RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.01.2021
Prima / Noutăţi / Au fost aprobate principiile metodologice şi proiectele chestionarelor pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014
Au fost aprobate principiile metodologice şi proiectele chestionarelor pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014
17.07.2013
Versiune tipar

Au fost aprobate principiile metodologice şi proiectele chestionarelor pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014

Documentele au fost examinate şi aprobate în cadrul şedinţei ordinare a Comisiei Naţionale pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2014, care a avut loc zilele trecute.

Principiile metodologice şi organizatorice au fost elaborate de către Biroul Naţional de Statistică în concordanţă cu recomandările Conferinţei Statisticienilor Europeni privind efectuarea recensămintelor populaţiei şi ale locuinţelor, runda 2010, ţinîndu-se cont de specificul şi particularităţile Republicii Moldova şi practica internaţională în acest domeniu.

IMG_2140.jpgLa recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din anul viitor vor fi aplicate următoarele chestionare de recensămînt: 1CL – chestionar locuinţă; 2P – chestionar persoană; 3S – chestionar persoană cu şedere temporară; SCL – chestionar spaţiu colectiv de locuit. Menţionăm că, în premieră pentru Republica Moldova la recensămîntul din 2014 vor fi colectate informaţii referitor la clădiri şi locuinţe, indiferent de tipul şi situaţia ocupării acestora, alte unităţi de locuit, spaţii colective de locuit. Datele din chestionarele de recensămînt constituie o informaţie confidenţială şi sînt utilizate doar în scopuri statistice, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statistica oficială şi a Legii cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 2014, aprobată la 26 aprilie 2012.

Amintim că, în luna mai curent, a avut loc prima reuniune a Consiliului consultativ internaţional tehnic pentru Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 în Republica Moldova, scopul căreia a fost acordarea asistenţei consultative Biroului Naţional de Statistică în organizarea şi efectuarea recensămîntului, mai cu seamă privind principiile metodologice de organizare, aria de acoperire şi controlul calităţii datelor recensămîntului, conştientizarea publică, suportul tehnologiilor informaţionale pentru recensămînt, cartografierea etc.

Testarea documentaţiei de recensămînt: conţinutul chestionarelor de recensămînt; a procesului de organizare şi tehnologic de efectuare a recensămîntului, reflectat în Manualul personalului de recensămînt, inclusiv a celui de întocmire a listelor unităţilor de recenzare; instrumentarului auxiliar de recensămînt (instrucţiuni, borderouri, nomenclatoare, centralizatoare, etc.); mărimii sarcinilor de lucru stabilite pentru personalul temporar de recensămînt; procedurii de pregătire a datelor din documentaţia de recensămînt pentru procesarea  datelor s-a efectuat în cadrul recensămîntului de probă, efectuat în condiţii similare cu cele ale recensămîntului din 2014 în aprilie 2013 în sectorul Buiucani al mun. Chişinău, cuprinzînd cca 1500 de gospodării casnice, şi în comuna Zaim, raionul Căuşeni.

În conformitate cu Legea nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 21.12.2012, recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor se va desfăşura în perioada 01-14 aprilie 2014. Momentul de referinţă al recensămîntului va fi situaţia de fapt existentă la ora 00:00 a zilei de 01 aprilie 2014, deşi perioada de completare a chestionarelor de recensămînt va fi de 14 zile.

Scopul efectuării Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor este colectarea şi formarea resurselor informaţionale oportune şi veridice privind numărul populaţiei, distribuţia ei teritorială, componenţa sa după sex, vîrstă, nivel de instruire, apartenenţa etnică şi limbă, statutul ocupaţional, starea civilă, fondul de locuinţe, condiţiile de trai şi multiple alte caracteristici socio-demografice. Aceste date sînt imperios necesare pentru buna funcţionare a administraţiei publice centrale şi locale de toate nivelurile, precum şi pentru determinarea perspectivelor de dezvoltare social-economică a ţării.

Ultimul recensămînt al populaţiei pe teritoriul Republicii Moldova a fost efectuat în anul 2004. Rezultatele recensămîntului populaţiei din Republica Moldova din anul 2014 vor constitui o parte componentă a totalurilor recensămîntului mondial, runda 2010, desfăşurat în conformitate cu  recomandările şi principiile ONU.

Persoana de contact:
                                                                                                                                                                            
Ala Pâslariuc,
                                                                                  Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
Tel : 022 403 051

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38314 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran