RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2013
31.03.2014
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 20131

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1235,9 mii persoane, fiind în creştere cu 1,8% (21,4 mii) faţă de anul 2012.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (51,0%) a depăşit uşor ponderea femeilor (49,0%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea din mediul urban: respectiv 52,5% şi 47,5%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 41,4%, fiind în creştere faţă de valoarea anului precedent (40,7%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 44,5%, în comparaţie cu cea feminină – 38,6%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,6% în mediul urban şi 38,1% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,7%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 46,0%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă2 (16-56 ani pentru femei şi 16-61 ani pentru bărbaţi) a fost de 48,9%.

Populaţia ocupată a constituit 1172,8 mii persoane, în creştere cu 2,3% faţă de 2012. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (49,5% femei şi 50,5% bărbaţi). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii de reşedinţă (46,9% mediul urban şi 53,1% mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 39,3%, înregistrând aproximativ aceeaşi valoare ca în 2012 (+0,9 p.p.). Rata de ocupare la bărbaţi (41,8%) a fost mai înaltă în comparaţie cu femeile (37,0%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 42,8% în mediul urban şi 36,6% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 46,3%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 43,6% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 28,0%.

Din distribuţia ocupării după activităţile din economia naţională rezultă că în sectorul agricol au activat 337,9 mii persoane (28,8% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de 2012 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 34,6 mii, sau cu 11,4%.

În activităţile non-agricole au fost ocupate 834,9 mii persoane, în scădere cu 8,6 mii (-1,0%) faţă de 2012. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,1% (13,2% în 2012) şi în construcţii, respectiv, 5,5% (6,1% în 2012). Faţă de nivelul anului precedent numărul persoanelor ocupate în industrie a scăzut cu 5,6%, iar în construcţii - cu 7,3%. În sectorul servicii au activat 53,5% din totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind aproximativ la nivelul anului precedent (-0,8 p.p.). Totodată, numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a crescut cu 5,1 mii.

În repartizarea după forme de proprietate 73,0% din populaţie a fost ocupată în sectorul privat şi 27,0% - în sectorul public.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaţilor a constituit 68,8% din total. Marea majoritate a salariaţilor (92,9%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp. Indicatorul dat a înregistrat valori mai ridicate la femei (cu 2,3 p.p.) faţă de bărbaţi.

Munca nedeclarată3 în rândul salariaţilor a constituit 8,2%, fiind în uşoară creştere faţă de anul precedent (7,8% în 2012). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai pe larg întâlnită printre bărbaţi (9,7% din total bărbaţi) în comparaţie cu femeile (6,8% din total femei).

În sectorul informal  au lucrat 13,9% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 30,9% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 21,0%, totodată 9,4% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Pe de altă parte, fiecare al zecelea salariat a declarat, că primeşte fie că o parte (2,3% din totalul salariaţilor) sau chiar în întregime (7,3% din totalul salariaţilor) salariul ”în plic”.

Numărul persoanelor sub-ocupate4 (adică acelor persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în total în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămână, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 86,0 mii, ceea ce reprezintă 7,3% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 3,6% în comparaţie cu 2012.

Fiecare a şaptea persoană ocupată (15,0%) a declarat că ar fi dorit să schimbe situaţia în raport cu locul actual de muncă pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării (situaţie inadecvată în raport cu venitul4). Majoritatea din ele (80 la sută) doresc o remunerare mai mare pe oră. Cota parte a acestora a scăzut de la 14,0% în 2012 la 12,5% în 2013. Restul sunt gata să lucreze ore adiţionale pentru un venit mai mare. Totodată, ponderea celor din urmă a scăzut de la 3,0% în 2012 la 2,5% în 2013.

Numărul şomerilor, estimat conform definiţiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 63,1 mii, fiind cu 4,6 mii mai mic faţă de 2012. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,2% din total şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 58,3%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 5,1%, fiind mai mică faţă de 2012 (5,6%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 6,0% iar la femei - de 4,1%. Disparităţi semnificative au fost înregistrate între medii: 6,3% în urban, faţă de 4,1% în rural. În rândul  tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 12,2%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 8,7%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1751,2 mii persoane, sau 58,6% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind cu 17,0 mii persoane mai mică faţă de 2012 (-0,7 p.p.). Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă au constituit 19,3 mii (27,4 mii în 2012). Numărul persoanelor declarate ca fiind plecate la lucru sau în căutare de lucru peste hotare a alcătuit, conform estimărilor, 332,5 mii persoane (328,3 mii în 2012). Din numărul celor declaraţi plecaţi, 65,2% o constituie bărbaţii.  Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost de 71,6%.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2035 (2104 în 2012).

Notă: Datele prezentate au fost obţinute în cadrul cercetării Ancheta Forţei de Muncă, desfăşurate în anul 2013 pe un eşantion de 48000 adrese. Din ele 37558 au acceptat interviul). Informaţii au fost colectate de la 83179 persoane cu vârsta de 15 ani şi peste. Estimatorii pentru anul 2013 au fost calculaţi ca medii anuale în baza estimatorilor trimestriali. În tabelul de mai jos sunt prezentate intervalele de încredere pentru principalii indicatori.

Denumirea indicatorului

Valoarea

Interval de încredere

Populaţia activă

1235,8(mii pers.)

± 79,4 (mii pers.)

Rata de activitate

41,4 (%)

± 1,3 (p.p.)

Populaţia ocupată

1172,8 (mii pers.)

± 76,7 (mii pers.)

Rata de ocupare

39,3 (%)

± 1,4 (p.p.)

Şomeri

63,1 (mii pers.)

± 11,7 (mii pers.)

Rata şomajului

5,1 (%)

± 0,9 (p.p.)

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Conform legislaţiei naţionale.
Prin munca nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
4 Definiţie în corespundere cu Rezoluţia privind măsurarea sub-ocupării şi a situaţiilor inadecvate de ocupare, adoptată de a 16ea Conferinţă Internaţională a Statisticienilor Muncii, 1998.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
54839 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran