RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2013
16.10.2013
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 20131

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-august 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2012 a constituit 106,3%2. În luna august 2013 faţă de august 2012 acest indice a marcat 105,4%.

Industria extractivă şi industria prelucrătoare în ianuarie-august 2013 au înregistrat creşteri ale volumului producţiei respectiv cu 18,6% şi 7,3% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară, respectiv, cu 0,4% şi 6,2%.

În ianuarie-august 2013 industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,3% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 44,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon – cu 34,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinului – cu 8,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor lactate – cu 7,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete– cu 6,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 5,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,9% (motivîn creşterea pe total industrie cu 0,2%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare şi a băuturilor: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 88,6% (generînd descreşterea indicelui general cu 2,0%); fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare – cu 9,5% (generînd descreşterea indicelui general cu 0,1%).

În ianuarie-august 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei preluсrătoare, cum ar fi: producţia de maşini şi aparate electrice – cu 44,5%; industria metalurgică – cu 35,0%; industria chimică – cu 26,8%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 24,4%; producţia de mobilier – cu 2,6%.

Totodată, în perioada analizată au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-august 2012 la activităţile: edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 19,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 19,4% (cauzînd reducerea – cu 0,6%); fabricarea produselor de tutun – cu 14,0% (cauzînd reducerea – cu 0,2%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 11,0% (cauzînd reducerea – cu 0,3%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 4,6% (cauzînd reducerea – cu 0,01%); producţia de piei, articole din piele şi a încălţămintei – cu 4,2% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 4,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%); fabricarea produselor textile – cu 1,0% (cauzînd reducerea – cu 0,1%).

În ianuarie-august 2013 sectorul energetic a înregistrat reducere a volumului producţiei cu 2,7% faţă de ianuarie-august 2012, pe seama activităţilor: aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 5,1%, producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 1,9%.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri
de activităţi în ianuarie-august 2013

Indicele producţiei industriale3, %

Ponderea valorii adăugate brute, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

august 2013 faţă de august 2012

ianuarie-august 2013 faţă de ianuarie-august 2012

Industria – total

105,4

106,3

100,0

+6,3

Industria extractivă

116,7

118,6

2,3

+0,4

Industria prelucrătoare

105,2

107,3

84,1

+6,2

Industria alimentară şi a băuturilor

101,3

102,3

29,5

+0,6

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

95,4

104,9

3,0

+0,2

prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

112,8

107,9

0,5

+0,02

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

77,9

105,1

3,4

+0,2

fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale

222,6

11,4

2,0

-2,0

fabricarea produselor lactate

110,1

107,6

3,1

+0,2

fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon

125,5

134,2

0,6

+0,2

fabricarea altor produse alimentare

93,5

106,4

8,5

+0,3

fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete

104,2

106,4

3,3

+0,2

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

114,4

110,8

1,4

+0,1

fabricarea băuturilor

112,3

109,9

7,4

+0,7

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

278,6

144,2

1,2

+0,6

fabricarea vinului

98,1

108,4

4,0

+0,3

fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

95,1

90,5

0,8

-0,1

Fabricarea produselor de tutun

108,6

86,0

1,8

-0,2

Fabricarea produselor textile

98,4

99,0

4,8

-0,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

106,6

95,4

7,6

-0,01

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

104,0

95,8

2,2

-0,1

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

97,0

82,6

0,5

-0,1

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

80,8

95,9

0,7

-0,03

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

70,3

80,6

2,2

-0,4

Industria chimică

80,6

126,8

2,1

+0,6

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

104,0

98,6

2,9

-0,03

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

96,6

124,4

7,6

+1,8

Industria metalurgică

128,4

135,0

1,1

+0,3

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

104,5

96,0

1,8

-0,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

52,5

80,6

2,9

-0,6

Producţia de maşini şi aparate electrice

135,3

144,5

8,6

+5,2

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii

148,4

90,9

0,1

-0,01

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

316,5

89,0

2,3

-0,3

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

90,4

99,3

2,5

-0,01

producţia de mobilier

92,3

102,6

2,2

+0,01

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

102,0

97,3

13,6

-0,3

Producţia şi distribuţia energiei electrice

100,9

98,1

10,1

-0,1

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

120,2

94,9

3,5

-0,2

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Începînd cu ianuarie 2013 în calitate de ponderi pentru calculul indecelui producţiei industriale se utilizează şi valoarea adăugată la nivel de clasă a tipului de activitate. Indicele este provizoriu; poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul, metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40693 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran