RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2013
12.09.2013
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 20131),2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 s-au cifrat la 202,1 mil. dolari SUA, cu 10,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,0% - comparativ cu luna iulie 2012.

În ianuarie-iulie 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 1323,9 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 9,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 906,3 mil. dolari SUA (68,5% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 25,0% faţă de ianuarie-iulie 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 15,1%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 417,6 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 31,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-iulie 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 13,0%.

Ianuarie-iulie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2012

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2012

2013

2012

2013

Export – total     

1323,9

109,9

100,0

100,0

2,4

9,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

607,8

105,3

47,9

45,9

-0,6

2,5

  ţările CSI

534,3

105,3

42,1

40,4

3,4

2,3

  alte ţări

181,8

151,4

10,0

13,7

-0,4

5,1

Import – total  

3070,2

106,7

100,0

100,0

3,2

6,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1365,8

107,6

44,1

44,5

0,4

3,4

  ţările CSI

948,6

103,3

31,9

30,9

0,9

1,0

  alte ţări

755,8

109,6

24,0

24,6

1,9

2,3

balanţA comercialĂ – total     

-1746,3

104,4

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-758,0

109,6

41,3

43,4

x

x

  ţările CSI

-414,3

100,8

24,6

23,7

x

x

  alte ţări

-574,0

100,7

34,1

32,9

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 607,8 mil. dolari SUA (cu 5,3% mai mult faţă de ianuarie-iulie 2012), deţinînd o cotă de 45,9% în total exporturi (47,9% în ianuarie-iulie 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 40,4% (în ianuarie-iulie 2012– 42,1%), ce corespunde unei valori de 534,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 5,3%, comparativ cu ianuarie-iulie 2012.

Primele 28 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,7% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie  2012

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2012

2013

2012

2013

Export - total

1323,9

109,9

100,0

100,0

2,4

9,9

       din care:

Federaţia Rusă

379,4

106,4

29,6

28,7

3,3

1,9

România

231,6

119,3

16,1

17,5

-1,0

3,1

Turcia

96,2

de 3,2 ori

2,5

7,3

-1,4

5,5

Italia

93,7

70,1

11,1

7,1

1,2

-3,3

Ucraina

76,7

112,5

5,7

5,8

-0,6

0,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

56,6

120,6

3,9

4,3

-0,6

0,8

Germania

56,3

144,3

3,2

4,3

-1,9

1,4

Belarus

49,8

115,6

3,6

3,8

0,1

0,6

Polonia

46,3

109,2

3,5

3,5

0,1

0,3

Bulgaria

18,6

92,0

1,7

1,4

0,3

-0,1

Noua Zeelandă

17,0

163,8

0,9

1,3

0,9

0,6

Kazahstan

16,9

60,9

2,3

1,3

0,5

-0,9

Franţa

16,9

102,8

1,4

1,3

0,4

0,0

Statele Unite ale Americii

16,7

103,3

1,3

1,3

0,1

0,0

Republica Cehă

16,4

de 2,1 ori

0,7

1,2

0,1

0,7

Grecia

15,9

de 2,2 ori

0,6

1,2

-0,6

0,7

Georgia

13,5

127,0

0,9

1,0

0,4

0,2

Ungaria

10,8

65,2

1,4

0,8

0,5

-0,5

Elveţia

8,9

de 2,3 ori

0,3

0,7

0,1

0,4

Olanda

8,2

72,7

0,9

0,6

0,3

-0,3

Lituania

8,1

129,0

0,5

0,6

-0,4

0,2

Irak

7,7

43,8

1,5

0,6

1,2

-0,8

Austria

7,3

138,0

0,4

0,6

-0,1

0,2

Uzbekistan

4,1

77,1

0,4

0,3

0,2

-0,1

Slovacia

4,1

137,2

0,2

0,3

-0,1

0,1

Spania

4,0

93,5

0,4

0,3

0,3

0,0

Belgia

3,8

71,7

0,4

0,3

0,0

-0,1

Azerbaidjan

3,7

133,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-iulie 2013, comparativ cu perioada similară  din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Turcia (de 3,2 ori), România (+19,3%), Federaţia Rusă (+6,4%), Germania (+44,3%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+20,6%), Ucraina (+12,5%), Republica Cehă (de 2,1 ori), Grecia (de 2,2 ori), Belarus (+15,6%), Noua Zeelandă (+63,8%), Elveţia (de 2,3 ori), Polonia (+9,2%), Georgia (+27,0%), Lituania (+29,0%), Austria (+38,0%), Slovacia (+37,2%) şi Azerbaidjan (+33,8%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 17,5%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-29,9%), Kazahstan (-39,1%), Irak (-56,2%), Ungaria (-34,8%), Olanda (-27,3%), Bulgaria (-8,0), Uzbekistan (-22,9%) şi Belgia (-28,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 6,1%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2012

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2012

2013

2012

2013

Export - total

1323,9

109,9

100,0

100,0

2,4

9,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

226,1

105,8

17,7

17,1

1,5

1,0

Animale vii

4,2

100,5

0,4

0,3

0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

8,0

80,8

0,8

0,6

0,3

-0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

8,5

149,3

0,5

0,6

-0,1

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

42,6

185,6

1,9

3,2

-2,1

1,6

Legume şi fructe

136,1

99,9

11,3

10,3

2,1

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

20,5

110,4

1,5

1,6

1,1

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

2,3

128,8

0,1

0,2

0,0

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,1

16,2

1,1

0,2

0,1

-0,9

Produse şi preparate alimentare diverse

1,8

111,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

155,5

118,0

10,9

11,7

2,4

2,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

139,2

127,3

9,1

10,5

2,1

2,5

Tutun brut şi prelucrat

16,3

72,8

1,8

1,2

0,3

-0,5

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

155,9

162,3

8,0

11,8

-6,4

5,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,3

121,8

0,2

0,3

0,0

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

89,0

163,8

4,5

6,7

-3,5

2,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

3,9

107,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Lemn şi plută

0,5

67,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,1

131,3

0,1

0,1

-0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,9

168,4

0,0

0,1

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

8,1

74,3

0,9

0,6

0,4

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

47,3

de 2,4 ori

1,7

3,6

-3,2

2,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,8

73,5

0,2

0,1

0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

12,6

193,9

0,5

1,0

-0,5

0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

7,3

190,1

0,3

0,6

-0,7

0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

5,3

199,2

0,2

0,4

0,2

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

16,4

26,7

5,1

1,2

1,6

-3,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

16,4

26,7

5,1

1,2

1,6

-3,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

99,3

128,0

6,5

7,5

1,6

1,8

Produse chimice organice

0,6

57,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse tanante sau colorante

1,3

156,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

60,8

134,1

3,8

4,6

0,6

1,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

26,9

118,6

1,9

2,0

1,0

0,4

Materiale plastice sub forme primare

3,1

104,9

0,2

0,2

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

5,6

145,9

0,3

0,4

0,0

0,1

Alte materiale şi produse chimice

0,9

111,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

150,8

121,8

10,3

11,4

0,9

2,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,3

88,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

8,8

71,8

1,0

0,7

0,0

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,0

71,8

0,6

0,4

0,1

-0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

12,9

163,0

0,7

1,0

-0,4

0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

44,1

83,0

4,4

3,3

1,5

-0,8

Articole din minerale nemetalice

29,1

138,1

1,8

2,2

-0,3

0,7

Fier şi oţel

5,1

97,7

0,4

0,4

0,0

0,0

Metale neferoase

2,2

de 2,3 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

42,3

de 2,9 ori

1,2

3,2

0,0

2,3

Maşini şi echipamente pentru transport

219,8

109,3

16,7

16,6

0,4

1,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

5,2

78,8

0,6

0,4

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

9,2

67,2

1,1

0,7

-0,4

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,6

106,1

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

27,2

93,6

2,4

2,1

-0,9

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,5

80,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,6

46,6

0,3

0,1

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

143,0

128,0

9,3

10,8

1,8

2,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

28,4

109,6

2,2

2,1

0,2

0,2

Alte echipamente de transport

2,1

27,1

0,6

0,2

0,2

-0,5

Articole manufacturate diverse

287,1

98,6

24,2

21,7

0,8

-0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

4,3

97,7

0,4

0,3

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

57,4

109,3

4,4

4,3

0,7

0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

11,1

101,7

0,9

0,8

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

149,4

98,3

12,6

11,3

-0,9

-0,2

Încălţăminte

22,6

81,8

2,3

1,7

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

16,6

86,4

1,6

1,3

0,9

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,8

de 3,4 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

24,9

102,5

2,0

1,9

0,2

0,1

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 21,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (52,0% din total secţiune şi 11,3% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (20,0% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), încălţăminte (7,9% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (5,8% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,9% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 17,1% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (60,2% din total secţiune şi 10,3% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (18,9% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (9,1% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (3,7% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,5% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), animale vii (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), hrană destinată animalelor (0,9% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (65,1% din total secţiune şi 10,8% din total exporturi), vehicule rutiere (12,9% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,4% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,2% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,4% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,7% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 11,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (57,1% din total secţiune şi 6,7% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (30,3% din total secţiune şi 3,6% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (5,2% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), cauciuc brut (2,5% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 11,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (89,5% din total secţiune şi 10,5% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (10,5% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au plasat pe locul şase, deţinînd o cotă de 11,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (29,2% din total secţiune şi 3,3% din total exporturi), articole prelucrate din metal (28,0% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (19,3% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (8,6% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), cauciuc prelucrat (5,9% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), fier şi oţel (3,4% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,3% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi). Cea mai mare parte din exportul de articole prelucrate din metal (63,6%) au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie pentru construcţie, mobilă şi autovehicule.

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 7,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (61,3% din total secţiune şi 4,6% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (27,1% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,7% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (3,1% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte (83,8%) din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile.

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 1,2% în total exporturi.

În ianuarie-iulie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+63,8%), maşini şi aparate electrice (+28,0%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+27,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (de 2,4 ori), articole prelucrate din metal (de 2,9 ori), cereale şi preparate pe bază de cereale (+85,6%), produse medicinale şi farmaceutice (+34,1%), articole din minerale nemetalice (+38,1%), mobilă şi părţile ei (+9,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+18,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+63,0%), petrol şi produse petroliere (+90,1%), vehicule rutiere (+9,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+10,4%), produse lactate şi ouă de păsări (+49,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+99,2%), materiale plastice prelucrate (+45,9%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (+21,8%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+28,8%), metale neferoase (de 2,3 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 18,9%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-73,3%), hrană destinată animalelor (-83,8%), fire, ţesături şi articole textile (-17,0%), tutun brut şi prelucrat (-27,2%), încălţăminte (-18,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice(-32,8%), cauciuc prelucrat (-28,2%), îmbrăcăminte şi accesorii (-1,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-6,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-13,6%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-25,7%), carne şi preparate din carne (-19,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-28,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-21,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-53,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 8,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2013 au însumat 476,0 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 14,2% - comparativ cu luna iulie 2012.

În ianuarie-iulie 2013 importurile au totalizat 3070,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 6,7%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1365,8 mil. dolari SUA (cu 7,6% mai mult decît în ianuarie-iulie 2012), deţinînd o pondere de 44,5% în total importuri (44,1% în  ianuarie-iulie 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 948,6 mil. dolari SUA (cu 3,3% mai mult decît în ianuarie-iulie 2012), care echivalează cu o cotă de 30,9% în total importuri (31,9% în ianuarie-iulie 2012).

Primele 35 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,4% din volumul total, au fost:

Ianuarie-iulie 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2012

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2012

2013

2012

2013

Import - total

3070,2

106,7

100,0

100,0

3,2

6,7

       din care:

Federaţia Rusă

434,9

93,3

16,2

14,2

1,5

-1,1

Ucraina

375,2

115,9

11,3

12,2

-0,6

1,8

România

374,4

115,7

11,2

12,2

0,1

1,8

China

260,8

120,3

7,5

8,5

0,4

1,5

Turcia

224,8

102,8

7,6

7,3

0,7

0,2

Germania

222,8

102,0

7,6

7,3

0,1

0,1

Italia

191,2

101,4

6,6

6,2

-0,4

0,1

Belarus

112,9

108,5

3,6

3,7

0,3

0,3

Polonia

75,7

96,3

2,7

2,5

0,4

-0,1

Austria

75,5

118,2

2,2

2,5

0,5

0,4

Franţa

61,8

117,5

1,8

2,0

0,0

0,3

Ungaria

58,9

114,7

1,8

1,9

-0,1

0,3

Bulgaria

52,1

131,2

1,4

1,7

0,2

0,4

Statele Unite ale Americii

41,6

103,3

1,4

1,4

-0,1

0,0

Republica Cehă

38,0

102,9

1,3

1,2

0,2

0,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

34,1

92,4

1,3

1,1

0,0

-0,1

Olanda

28,2

102,8

1,0

0,9

0,0

0,0

Israel

27,1

105,9

0,9

0,9

0,6

0,1

Spania

24,5

100,9

0,8

0,8

0,1

0,0

Grecia

24,2

82,0

1,0

0,8

-0,5

-0,2

Japonia

23,1

134,5

0,6

0,8

-0,1

0,2

Belgia

23,0

113,1

0,7

0,8

0,0

0,1

Elveţia

20,9

103,3

0,7

0,7

0,0

0,0

India

20,8

122,9

0,6

0,7

-0,1

0,1

Coreea de Sud

17,3

87,0

0,7

0,6

0,2

-0,1

Kazahstan

15,2

100,1

0,5

0,5

-0,1

0,0

Slovacia

13,0

103,1

0,4

0,4

0,0

0,0

Suedia

12,1

88,8

0,5

0,4

-0,1

-0,1

Slovenia

11,9

124,4

0,3

0,4

-0,1

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

10,6

104,6

0,4

0,3

0,0

0,0

Vietnam

9,3

95,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Finlanda

8,6

118,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Serbia

8,4

119,9

0,2

0,3

0,1

0,0

Danemarca

7,9

102,6

0,3

0,3

0,1

0,0

Lituania

7,8

80,2

0,3

0,3

0,0

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-iulie 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din Ucraina (+15,9%), România (+15,7%), China (+20,3%), Austria (+18,2%), Bulgaria (+31,2%), Belarus (+8,5%), Franţa (+17,5%), Ungaria (+14,7%), Turcia (+2,8%), Japonia (+34,5%), Germania (+2,0%), Italia (+1,4%), Israel (+5,9%), Belgia (+13,1%), India (+22,9%) şi Slovenia (+24,4%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 7,8%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-6,7%), Grecia (-18,0%), Polonia (-3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-7,6%), Coreea de Sud (-13,0%), Suedia (-11,2%) şi Lituania (-19,8%) atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,8%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-iulie 2012

ianuarie-iulie

ianuarie-iulie

2012

2013

2012

2013

Import - total            

3070,2

106,7

100,0

100,0

3,2

6,7

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

323,4

111,9

10,0

10,5

0,5

1,2

Animale vii

3,8

82,0

0,2

0,1

0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

22,7

100,0

0,8

0,8

0,2

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

25,2

126,8

0,7

0,8

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

28,0

107,0

0,9

0,9

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

49,3

98,8

1,7

1,6

0,2

0,0

Legume şi fructe

85,8

109,8

2,7

2,8

-0,3

0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

24,7

de 2,3 ori

0,4

0,8

0,2

0,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

28,6

103,9

1,0

0,9

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

13,0

127,5

0,3

0,4

0,0

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

42,3

108,7

1,3

1,4

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

79,7

109,2

2,5

2,6

0,0

0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

46,1

136,3

1,2

1,5

0,2

0,4

Tutun brut şi prelucrat

33,6

85,8

1,3

1,1

-0,2

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

72,6

111,2

2,3

2,4

0,0

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

14,4

119,8

0,4

0,5

0,1

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,6

110,6

0,2

0,2

0,0

0,0

Lemn şi plută

13,9

99,7

0,5

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

7,3

91,6

0,3

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

10,7

132,4

0,3

0,3

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,4

34,0

0,0

0,0

-0,3

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

21,0

118,3

0,6

0,7

0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

687,1

102,2

23,4

22,4

2,5

0,5

Cărbune, cocs şi brichete

11,0

82,6

0,5

0,4

0,0

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

331,3

98,4

11,7

10,8

0,3

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

271,9

93,4

10,1

8,8

1,7

-0,7

Energie electrică

72,9

de 2,3 ori

1,1

2,4

0,5

1,5

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

11,2

140,1

0,3

0,4

0,1

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,8

96,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

9,1

161,9

0,2

0,3

0,1

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,3

83,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

451,1

113,7

13,8

14,7

0,8

1,9

Produse chimice organice

9,0

102,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

9,6

165,7

0,2

0,3

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

18,8

110,6

0,6

0,6

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

137,1

116,8

4,1

4,5

0,1

0,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

79,2

109,4

2,5

2,6

0,5

0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

33,3

130,0

0,9

1,1

0,0

0,3

Materiale plastice sub forme primare

35,1

103,9

1,2

1,1

0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

53,2

111,0

1,7

1,7

0,1

0,2

Alte materiale şi produse chimice

75,8

111,6

2,3

2,5

0,1

0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

549,3

103,6

18,4

17,9

0,1

0,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

15,1

108,1

0,5

0,5

-0,1

0,1

Cauciuc prelucrat

38,0

91,8

1,4

1,2

0,0

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

33,7

98,4

1,2

1,1

0,2

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

60,1

112,4

1,8

2,0

-0,3

0,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

155,8

94,2

5,7

5,1

0,4

-0,3

Articole din minerale nemetalice

74,1

108,8

2,4

2,4

0,1

0,2

Fier şi oţel

80,3

113,0

2,5

2,6

-0,1

0,3

Metale neferoase

12,6

108,1

0,4

0,4

0,0

0,0

Articole prelucrate din metal

79,6

112,1

2,5

2,6

-0,1

0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

630,0

106,1

20,6

20,5

-1,1

1,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

9,8

84,4

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

85,4

98,6

3,0

2,8

-0,4

0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

3,5

75,9

0,2

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

91,1

105,5

3,0

3,0

-0,4

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

26,4

135,3

0,7

0,9

0,1

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

65,2

122,0

1,9

2,1

-0,6

0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

200,6

113,4

6,1

6,5

0,3

0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

144,7

99,8

5,0

4,7

-0,2

0,0

Alte echipamente de transport

3,3

34,6

0,3

0,1

0,2

-0,2

Articole manufacturate diverse

265,8

106,6

8,7

8,6

0,3

0,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

20,0

96,9

0,7

0,6

0,1

0,0

Mobilă şi părţile ei

37,0

97,3

1,3

1,2

0,1

0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,9

121,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

58,5

117,9

1,7

1,9

0,1

0,3

Încălţăminte

17,6

96,9

0,6

0,6

0,0

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

32,9

133,7

0,9

1,1

0,0

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

5,0

119,3

0,2

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

91,9

100,1

3,2

3,0

0,0

0,0

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi petrolul şi produsele petroliere  (48,2% din total secţiune şi 10,8% din total importuri), gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (39,6% din total secţiune şi 8,8% din total importuri), energia electrică (10,6% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (1,6% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (31,8% din total secţiune şi 6,5% din total importuri), vehiculele rutiere (23,0% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (14,5% din total secţiune şi 3,0% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,6% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,3% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (4,2% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,6% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 17,9% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (28,4% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), fierul şi oţelul (14,6% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele prelucrate din metal (14,5% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,5% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,9% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), cauciucul prelucrat (6,9% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (6,1% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,8% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), metalele neferoase (2,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,7% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (30,4% din total secţiune şi 4,5% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (17,6% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (11,8% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (7,8% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (7,4% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), produselor tanante sau colorante (4,2% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), produselor chimice anorganice (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produselor chimice organice (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (26,5% din total secţiune şi 2,8% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,2% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (8,8% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (8,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,8% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (7,6% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (7,0% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,0% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-iulie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de energie electrică (de 2,3 ori), maşini şi aparate electrice (+13,4%), produse medicinale şi farmaceutice (+16,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+22,0%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+36,3%), legume şi fructe (+9,8%), fier şi oţel (+13,0%), articole prelucrate din metal (+12,1%), îmbrăcăminte şi accesorii (+17,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+30,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+33,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+5,5%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+9,4%), articole din minerale nemetalice (+8,8%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+12,4%), materiale plastice prelucrate (+11,0%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+35,3%), produse lactate şi ouă de păsări (+26,8%), produse tanante şi colorante (+10,6%), piele, altă piele şi blană prelucrate (+8,1%), hrană destinată animalelor (+27,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+32,4%), produse chimice anorganice (+65,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+61,9%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 8,1%.

Totodată, au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-6,6%), fire, ţesături, articole textile (-5,8%), petrol şi produse petroliere (-1,6%), tutun brut şi prelucrat (-14,2%), cauciuc prelucrat (-8,2%), cărbune, cocs şi brichete (-17,4%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-15,6%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 1,7%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-iulie 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1746,3 mil. dolari SUA, cu 73,7 mil. dolari SUA (+4,4%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 758,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2012 – 691,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 414,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-iulie 2012 – 410,9 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2013 în % faţă de ianuarie-iulie 2012

2012

2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1672,6

-1746,3

104,4

  din care:

Ucraina

-255,7

-298,5

116,7

China

-213,0

-258,4

121,3

Germania

-179,5

-166,5

92,7

România

-129,4

-142,8

110,4

Turcia

-188,6

-128,6

68,2

Italia

-54,8

-97,5

177,8

Austria

-58,6

-68,2

116,4

Belarus

-61,0

-63,1

103,5

Federaţia Rusă

-109,3

-55,5

50,7

Ungaria

-34,8

-48,1

138,3

Franţa

-36,2

-44,9

124,2

Bulgaria

-19,5

-33,5

171,9

Polonia

-36,2

-29,4

81,3

Israel

-24,4

-25,8

105,7

Statele Unite ale Americii

-24,1

-24,9

103,3

Japonia

-16,5

-22,8

138,6

Republica Cehă

-29,0

-21,6

74,2

Spania

-20,1

-20,5

102,4

India

-13,5

-20,3

151,0

Olanda

-16,1

-20,0

124,0

Belgia

-15,1

-19,2

127,6

Coreea de Sud

-19,9

-17,2

86,4

Elveţia

-16,3

-12,0

73,3

Slovenia

-8,9

-11,5

130,3

Suedia

-11,9

-11,3

94,6

Taiwan,  provincie a Chinei

-9,8

-10,5

106,5

Slovacia

-9,6

-8,9

92,5

Grecia

-22,3

-8,3

37,1

Vietnam

-9,7

-8,3

86,3

Finlanda

-6,8

-8,2

121,6

Serbia

-6,0

-7,4

123,2

Danemarca

-7,0

-7,1

101,5

Uzbekistan

0,5

-2,6

x

Lituania

-3,4

0,3

x

Kazahstan

12,6

1,7

13,4

Azerbaidjan

2,8

3,6

130,7

Irak

17,6

7,7

43,8

Georgia

9,1

9,8

107,8

Noua Zeelandă

8,5

15,2

178,9

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

10,0

22,5

de 2,3 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-iulie

Ianuarie-iulie 2013 în % faţă de ianuarie-iulie 2012

2012

2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1672,6

-1746,3

104,4

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-75,2

-97,3

129,4

Animale vii

-0,4

0,4

x

Carne şi preparate din carne

-12,8

-14,7

114,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-14,2

-16,7

117,8

Peşte, crustacee, moluşte

-26,1

-28,0

107,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-27,0

-6,7

24,8

Legume şi fructe

58,0

50,3

86,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,7

-4,2

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-25,7

-26,3

102,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,6

-10,9

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-37,3

-40,5

108,6

Băuturi şi tutun

58,8

75,8

129,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

75,5

93,1

123,3

Tutun brut şi prelucrat

-16,7

-17,3

103,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

30,8

83,3

de 2,7 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,7

3,2

119,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

42,3

74,6

176,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,5

-0,7

130,8

Lemn şi plută

-13,2

-13,4

101,4

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,7

0,9

121,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-7,4

-6,4

85,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,9

-2,6

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

18,7

46,9

de 2,5 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-15,4

-19,2

125,3

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-665,6

-674,5

101,3

Cărbune, cocs şi brichete

-13,3

-11,0

82,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-332,7

-324,0

97,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-288,4

-266,6

92,5

Energie electrică

-31,2

-72,9

de 2,3 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

53,4

5,2

9,7

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,9

-0,8

96,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

55,7

7,3

13,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,4

-1,3

88,2

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-319,0

-351,8

110,3

Produse chimice organice

-7,9

-8,4

107,7

Produse chimice anorganice

-5,7

-9,5

167,1

Produse tanante şi colorante

-16,1

-17,5

108,2

Produse medicinale şi farmaceutice

-72,0

-76,3

105,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-49,7

-52,3

105,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-25,6

-33,3

130,1

Materiale plastice sub forme primare

-30,8

-32,0

103,9

Materiale plastice prelucrate

-44,1

-47,6

107,9

Alte materiale şi produse chimice

-67,1

-74,9

111,7

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-406,5

-398,5

98,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-12,5

-13,8

110,5

Cauciuc prelucrat

-29,0

-29,2

100,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-27,3

-28,7

105,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-45,5

-47,2

103,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-112,2

-111,7

99,5

Articole din minerale nemetalice

-47,1

-45,0

95,6

Fier şi oţel

-65,9

-75,2

114,2

Metale neferoase

-10,7

-10,4

97,4

Articole prelucrate din metal

-56,3

-37,3

66,3

Maşini şi echipamente pentru transport

-392,4

-410,2

104,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-5,0

-4,6

91,7

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-72,9

-76,2

104,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,2

-0,9

42,4

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-57,4

-63,9

111,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-18,9

-25,9

137,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-50,1

-63,6

127,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-65,2

-57,6

88,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-119,0

-116,3

97,7

Alte echipamente de transport

-1,7

-1,2

68,4

Articole manufacturate diverse

41,8

21,3

51,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-16,3

-15,7

96,7

Mobilă şi părţile ei

14,5

20,4

140,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

8,5

8,2

96,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

102,5

90,9

88,8

Încălţăminte

9,5

5,0

52,9

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-5,4

-16,3

de 3,0 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-4,0

-4,2

106,5

Alte articole diverse

-67,5

-67,0

99,2

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-iulie 2013 a fost de 43,1% faţă de 41,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2012.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2013 mărfuri şi produse în valoare de 92,7 mil. dolari SUA, cu 18,7% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+20,9%), cărora le-au revenit 91,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
2 Datele pentru luna iulie 2013 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52026 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran