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor s-a majorat cu 2,4 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-martie 2013

Informativ: ianuarie-martie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

1907,1

104,5

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

273,6

90,1

14,4

16,6

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

309,6

122,7

16,2

13,8

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

1058,2

104,7

55,5

57,9

alte

265,7

125,0

13,9

11,7

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51732 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran